О. С. ПУШКІН, БАЛАДИ, ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ, ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ДО ТЕМИ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА, 7 КЛАС

О. С. Пушкін, балади, ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ, Запитання та відповіді до теми, зарубіжна література, 7 клас

 

1.  Хто такий Пушкін? (Відомий усьому світові російський поет.)

2.  Які твори Пушкіна ви вже вивчали?(Казки, вступ до поеми «Руслан і Людмила»).

3.  Хто прививав йому любов до російських народних казок?(Няня Орина Родіонівна.)

4.  Чим незвичайні казки Пушкіна?(Написані віршами.)

5.  Де і коли народився поет?(У Москві у 1799 році. В дворянській сім’ї.)

6.  Де навчався Олександр?(У Ліцеї в Царському Селі.)

7.  Де він побував в Україні?(У Києві, Катеринославі, Одесі.)

8.  Російського поета цікавила історія столиці Київської Русі, яка втілилася в його творах. Які твори відтворюють сторінки історії Київської Русі?(Події поеми «Руслан і Людмила» відбуваються в палаці київського князя Володимира. Зацікавився легендою  про київського князя Олега  і створив баладу «Пісня про віщого Олега»).

9.  Що послужило джерелом написання балади?(Легенда про князя у «Повісті минулих літ», записана Нестором — літописцем.)

10. Чому народ прозвав Олега «віщим»? (Тобто мудрим, таким, що бачить наперед розвиток подій і визначає шляхи до перемог над ворогами.)

11.  Прочитати твір в оригіналі і в перекладі. Хто переклав баладу на українську мову?(Юрій Карський).

12. Чи вдалося Пушкіну зберегти дух старини?(Так, для цього він використовує в тексті застарілі слова, цим відтворив колорит Київської Русі).

13. Отже, з якою метою Пушкін використовує застарілі слова?(Щоб зберегти дух старовини, відтворити колорит Київської Русі.)

 

 

Кроссворд «Устаревшие слова»

По горизонтали:

1. Земляная насыпь над могилой воина.
2. Причина смерти князя.
3. Имя преемника князя Олега.
4. Приспособление для метания камней.
5. Мальчик – подросток.
6. Имя первого князя на Руси – героя баллады.
7. В тексте: судьба.
8. Языческий жрец, прорицатель.
9. Берег (устаревшее).
10. Древнее название Константинополя.
11. Битва, бой (устаревшее).
12. Предвидящий будущее, пророческий.

По вертикали:

1. Титул владыки Киевской Руси.
2. Могучий, сильный (устаревшее).
3. Топор с небольшим лезвием на длинной рукоятке.
4. Воинский отряд князя.
5. Сосуд для вина на тризне.
6. Доспехи князя .
7. Кочевой тюркский народ, противники Древней Руси.
8. Поминальный пир у древних славян.
9. Верховный языческий бог славян, покровитель воинов, оружия, войн.
10. Языческий жрец и прорицатель, современное: волшебник.
11. Быстрый, резвый.
12. Лоб (устаревшее).

Ответы:
По горизонтали: 1. Курган. 2. Змея. 3. Игорь. 4. Праща. 5. Отрок. 6. Олег. 7. Жребий. 8. Волхв. 9. Брег. 10. Цареград. 11. Сеча. 12. Вещий. По вертикали: 1. Князь. 2. Могущий. 3. Секира. 4. Дружина. 5. Ковш. 6. Броня. 7. Хазары. 8. Тризна. 9. Перун. 10. Кудесник. 11. Ретивый. 12. Чело.

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1E2B3F2EEE2E020EBB3F2E5F0E0F

 

 

О. С. Пушкін, балади, ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ, Запитання та відповіді до теми, зарубіжна література, 7 клас

 

Повернутися на сторінку зарубіжна література 7 клас