ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ, Запитання та відповіді до теми, зарубіжна література, 7 клас

  ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ, Запитання та відповіді до теми, зарубіжна література, 7 клас

   

  1.Що оспівував народ у героїчних піснях? (Свої мрії про тих, хто звільнить рідну землю від чужоземної навали, захистить від зла і кривди.)

  2. Якими якостями наділяв народ центрального персонажа героїчних пісень? (Небувалою силою, мужністю, винахідливістю.)

  3.Назвіть характерні ознаки побудови героїчних пісень. (Зачин, кінцівка, протиставлення головного героя його супротивникові, розгорнуті описи типових ситуацій.)

  4. Які засоби художньої виразності притаманні героїчним пісням та баладам? (Урочистий тон оповіді про героя та його подвиги, триразові повтори, гіперболізація, постійні епітети, діалоги.)

  5. Дайте визначення фольклорної балади. (Ліро-епічний жанр усної народної творчості з динамічним сюжетом, з трагічною, часто фантастичною розв’язкою.)

  6. Що характерно для фольклорної балади? (Своєрідний сюжет, у якому драматичне загострення конфлікту поєднується з психологічним зображенням внутрішнього світу героя, його почуттів, переживань; стрімкий розвиток подій, діалог.)

  7. Що таке літературна балада? (Це жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом.)

  8. Чим фольклорна балада відрізняється від літературної? (Для літературних балад характерні  ті ж ознаки, що і для фольклорної, але вони існують у письмовій формі, є автор – конкретна особа з притаманною саме їй творчою манерою.)

  9. Що є джерелом натхнення для авторів балад? (Фольклорні героїчні пісні та балади.)Хто і коли заклав основи літературного жанру балади? (У ХV ст. Франсуа Війон.)

  10. Назвіть прізвища поетів – авторів відомих літературних балад. (Ф.Шіллер, Гете, Пушкін, Стівенсон, Міцкевич.)

   

  ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ, Запитання та відповіді до теми, зарубіжна література, 7 клас

  Повернутися на сторінку зарубіжна література 7 клас

  Комментарии закрыты.