Давньоруські билини про Іллю Муромця, Запитання та відповіді, зарубіжна література

Давньоруські билини про Іллю Муромця, Запитання та відповіді, зарубіжна література

1. Що було характерним для героїчного епосу  Стародавньої Русі? Які події знайшли своє відображення  у билинах? (Багата усна народна творчість. Зображення постаті князя Володимира Великого, постійної боротьби з кочовими племенами печенігів і половців, які нападали на Русь, самобутня історія Київської Русі.)

2. Яку назву дістали епічні пісні? Наведіть її визначення. (Билини – це фольклорні епічні пісні історико-героїчного та соціально-побутового змісту про воїнів-богатирів, героїв та їхні подвиги.)

3. Якими були традиційні народні назви билин? («Старини», «билеві пісні», «богатирський епос».)

4.Чи є спільні ознаки билини і казки? (Так, колективний твір, без автора, оспівували богатирів, спираючись на казково-міфологічні сказання, вдаючись до вигадок.)

5.Коли створювались билини? (Протягом ІХ – ХІVст.)

6.На які цикли поділяються билини?(Київський, чернігівський і новгородський.)

7. Назвіть героїв-богатирів, які оспівувались у кожному циклі. (Київський і чернігівський – Ілля Муромець, Добриня Микитич, Альоша Попович, боярин Ставр, Микула Селянинович; новгородський – Василь Буслаєв, Садко та ін.)

8. Хто і чому був найпопулярнішим серед богатирів? (Ілля Муромець – узагальнений образ героя-патріота і захисника рідної землі. Захоплюються його мудрістю, могутністю, безкорисливістю, тим, що він завжди керується народними інтересами. Народний ідеал, справжній герой, гідний наслідування.)

9. Назвіть характерні ознаки билин. («Попередня недооцінка героя», «загрозлива перевага супротивника», їх зіткнення і перемога героя. Сюжет розгортається повільно, заспів часто не пов’язаний зі змістом, але налаштовує слухачів на відповідне емоційне сприймання, потім зачин, основна частина, кінцівка.)

10.Як виконувались билини? (Співцями-оповідачами в музичному супроводі гри на гуслях, у речитативно-декламаційній формі, тому рядки віршів завжди мають однакову кількість наголосів.)

11.Які художні засоби використано в билинах? (Постійні епітети, гіперболи, порівняння, повтори, анафори.)

12.Коли були надруковані билини? (На початку ХІХ ст.)

Назвіть авторів ілюстрацій до билин. (Васнецов, Рєпін, Кибрик та ін.)

13.Хто використав красу наспівів билин у своїх операх та музичних творах? (Мусоргський, Бородін, Римський-Корсаков та ін.)

14. Що таке гіпербола? (Різке перебільшення якихось рис людини, предметів або явищ, їх кількості, розмірів, сили тощо.)

15.Чим билина відрізняється від казки? ( Не вигадані, а реальні події, дійові персонажі – не люди чи тварини, а герої,  точно зазначене місце і час подій, виконавець – співець-сказатель. Богатир має ім’я, біографію, коло подвигів. )

Давньоруські билини про Іллю Муромця, Запитання та відповіді, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *