Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини, Запитання та відповіді, зарубіжна література

Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини, Запитання та відповіді, зарубіжна література

1.  Що відкриває перед читачами світова художня література? (Дивовижний світ, сповнений різноманітними картинами людського існування від давнини до сьогодення).

2.  Як розуміти слова: «Читання повинно бути осмисленим»? (Розуміти те, що читаєш, розуміти позицію автора щодо зображених ним картин життя, мотиви вчинків героїв.)

3.  У чому полягає своєрідність художньої літератури як мистецтва слова? (Має високий виховний потенціал через почуття та переживання.)

4.  На чиєму боці завжди симпатії читачів? (На боці благородних, чесних героїв, у яких можна повчитися.)

5.  Які життєві цінності уславлюються у фольклорних і літературних творах різних країн?(Загальнолюдські: мудрість, мужність, сила духу, здатність витримувати складні життєві випробування, чесність, поміркованість, прагнення бути корисними для держави.)

6.  Поясніть слова Г.Веллса : «Кожна книга – це заклик до змін».(Крім того що книга має пізнавальне значення, надає естетичну насолоду. Виховує добрий смак, вона має виховне значення – через вічні цінності впливає на формування особистості. «Людина стає мудрою не завдяки силі, а багато читаючи»(Дж.Бруно). Усі художні тексти спонукають нас співвідносити почуття і вчинки літературних героїв з нашим внутрішнім світом, замислюватись над власним життям й обирати для себе гідні життєві ідеали.)

7.  Специфічна ознака зарубіжної літератури —  вона перекладна. Що таке оригінал, переклад, художній переклад? (Художній переклад – це різновид літературної творчості, внаслідок якої твір, що існує в одній мові, «виникає» в іншій, не втрачаючи своїх змістових і художніх особливостей.)

8.  Назвіть українських майстрів художнього перекладу. (І.Франко, Л.Українка, М.Рильський, М.Бажан, А.Малишко, професіонали: Микола Лукаш, Григорій Кочур, Дмитро Паламарчук та ін.)

9.  Яку роль відіграє література в моральному вдосконаленні людини? Кого з героїв можна вважати взірцем для наслідування при виборі життєвих цінностей?(Усі твори спонукають співвідносити почуття і вчинки героїв із власним внутрішнім світом, замислюватись над власним життям і обирати для себе гідні життєві ідеали. Література – скарбниця духовних,  моральних і естетичних багатств людства.)

10. Чи відповідає художній світ твору реальному світу життя?(Ні. Навести приклади невідповідності –сприймає автор, його бачення світу, адже письменник як майстер художнього слова намагається так відтворити життя, щоб це постало у вигляді живих картин + домисли. Образність – найхарактерніша особливість художнього відтворення дійсності.)

11. Назвіть прочитані твори, які справили на вас найбільший емоційний вплив.

12. Яких літературних героїв хотіли б наслідувати чи не наслідувати?

13.Зверніть увагу на зміст підручника. В яких країнах протягом навчального року ми побуваємо?(Росія, Франція, Англія, Польща, Шотландія, Німеччина, США)

14.Які читачі, на вашу думку, можуть називатися талановитими?(Ті, які люблять читати, вміють емоційно відгукуватися на прочитаний твір, вдумливо аналізувати його, аргументовано висловлювати свої почуття і думки.)

15.Хто з вас вважає себе талановитим читачем?

16.Хто хоче бути таким читачем?

17.Ознайомлення з творами яких письменників нас очікує у 7 класі?

18. Записати вислови, афоризми, прислів’я про книгу.

Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини, Запитання та відповіді, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *