2-й семестр. Календарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва

  Календарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва

  2 семестр

  Розділ II. Культурно-просторове середовище

  Тема 1. Природне і культурне середовище людини

  Урок № 17

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища. Природне середовище. Основні правила композиції. Композиція в живописі: колорит, кольорова гама; кольорова палітра

  Орієнтовні твори для сприймання
  Фотоілюстрації та малюнки про життя людини, тварин в пустелі

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання:створити сюжетно-тематичні композиції «На далекій півночі», «У спекотній пустелі» («Авторське крісло»)

  Художні техніки та матеріали
  Гуаш, акварель, графітовий олівець

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  спостерігає:
  — красу форми, її пропорції, силует; просторову будову природних форм;
  розпізнає:
  — специфіку природно-ландшафтного середовища; гармонійне існування природних форм та їх пристосування до середовища; колір і форми (контрастні та нюансні кольори);
  порівнює:
  — настрій, створений контрастними та нюансними кольорами;
  уміє:
  — зображувати та робити ескізи природного середовища; застосовувати закони композиції при виконанні творчої роботи

  Урок № 18

  Навчальні завдання
  Композиційні засоби і прийоми: передача тривимірності об’єктів у просторі (різна лінія горизонту, вигляд знизу, вигляд зверху, перспектива пташиного польоту). Композиція в графіці: пропорції, масштаб. Художні прийоми виявлення характеру й образності природних форм: загальні пропорції (єдність та співвідношення частин з цілим)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Книжкова графіка (ілюстрації) А. Дюрера, І. Доре, В. Сєрова, О. Агіна, Г. Нарбута, В. Фаворського, В. Конашевича, Ю. Васнецова та ін.

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправа, колективна робота з теми « Книжкова графіка»: розташувати на магнітній дошці картки з назвами елементів книги.
  2. Творче завдання: зробити ілюстрації до літературних творів (К. Чуковський «Муха-Цокотуха», Г. X. Андерсен «Дюймовочка»)

  Художні техніки та матеріали
  Різні графічні матеріали, акварель

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  розпізнає та характеризує:
  — природні форми у певному емоційному стані, спокою та русі;
  порівнює:
  — художні образи (реалістичні, казкові, фантастичні) з природними формами;
  уміє:
  — зображувати та робити ескізи фантастичного природного середовища;
  — передавати характер, виявляючи особливості природних форм;
  — передавати художні образи в композиції враховуючи масштабність;
  аналізує:
  — результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення

  Урок № 19

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища. Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища). Взаємозв’язок природного середовища, природних форм у середовищі людини

  Орієнтовні твори для сприймання
  Фотоілюстрації різноманітних інтер’єрів; Відеоряд «Акваріум в інтер’єрі»

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправа: проаналізувати інтер’єри з точки зору зручності, краси, індивідуальності.
  2. Творча робота: створити проект інтер’єра власної кімнати, кафе, кінотеатру тощо з акваріумом

  Художні техніки та матеріали
  Тонований папір, різні графічні матеріали (графітовий, кольорові олівці, фломастери, гелеві ручки), акварель, пастель

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  аналізує:
  — інтер’єри з точки зору зручності, краси, індивідуальності;
  уміє:
  — проектувати інтер’єр з елементами природних форм;
  — використовувати лінійну перспективу та виразні засоби для виявлення форми, її конструкції;
  — використовувати конструктивні зв’язки форми та матеріалів;
  — асоціативно-образно мислити;
  — творчо використовувати різні техніки (змішані), свідомо застосовує інструменти та матеріали;
  виявляє готовність:
  — до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації

  Урок № 20

  Навчальні завдання
  Взаємозв’язок природного середовища, природних форм у середовищі людини. Фонтан в екстер’єрі. Композиція у декоративній скульптурі: пропорції, масштаб, лаконічність форм; цілісність об’ємної форми й образ (фактура пластичного матеріалу)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд фонтанів Феодосії, сучасної Москви, Петергофа

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: створення ескізу скульптурної композиції фонтана для екстер’єру (ліпка)

  Художні техніки та матеріали
  Пластилін, пластика, глина

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  уміє:
  — створювати ескіз скульптурної композиції фонтана для екстер’єру;
  — послідовно виконувати скульптуру в певному пластичному матеріалі;
  — перетворювати природні форми на декоративні;
  — створювати оригінальні скульптурні образи на основі узагальнення, стилізації й трансформації реальних об’єктів;
  аналізує:
  — результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;
  висловлює судження:
  — про гармонію природних форм у середовищі та взаємозв’язок людини з природою (екологію)

  Урок № 21

  Навчальні завдання
  Природне середовище (гармонія природних форм у середовищі). Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища). Взаємозв’язок урбаністичного (створеного) і природного середовища (екологія). Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі

  Орієнтовні твори для сприймання
  Малюнки, фотоілюстрації, репродукції різних історичних стилів саду (регулярний стиль, японський, сучасний (модерн), сільський)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Робота в групах: зробити доповідь за розглянутими матеріалами з використанням малюнків, фото, репродукцій.
  2. Творче завдання «Сад моєї мрії»: зробити ескіз плану саду, виконаного в заданому стилі. (Робота в групах.)

  Художні техніки та матеріали
  Тонований папір, різні графічні матеріали (графітовий, кольорові олівці, фломастери, гелеві ручки), акварель, пастель

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  наводить приклади:
  — створеного людиною середовища (дизайн-середовище); уміє:
  — проектувати та моделювати природне середовище (ескіз саду);
  — застосовувати знання з історичних стилів при створенні саду своєї мрії;
  — використовувати художньо-виразні засоби графіки; висловлює судження:
  — про взаємозв’язок природного середовища, природних форм в середовищі людини (ландшафтна архітектура;
  — природно-ландшафтний вплив на організацію простору (культурне середовище людини)

  Урок № 22

  Навчальні завдання
  Начерки постаті людини. Виявлення пропорцій постаті людини (залежно від віку, зросту, образу)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд начерків та замальовок постаті людини, виконані різними графічними матеріалами

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Вправи на виконання начерків та замальовок з натури та за уявою постаті людини.
  1. Виконання начерку або замальовки безпосередньо з натури, одночасно з паралельним спостереженням цієї натури.
  2. Виконання нарису комбінованим засобом (спочатку — з натури, а потім — по пам’яті).
  3. Виконання нарису за уявою («від себе»).

  Художні техніки та матеріали
  Різні графічні матеріали: олівець вуголь, сангіна; акварель

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  спостерігає:
  — красу форми, її пропорції, силует, пластику;
  порівнює:
  — особливості характеру людей;
  уміє:
  — створювати образ людини з урахуванням основних пропорцій постаті людини (залежно від віку, зросту, статі); з анатомічними особливостями фігури людини;
  — передавати статичність, рух, центр ваги;
  — передавати характер людини;
  аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів

  Урок № 23

  Навчальні завдання
  Розширення уявлень про духовну й культурну спадщину, національні особливості мистецтва. Основні закони композиції: виявлення головного, цілісність, ритм, контраст; організація зображення, вибір формату аркуша паперу

  Орієнтовні твори для сприймання
  Репродукції творів образотворчого мистецтва побутового та історичного жанрів:
  Е. Дега «Голубі танцюристки», А. Матісс «Танок»; І. Падалка «Фотограф», М. Романішин «Свято», твори М. Несторова, К. Юона, Б. Кустодієва тощо

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Колективна робота за завданням: зробити опис картин
  І. Падалки «Фотограф» та М. Романішина «Свято»,
  2. Доповідь учнів: розповісти про свято Івана Купала.
  3. Творче завдання: створити різні види композицій на магнітній дошці.
  4. Творче завдання: створити лінійний малюнок до тематичних композицій

  Художні техніки та матеріали
  Графітовий олівець

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  розпізнає:
  — національний одяг, побут людей;
  висловлює судження:
  — про особливості побутового та історичного жанрів;
  порівнює:
  — особливості характеру людей, захоплень, одягу, предметного світу тощо;
  уміє:
  — створювати сюжетну композицію; створювати образ людини; застосовувати закони композиції при виконанні творчої роботи;
  аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів;
  виявляє готовність:
  — до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації

  Урок № 24

  Навчальні завдання
  Розширення уявлень про духовну й культурну спадщину, національні особливості мистецтва. Основні закони композиції: цілісність, ритм. Композиція в живопису: колорит; кольорова гама, контраст, нюанс. Виразні засоби художніх технік і прийомів накладання фарб. Узагальнюючий урок

  Орієнтовні твори для сприймання
  Б. Кустодієв «Ярмарок» (1906 р.), «Свято в селі» (1907 р.), «Купчихи» (1912 р.), «Сільське свято» (1914 р.); М. Пимоненко «На річці», «Біля перевозу», «Ідилія» (1908 р.), «Гопак» (1909 р.); Т. Даниленко «Свято на Полонині»; О. Постощук «Дівочі мрії. Купальська ніч»

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: виконати кольором сюжетні композиції «Хоровод», «Танок», «Свято Івана Купала» (за вибором)

  Художні техніки та матеріали
  Акварель, гуаш, графітовий олівець

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  висловлює судження:
  — про етнографічні особливості (національний та індивідуальний стилі); гармонію природних форм у середовищі та взаємозв’язок людини з природою;
  порівнює:
  — особливості характеру людей, захоплень, одягу, предметного світу тощо;
  уміє:
  — передавати у кольорі стан та настрій; створювати художній образ, передавати колорит художніми техніками та прийомами; створювати образи природних форм, людини;
  аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;
  виявляє готовність:
  — до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації

  Тема 2. Предметне середовище

  Урок № 25

  Навчальні завдання
  Декоративна композиція: організація елементів композиції (з орнаментів та візерунків природних, геометричних форм)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Плакати із зображенням писанок, відеоряд писанок

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Робота в групах: доповісти про обряди, пов’язані з написанням писанок (з показом зразків писанок, плакатів, фотоілюстрацій);
  2. Творче завдання «Писанка — вид народного мініатюрного живопису України »: виготовити різні види писанок.
  3. Розв’язання кросворду

  Художні техніки та матеріали
  Розчини анілінових фарб, оцту, відбілювача; ганчірки, свічки, сірники, яйця, олівці

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  спостерігає та висловлює судження:
  — про національні та культурні особливості мистецтва; види орнаментів, символіку кольорів писанок різних регіонів України;
  порівнює:
  — візерунок природної форми та декор писанок різних регіонів України;
  уміє:
  — створювати орнаменти різних видів; використовувати ху-дожньо-виразні засоби декоративно-прикладного мистецтва (орнамент);
  дотримується правил:
  — техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами

  Урок № 26

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища. Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд великодніх прикрас, українські рушники

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання «Оздоблення приміщень до Великодніх свят»: виконати один з видів прикрас для оздоблення приміщення до Великодніх свят. (Робота в групах.)

  Художні техніки та матеріали
  Писанки, нитки, свічки, сірники, дротики, соломка, велика голка, надфіль, кольоровий папір, ножиці, білий папір

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  порівнює і характеризує:
  — особливості національного побуту; твори декоративного мистецтва;
  уміє:
  — створювати прикраси оздоблення приміщень до Великодня;
  дотримується правил:
  — техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами;
  аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;
  виявляє готовність:
  — до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації

  Урок № 27

  Навчальні завдання
  Дизайн-графіка. Розробка знакових композицій різного призначення. Умовність графічного зображення і кольору, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, візуальної комунікації

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд і репродукції різних видів графічних знаків.
  Зображення і скульптури первісних художників Прикам’я.
  Приклади промислової графіки (етикетки, упаковки, товарні знаки)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: розробити знакові композиції різного призначення (виконання ескізів знаків для своєї фірми, підприємства, товарного знаку або піктограми для навчального кабінету за своїм вибором)

  Художні техніки та матеріали
  Графітовий олівець, фломастер, гуаш, туш, гелева ручка

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  розпізнає:
  — графічні знаки за їх класифікацією (образотворчі, шрифтові, комбіновані);
  висловлює судження:
  — про види прикладної графіки; види шрифтів (єдність форми та змісту);
  уміє:
  — створювати ескізи продукції прикладної графіки; стилізувати реальні форми в декоративні, умовно графічні; використовувати художньо-виразні засоби прикладної графіки;
  наводить приклади:
  — різних видів графіки (станкова, прикладна, дизайн тощо)

  Урок № 28

  Навчальні завдання
  Дизайн-графіка. Розробка книжкового знаку — екслібриса. Засоби виразності графіки: пляма, силует, контур; виявлення характеру форм, асоціативне використання графіки у створенні асоціативних образів. Умовність графічного зображення, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації

  Орієнтовні твори для сприймання
  Екслібриси різних типів: шрифтові, вензельні, художні, сюжетні, геральдичні. Екслібриси А. Дюрера, Хольбейна Молодшого, Л. Кранаха Старшого та ін.

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: створення ескізу екслібриса для своєї бібліотеки

  Художні техніки та матеріали
  Графітовий олівець, графічні матеріали (чорний фломастер, маркер, туш, гуаш — за вибором учнів)

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  порівнює та характеризує:
  — різні силуети однієї форми та виявляє характерний силует; уміє:
  — створювати образ;
  — передавати характер форми лінією, плямою, силуетом;
  — використовувати художньо-виразні засоби книжної графіки;
  аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів

  Урок № 29

  Навчальні завдання
  Дизайн-графіка, прикладна графіка (плакат). Умовність графічного зображення і кольору, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд з різними видами плакатів, плакати з різними видами шрифтів Д. Моор. «Ты записался добровольцем?» (1920 р.), І. Тоїдзе. «Родина-мать зовет!» (1941 р.), К. Іванов. «Ценить, оберегать природу!» (1978 р.) Л. Тарасова. «Берегите природу!». (1977 р.), К. Пюсс. «Леса — легкие городов». (1977 р.), «Экономь воду!». (1981р.)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: виконати ескізи екологічного плаката «Екологія»:
  1. Людина, її місце і роль в екосистемі планети.
  2. Флора і фауна, їхній стан та перспективи розвитку в навколишньому середовищі.
  3. Результати життєдіяльності людини, їхні наслідки і вплив на екосистему планети

  Художні техніки та матеріали
  Графітовий олівець, фарби, фломастери

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  уміє:
  — робити ескізи нескладних декоративно-шрифтових композицій; використовувати художньо-виразні засоби графіки; застосовувати закони композиції при виконанні творчої роботи;
  аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;
  висловлює судження:
  — про гармонію природних форм у середовищі та взаємозв’язок людини з природою (екологія);
  виявляє готовність:
  — до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації

  Урок № 30

  Навчальні завдання
  Дизайн-графіка, прикладна графіка(плакат). Умовність графічного зображення і кольору, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд плакатів Л. Айрапетянц «Осторожно!». (1977 р.), В. Вітер «Берегите природу!» (1981 р.), І. Єгорова «Красная книга защищает природу» (1981 р.), В. Щостя. «Ни пуха ни пера…» (1981 р.), А. Сівов «Браконьєр — враг природи» (1981 р.) «Берегите лес!» (1976 р.), А. Архіпова «Берегите!» (1979 р.), І. Авасопов «Берегите родную природу!» (1979 р.)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: виконання плакату «Екологія»

  Художні техніки та матеріали
  Фарби, графічні матеріали, кольоровий папір за вибором учнів

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  аналізує та порівнює:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;
  уміє:
  — створювати образи природних форм, людини;
  — робити декоративно-шрифтові композиції;
  — застосовувати закони композиції при виконанні творчої роботи;
  — використовувати художньо-виразні засоби плакатної графіки;
  — стилізувати реальні форми в умовно-графічні;
  висловлює судження:
  — про гармонію природних форм у середовищі та взаємозв’язок людини з природою (екологія);
  виявляє готовність:
  — до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації

  Урок № 31

  Навчальні завдання
  Дизайн-середовище. Створення сувенірів, іграшок, конструкторів (з простих форм в техніці паперової пластики)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Зразки сувенірів-подарунків в техніці паперопластики

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: створити сувенір-подарунок з білого та кольорового паперу (за технологічними картами)

  Художні техніки та матеріали
  Фарби, графічні матеріали, цупкий картон, білий та кольоровий папір, графітовий олівець.
  Паперопластика

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  уміє:
  — створювати сувеніри, іграшки, конструктори (з простих форм);
  — працювати в техніці паперової пластики;
  дотримується правил:
  — техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами;
  аналізує:
  — свої почуття, бачення власної роботи;
  виявляє готовність:
  — до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації

  Урок № 32

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища.
  Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища).
  Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі.

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд різних видів українських хат (північ України, степова зона, лісостеп, гуцульщина), архітектурних споруд, сучасних архітектурних споруд

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: створити ескіз свого будинку та природного середовища

  Художні техніки та матеріали
  Графітовий олівець та інші графічні матеріали

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень: розпізнає:
  — специфіку природно-ландшафтного середовища людини (місто, село тощо);
  спостерігає:
  — просторову будову природних форм як аналогів архітектурних споруд та дизайн-форм;
  порівнює та характеризує:
  — національний побут, особливості архітектурного середовища;
  наводить приклади:
  — різних поселень людини; уміє:
  — створювати ескіз проекту свого будинку та природного середовища

  Урок № 33

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища.
  Дизайн-середовище (проектування та моделювання предметного середовища)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Макети будівель

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання:спроектувати та змоделю-вати предметне середовище (проект макету «Місто казкових героїв», робота в групах): 1. Виконання креслення розгортки будинку, доопрацювання креслення з урахуванням характеру казкового героя (змінити форму, пропорції елементів будівлі: даху, стін, вікон, дверей, враховуючи архітектоніку). 2.Оздоблення будинку деталями (різьбленням, розписом). 3. Виконання макету будинку.

  Художні техніки та матеріали
  Графітовий олівець, кольоровий папір, картон, фарби, фломастери (проектування та моделювання)

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  уміє:
  — виконувати креслення розгорток будинків;
  — виконувати макет будинку;
  висловлює судження:
  — про архітектуру як синтез мистецтв;
  — специфіку архітектурного образу;
  — дизайн як вид діяльності та взаємозв’язок з образотворчим мистецтвом, архітектурою;
  дотримується правил:
  — техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами;
  виявляє готовність:
  — до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації

  Урок № 34

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища.
  Дизайн-середовище (макетування предметного середовища)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд макетів архітектурних споруд, ландшафтів

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: спроектувати та змоделювати предметне середовище, виготовити макет «Місто казкових героїв»:
  1. Виконання природно-ландшафтного середовища міста.
  2. Виконання архітектурного середовища (будинків, фонтанів, мостів тощо).
  3. Захист проекту. (Робота у групах.)

  Художні техніки та матеріали
  Пластилін, фарби, картон, гілочки дерев, дріт, кольоровий папір, картон, целюлоза, крейда, дрібне каміння, гречка, манка, рис, пшоно, макаронні вироби тощо. (Макетування.)

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень: аналізує:
  — результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;
  уміє:
  — робити макети; створювати природно-ландшафтне та архітектурне середовище міста; застосовувати закони композиції при виконанні творчої роботи;
  висловлює судження:
  — про специфіку архітектурного образу; дотримується правил:
  — техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами; виявляє готовність:
  — до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації

  Урок № 35

  Навчальні завдання
  Культурне та просторове середовище людини. Узагальнюючий урок

  Орієнтовні твори для сприймання
  Художні твори використані в тематичному оцінюванні

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Робота в групі:
  1. Придумати назву своїй команді.
  2. Розвиваючі ігри відповідно до програмного матеріалу».
  3. Творче завдання: створити колективну композицію.
  4. Презентація роботи групи

  Художні техніки та матеріали
  Різні художні матеріали, аркуш паперу формату А2

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  уміє:
  — узагальнювати матеріал; відчувати і бачити навколишній світ, виявляє пізнавальну активність; створювати образ людини з урахуванням власного бачення, одягу та предметного оточення; передавати характер людини, володіє навичками образотворчої діяльності; використовує отриманий досвід у колективній творчій роботі;
  розуміє:
  — сутність, види та жанри образотворчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, основні художні прийоми і закономірності та відповідну термінологію

  2-й семестр. Календарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.