О. С. Пушкін, балади, Запитання та відповіді, зарубіжна література

О. С. Пушкін, балади, Запитання та відповіді, зарубіжна література

1.  Хто такий Пушкін? (Відомий усьому світові російський поет.)

2.  Які твори Пушкіна ви вже вивчали?(Казки, вступ до поеми «Руслан і Людмила»).

3.  Хто прививав йому любов до російських народних казок?(Няня Орина Родіонівна.)

4.  Чим незвичайні казки Пушкіна?(Написані віршами.)

5.  Де і коли народився поет?(У Москві у 1799 році. В дворянській сім’ї.)

6.  Де навчався Олександр?(У Ліцеї в Царському Селі.)

7.  Де він побував в Україні?(У Києві, Катеринославі, Одесі.)

8.  Російського поета цікавила історія столиці Київської Русі, яка втілилася в його творах. Які твори відтворюють сторінки історії Київської Русі?(Події поеми «Руслан і Людмила» відбуваються в палаці київського князя Володимира. Зацікавився легендою  про київського князя Олега  і створив баладу «Пісня про віщого Олега»).

9.  Що послужило джерелом написання балади?(Легенда про князя у «Повісті минулих літ», записана Нестором — літописцем.)

10. Чому народ прозвав Олега «віщим»? (Тобто мудрим, таким, що бачить наперед розвиток подій і визначає шляхи до перемог над ворогами.)

11.  Прочитати твір в оригіналі і в перекладі. Хто переклав баладу на українську мову?(Юрій Карський).

12. Чи вдалося Пушкіну зберегти дух старини?(Так, для цього він використовує в тексті застарілі слова, цим відтворив колорит Київської Русі).

13. Отже, з якою метою Пушкін використовує застарілі слова?(Щоб зберегти дух старовини, відтворити колорит Київської Русі.)

Кроссворд «Устаревшие слова»

По горизонтали:

1. Земляная насыпь над могилой воина.
2. Причина смерти князя.
3. Имя преемника князя Олега.
4. Приспособление для метания камней.
5. Мальчик – подросток.
6. Имя первого князя на Руси – героя баллады.
7. В тексте: судьба.
8. Языческий жрец, прорицатель.
9. Берег (устаревшее).
10. Древнее название Константинополя.
11. Битва, бой (устаревшее).
12. Предвидящий будущее, пророческий.

По вертикали:

1. Титул владыки Киевской Руси.
2. Могучий, сильный (устаревшее).
3. Топор с небольшим лезвием на длинной рукоятке.
4. Воинский отряд князя.
5. Сосуд для вина на тризне.
6. Доспехи князя .
7. Кочевой тюркский народ, противники Древней Руси.
8. Поминальный пир у древних славян.
9. Верховный языческий бог славян, покровитель воинов, оружия, войн.
10. Языческий жрец и прорицатель, современное: волшебник.
11. Быстрый, резвый.
12. Лоб (устаревшее).

Ответы:
По горизонтали: 1. Курган. 2. Змея. 3. Игорь. 4. Праща. 5. Отрок. 6. Олег. 7. Жребий. 8. Волхв. 9. Брег. 10. Цареград. 11. Сеча. 12. Вещий. По вертикали: 1. Князь. 2. Могущий. 3. Секира. 4. Дружина. 5. Ковш. 6. Броня. 7. Хазары. 8. Тризна. 9. Перун. 10. Кудесник. 11. Ретивый. 12. Чело.

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1E2B3F2EEE2E020EBB3F2E5F0E0F

О. С. Пушкін, балади, Запитання та відповіді до теми, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.