ОСЕЛЯ, ТЕКСТ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОСЕЛЯ, ТЕКСТ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Житла в Україні споруджували найрізноманітніші.

Та символом України стала біла хата. Чепурними боками пишалася вона серед зелені вишневих садочків. Внутрішній кут такої хати з одного боку від вхідних дверей  займала вариста піч. По діагоналі влаштовували покуть. Тут розміщувалася божниця, на поличці стояли образи. Їх прикрашали вишиваними рушниками.

Уздовж бічної стіни під іконами ставили стіл. Біля столу розміщували довгу  дерев’яну лаву. Збоку від стола  знаходилася скриня. Між піччю та бічною стіною будувався дерев’яний настил на стовпчиках. Це був піл.

У протилежному від печі кутку, часто біля дверей або над ними, розміщувався мисник. Це були полиці або невелика шафка для посуду.

Привабливий вигляд оселі позначався і на характері членів родини, на їхніх стосунках (За В.Супруненком: 113 сл.).

Завдання.

1. Пояснити лексичне значення слів покуть, божниця, піл, вариста піч, символ, діагональ.

2.  На дошці записати: вариста піч, покуть, божниця, піл,  уздовж.

3. Дібрати синоніми до слів чепурний, привабливий, прикрашати, розміщувати.  Дібрати антоніми до слів внутрішній, уздовж.

4. Скласти план тексту (орієнтовний:
І. Житла були різноманітні.
ІІ. Біла хата – символ України:
1. Вариста піч у внутрішньому куті хати.
2. Напроти печі – покуть.
3. Стіл під іконами.
4. Лава біля стола та скриня.
5. Між піччю й бічною стіною – піл.
6. Мисник.
ІІІ. На чому позначався привабливий вигляд оселі).

5. Усно переказати текст за планом (детально).

ОСЕЛЯ, ТЕКСТ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Шкільні твори з української мови і літератури

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *