Трагедія і велич княгині Ярославни у «Слові про похід Ігорів», Давня українська література, шкільна програма

Трагедія і велич княгині Ярославни у «Слові про похід Ігорів»? давня українська література, шкільна програма

I. «Слово про похід Ігорів» — найдорожче художнє надбання схiднослов’янських народiв. (Використання символiки, крилатих фраз, постiйних епiтетiв є свiдченням того, що «Слово про похід Ігорів» — перший художнiй твiр давньоруськоï лiтератури.)

II. Система образiв «Слово про похід Ігорів».

1. Образи мужнiх захисникiв Руськоï землi. «Слово про похід Ігорів» глибокопатрiотичний твiр, що зображує передусiм Iгоря, Всеволода та iнших мужнiх i смiливих воïнiв, якi пiшли на бiй з половцями. ïм допомагає вся Русь, за них переживають не тiльки люди, а й природа, Руська земля. Цей високопатрiотичний твiр хвилює нас i цими образами, серед яких найчарiвнiший — образ Ярославни.)

2. Роль жiночих образiв у поемi «Слово про похід Ігорів». (Лiричнiсть, нiжнiсть, мир i спокiй навколо домашнього вогнища несуть цi образи поеми. В них втiлена печаль i турбота вiтчизни про своïх воïнiв.)

3. Ярославна — дружина новгород-сiверського князя Iгоря Святославича. (Символiка образу: це i глибоко лiричний образ жiнки, втiлення подружньоï вiрностi, моральноï чистоти, вся вона — жiноче чекання й тривога, вболiвання за Iгореву дружину. З iншого боку — це й символ матерi-вiтчизни, яка послала русичiв захищати рiдну землю вiд ворога.)

4. Художня цiннiсть образу Ярославни. (Ярославна — iсторична особа й ра­зом з тим перший вигаданий образ, створений автором поеми.

Ярославна постає перед читачами не як княгиня, а як звичайна жiнка, яка дуже любить свого чоловiка-воïна, свiй край. Плач Ярославни — це плач руськоï жiнки, яка в своєму горi вболiває не лише за долю Iгоря, а й за долю його воïнiв. Ярославна закликає сили природи допомогти коханому i його воïнам, i природа нiби вiдгукується на ïï прохання. Сили природи у творi персонiфiкуються, набувають людських властивостей.)

5. Громадське i патрiотичне значення образу Ярославни. (Образ Ярославни — це узагальнений образ жiнки, яка любить свою краïну, вiрна своєму чоловiковi й не лише вболiває про особисте горе, а думає про справу i дружину Iгоря. Вона закликає сили природи допомогти повернути Iгоря з полону, пощадити його воïнiв.)

III. Значення образу Ярославни. (Ярославна — це один iз найблагороднiших i найдовершенiших у свiтовiй лiтературi жiночих образiв, який i донинi хвилює читачiв своєю чистотою, благородством, моральною силою.)

Твір на тему: Трагедія і велич княгині Ярославни у «Слові про похід Ігорів», давня українська література, шкільна програма

Повернутися на сторінку Шкільні твори з української літератури. Шкільні твори з української мови

Повернутися на сторінку Твори з української літератури (скорочено)

Повернутися на сторінку Усна народна творчість, український фольклор, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *