1-й семестр. Календарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва

  Календарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва

   

  1-й семестр

  Розділ І. Простір і об’ємно-просторова форма

  Тема 1. Художні засоби зображення простору

   

  Урок № 1

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби зображення простору: ритм ліній і плям

  Орієнтовні твори для сприймання
  A. Дюрер, Л. Кірнанах, Г. Гольбейн-молодший, B. Фаворський, М. Купріянов. Літографія. М. Попов «Мисливські пейзажі», X. Ельма «Сосни в Тапурла». Ксилографія. І. Голіцин «Пам’яті Фаворсько-го», І. Торн «Естонська земля». Ліногравюра. Г. Захаров «Вечірнє сонце», Д. Іванаускайте «Яблуня». Офорт. І. Ігоніна «Субота» (із серії «Міські мотиви»)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправи на різні типи ліній.
  2. Творче завдання: створення абстрактної композиції засобами графіки з використанням виразних ліній, крапок, штрихів, плям.
  3. Дати назву своїй творчій роботі

  Художні техніки та матеріали
  Графітовий олівець, ручки (гелеві, кулькові), фломастери

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  розпізнає та характеризує:
  — твори графічного мистецтва;
  — виразні засоби графіки (лінія, штрих, крапка, пляма); уміє:
  — стилізувати реальні форми в декоративні;
  — передавати різний характер ліній, штрихів, крапок у різних техніках;
  — свідомо користуватися різними художніми техніками та матеріалами для виконання творчих робіт

   

  Урок № 2

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми: ритм ліній і плям; повітряна перспектива в графіці: лінія горизонту, точка зору,точки сходження

  Орієнтовні твори для сприймання
  Замальовки та нариси майстрів пейзажного жанру: І. Левітана, І. Шишкіна, А. Рилова, В. Бакшеєва, А. Дю; О. Слєпишев «Три дерева», Т. Добровинська «Ворона», М. Капустін «Канікули», І. Ігоніна «Субота» (Із серії «Міські мотиви»), В. Васильєв «Далі ізборзькі», «Російський мотив»

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправа: відповідно до написів на дошці («Центральна», «Кутова», «Знизу вгору») розташувати плакати з прикладами різних видів перспективи.
  2. Побудова будинку в перспективі (кутова, центральна).
  3. Творче завдання: виконати сільський пейзаж з передачею лінійної та повітряної перспективи графічними матеріалами

  Художні техніки та матеріали
  Графічні матеріали за вибором (олівець, графіт, соус, вугіль, туш, перо)

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  розпізнає та характеризує:
  — твори мистецтва; порівнює:
  — різні види перспективи;
  — відкриту і закриту композицію краєвиду;
  уміє:
  — зображувати форму у просторі, архітектурну споруду, вулицю, двір тощо;
  висловлює судження:
  — про зображення простору відповідно точки зору, лінії горизонту;
  — перспективу (лінійну, повітряну)

   

  Урок № 3

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби зображення простору: ритм ліній і плям

  Орієнтовні твори для сприймання
  Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми: ритм ліній і плям; повітряна перспектива в графіці: лінія горизонту, точка зору, точки сходження

  Орієнтовні твори для сприймання
  Картини художників-графіків, фотографії міста, плакати з прикладами різних видів перспективи

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправа: колективна робота за завданням: пригадати та сформулювати засвоєні раніше знання з тем «Пейзаж», «Перспектива».
  2. Творче завдання: створити композицію «Міська вулиця» (у перспективі за уявою)

  Художні техніки та матеріали
  Акварельні фарби, графічні матеріали (фломастери, чорна гелева ручка)

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  уміє:
  — зображувати форму у просторі, архітектурну споруду, вулицю, двір тощо;
  висловлює судження:
  — про пейзаж;
  — зображення простору відповідно точки зору, лінії горизонту;
  — перспективу (лінійну, повітряну);
  уміє:
  — використовувати лінійну перспективу для виявлення форми, її конструкції;
  аналізує:
  — форму предметів;
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів

   

  Урок № 4

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми:ритм ліній і плям, колір (оптичні властивості); повітряна перспектива в живописі (віддалення, наближення); лінія горизонту, точка зору, точки сходження

  Орієнтовні твори для сприймання
  Пейзажі: Т. Г. Шевченко «Мис Бай-Губек», «Крутий берег Аральського моря», «Гористий берег острова св. Миколи», «Вид на Кара-Тау», «Місячна ніч серед гір», «Форт Кара-Бутак»; М. К. Реріх «За морями — землі великі», «Весна Священна», «Ведуча», «Вісник від Гімалаїв», «Земля Слов’янська», «Наші предки»; М. С. Сар’ян «Гори»; «Старий Єреван»; «Барвистий пейзаж»; «Арменія»

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправа:
  колективна робота за завданням: методом «мозкової атаки» пригадати види пейзажів та художників-пейзажистів.
  2. Творче завдання: створити гірський пейзаж (з урахуванням лінійної та повітряної перспективи)

  Художні техніки та матеріали
  Акварель у техніці «по вологому», гуаш (кольорова розтяжка), пензлі, палітра, графітовий олівець

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  уміє:
  — використовувати лінійну перспективу та виразні засоби для виявлення форми;
  — свідомо користуватися різними художніми техніками та матеріалами для виконання твбрчих робіт;
  аналізує:
  — форму предметів;
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;
  порівнює:
  — пропорції загальної форми та її елементів, конструкції;
  висловлює судження:
  — про пейзаж;
  — зображення простору відповідно до точки зору, лінії горизонту

  Урок № 5

  Навчальні завдання
  Об’ємно-просторова форма: пропорції, деталізація, масштаб, тектоніка; конструктивні й функціональні зв’язки форми і матеріалу

  Орієнтовні твори для сприймання
  Тутмес «Голова цариці Нефертіті»; Мірон «Діскобол»; Поліклет «Списоносець»; Мікеланджело «Давід», «Моїсей»; Донателло «Святий Георгій»; Огюст Роден «Поцілунок», «Громадяни Кале»; Генрі Мур «Лежача постать», «Сімейна група»; Ернст Нєізвєстний «Дафна», «Атомний вибух». Відеоряд садово-паркової скульптури (реалістичної, декоративної, абстрактної), приклади камерної скульптури з різних матеріалів

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправа:
  колективна робота за завданням: пригадати та сформулювати засвоєні раніше знання з теми «Скульптура», застосувавши метод побудови асоціативного куща.
  2. Творче завдання: створити ескізи садово-паркової скульптури

  Художні техніки та матеріали
  Графічні матеріали

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  спостерігає:
  — об’ємну форму в інтер’єрі та відкритому просторі (розрізняє різні пропорції, масштаб конструкції, матеріали в залежності від розташування);
  порівнює:
  — форми (реалістичні, абстрактні, декоративні);
  — гармонійний та дисгармонійний взаємозв’язок скульптури з довкіллям;
  уміє:
  — створювати оригінальний ескіз скульптурного образу на основі узагальнення, стилізації і трансформації реальних об’єктів з урахуванням розташування скульптури в місцях відпочинку та розваг дітей;
  аналізує:
  — форму предметів;
  — власну роботу;
  розпізнає та характеризує:
  — твори об’ємної пластики (кругла скульптура, рельєф)

   

  Урок № 6

  Навчальні завдання
  Об’ємно-просторова форма: пропорції, деталізація, масштаб, тектоніка; конструктивні й функціональні зв’язки форми і матеріалу

  Орієнтовні твори для сприймання
  Садово-паркові скульптури (реалістичної, декоративної, абстрактної)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання:створення ескізу садово-паркової скульптури за власними ескізами (ліплення)

  Художні техніки та матеріали
  Пластилін, пластика, глина

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  уміє: ,
  — створювати та ліпити скульптуру за власними ескізами;
  — творчо використовувати різні техніки, свідомо застосовувати інструменти та матеріали;
  аналізує:
  — свою діяльність, здійснює само- і взаємоконтроль; застосовує:
  — отримані знання в нових ситуаціях; дотримується правил:
  — техніки безпеки при користуванні інструментами, матеріалами.

   

  Урок № 7

  Навчальні завдання
  Основні правила композиції: виявлення головного, цілісність, ритм, контраст; організація зображення, вибір формату аркушу паперу

  Орієнтовні твори для сприймання
  І. Левітан «Золота осінь», «Осінній день. Сокольники», «Вечірній дзвін»; Є. Зверьков «Осінь», «Осінь. Сонячний день», І. Шишкін «Серед долини…»; Л. Бродська «Золота осінь»; В.-К. Є. Пурвіт «Осінній пейзаж»; М. Кримов «Осінь»; Л. Туржанський «Золота осінь». Фотографії паркової скульптури

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Порівняльний аналіз картин І. Левітана «Золота осінь» і «Осінній день. Сокольники»;
  2. Два-три начерки осінньої композиції олівцем (на зворотному боці попереднього малюнка);
  3. Творче завдання: лінійний малюнок композиції «Простір». «Осінь. Місто» або «Осінній парк»

  Художні техніки та матеріали
  Графітовий олівець

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  розпізнає та характеризує:
  — твори мистецтва (сюжетні);
  — формат та різне розташування композиції;
  — головні та другорядні елементи композиції;
  уміє:
  — виявляти головний елемент у композиції у певному форматі;
  — фіксувати основні задуми композиції в ескізній формі

   

  Урок № 8

  Навчальні завдання
  Композиційні закономірності та прийоми. Локальний колір і форма у декоративній композиції (колорит, колірна гармонія, декор форми, орнамент); стилізація (узагальнення форм)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд: М. Алатарцев
  «Місток», «Липчанські берези», «Слобідські далі», «Річка Харків», «Серпень в Липцях»; О. Дубровський «Бухта А. П. Чехова», «Весна», «Сонячний день», «Повітря», «Перший сніг»; Є. Єгоров «Дорога», «Хмара», «Осінь»

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: створити композиції «Простір», «Осінь. Місто» або «Осінній парк»

  Художні техніки та матеріали
  Художні матеріали за вибором учнів

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  уміє:
  — створювати образи;
  — створювати настрій композиції за допомогою кольору та художніх технік;
  — творчо використовувати різні техніки (змішані);
  — свідомо застосовувати інструменти та матеріали;
  порівнює:
  — локальний і зумовлений кольори; аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів

   

  Тема 2. Об’ємно-просторова форма. Архітектура і місто

  Урок № 9

  Навчальні завдання
  Архітектура — вид мистецтва; архітектурний образ, архітектурна композиція (архітектура в гармонії з природним середовищем)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд
  «Споруди різних епох і країн» (мегалітичні споруди кам’яного віку; Стародавній Єгипет; Стародавня Греція; Стародавній Рим; Давньоруська архітектура XI ст.; Китай; Японія; Індія; архітектурні пам’ятки країн ісламу)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання: створити замальовку архітектурної споруди за власним вибором, застосовуючи технологічні картки: «Куполоподібні будівлі», «Замок»

  Художні техніки та матеріали
  Графічні матеріали, акварель, гуаш

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  характеризує:
  — види архітектурних споруд (культові, житлові, громадські);
  уміє:
  — зображувати архітектурні споруди (з уяви, по пам’яті);
  — свідомо користуватися різними художніми техніками та матеріалами для виконання творчих робіт;
  висловлює судження:
  — про специфіку архітектурного образу;
  розпізнає та характеризує:
  — твори мистецтв;
  аналізує:
  — результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення (за допомогою вчителя)

   

  Урок № 10

  Навчальні завдання
  Архітектура (вид мистецтва, стилі); архітектурний образ, архітектурна композиція (архітектура в гармонії з природним середовищем)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Фотоілюстрації архітектурних споруд, відеоряд архітектурних споруд різних епох та країн (романський стиль, готика, Відродження, бароко, рококо, класицизм, модерн, хай-тек)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправа: розв’язати кросворд.
  2. Творче завдання (робота в групах): створити архітектурний образ епохи

  Художні техніки та матеріали
  Кольоровий папір, картон, клей ПВА, ножиці, маркери та різні графічні матеріали, аркуш паперу формату А2 (аплікація, паперопластика)

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень: розпізнає:
  — архітектурні стилі та національні традиції в архітектурі; порівнює:
  — гармонійний та дисгармонійний взаємозв’язок архітектури з довкіллям;
  характеризує:
  — види архітектурних споруд (культові, житлові, громадські); уміє:
  — зображувати архітектурні споруди (з уяви, по пам’яті);
  — свідомо користуватися різними художніми техніками та матеріалами для виконання творчих робіт;
  висловлює судження:
  — про архітектуру як синтез мистецтв, архітектурні стилі, дотримується правил:
  — техніки безпеки при користуванні інструментами, матеріалами

   

  Урок № 11

  Навчальні завдання
  Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми: (оптичні властивості); лінійна перспектива в графіці (віддалення, наближення); лінія горизонту, точка зору, точки сходження. Об’ємна форма в інтер’єрі

  Орієнтовні твори для сприймання
  Леонардо да Вінчі «Тайна вечеря», П. Федотов «Сватання майора», В. Сєров «Дівчина з персиками»

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправи: виконати малюнки-схеми фронтальної й кутової перспективи.
  2. Творче завдання: побудувати інтер’єр

  Художні техніки та матеріали
  Графітовий олівець

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень: спостерігає:
  — об’ємну форму в інтер’єрі (розрізняє різні пропорції, масштаб конструкції);
  уміє:
  — зображувати інтер’єр з різних точок зору; висловлювати судження:
  — про специфіку інтер’єру; аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів

   

  Урок № 12

  Навчальні завдання
  Об’ємно-просторова форма: пропорції, деталізація, масштаб, тектоніка; конструктивні й функціональні зв’язки форми і матеріалу. Архітектурний образ, архітектурна композиція (архітектура в гармонії з природним середовищем)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Архітектурні споруди, відеоряд зображень різних видів будинків

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Вправа:
  визначити стилі архітектурних споруд.
  2. Творче завдання: створити проект споруди для дитячої зони відпочинку в парку, зоопарку, аквапарку (кафе, дитячий майданчик, театр для дітей тощо)

  Художні техніки та матеріали
  Акварель, гуаш, чорні туш або фломастер, графітовий олівець, кольорові олівці

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  характеризує:
  — види архітектурних споруд (культові, житлові, громадські);
  порівнює:
  — гармонійний та дисгармонійний взаємозв’язок архітектури з довкіллям, висловлює судження:
  — про специфіку екстер’єру;
  уміє:
  — зображувати екстер’єр;
  — використовувати виразні засоби для виявлення форми, її конструкції;
  — виконувати замальовки, начерки, фіксувати основні задуми композиції в ескізній формі;
  — бачити тональні, кольорові співвідношення

   

  Урок № 13

  Навчальні завдання
  Монументальний живопис, його види; використання кольору (ілюзії) в архітектурі та інтер’єрі; монументальне мистецтво (взаємозв’язок з архітектурою та інтер’єром)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Відеоряд творів монументального живопису, вітражі, мозаїки, панно (Софійський собор у Константинополі; Софійський собор та Михайлівський Золотоверхий монастир XI і XII ст. у Києві. Вітражі Кафедрального собору (1360—1479 рр.) у Львові; Є. Ковтун. Вітражі за мотивами «Енеїди» І. Котляревського в Будинку літераторів у Києві; Ф. Глащук, В. Задорожний, В. Перевальський. «Т. Г. Шевченко» триптих у Київському університеті; Феофан Грек «Трійця» (1378 р.), фрагмент розпису у церкві Спаса Преображення, Новгород; П’єро делла Франческа. «Цариця Савська» (1452—1466 рр.) у церкві Сан Франческа; Рафа-ель «Афінська школа» (1510—1511 рр.) у Станца Сеньятура, Ватикан

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Колективна робота (об’єднання в групи та опрацювання матеріалу та фотоілюстрацій, доповідь).
  2. Творче завдання: виконати ескіз вітражу, мозаїки або фрески для споруди дитячої зони відпочинку

  Художні техніки та матеріали
  Акварель, гуаш, чорні туш або фломастер, графітовий олівець, кольорові олівці, кольоровий папір, картон, клей ПВА, ножиці

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  розпізнає та характеризує:
  — різні види монументального живопису;
  уміє:
  — використовувати художньо-виразні та пластичні засоби для створення імітації, творчої інтерпретації, копії мозаїки, вітражу;
  — свідомо користуватися різними художніми техніками та матеріалами для виконання творчих робіт;
  — брати участь у колективній роботі;
  дотримується правил:
  — техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами;
  — послідовності виконання колективних робіт

   

  Урок № 14

  Навчальні завдання
  Дизайн як вид діяльності, взаємозв’язок з образотворчим мистецтвом (моделювання, макетування)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання «І народжується диво спектаклю»: зробити ескізи афіш, запрошень, декорацій, костюмів до лялькових вистав. Робота в групах (учні об’єднуються в групи згідно з обраною казкою: «Снігова королева», «Дванадцять місяців», «Морозко», «Різдвяний вертеп» або складають свою новорічну казку)

  Художні техніки та матеріали
  Акварель, гуаш, фломастери, гельова ручка тощо

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  розпізнає та характеризує:
  — національні традиції в одязі, архітектурі тощо; уміє:
  — зображувати ескізи афіш, запрошень, декорацій, костюмів до лялькових вистав;
  — створювати образи;
  — створювати настрій композиції за допомогою кольору та художніх технік;
  — брати участь у колективній роботі при створенні ескізів афіш, запрошень, декорацій, костюмів до лялькових вистав;
  висловлює судження:
  — про специфіку сценічного простору; аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;
  дотримується правил:
  — техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами;
  — послідовності виконання колективних робіт

   

  Урок № 15

  Навчальні завдання
  Дизайн як вид діяльності, взаємозв’язок з образотворчим мистецтвом (моделювання, макетування)

  Орієнтовні твори для сприймання
  Ляльки (ляльки-петрушки, тростинні, маріонетки, пласкі)

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  Творче завдання «…І народжується диво спектаклю»: виготовити декорації, ляльки, костюми до лялькової вистави. Робота в групах (учні створюють декорації, лялькові персонажі за власними ескізами, використовуючи картки-схеми)

  Художні техніки та матеріали
  Кольоровий папір, акварель, гуаш, картон,ватман, голки, нитки, шматочки різноманітних тканин, шкіра, хутро, пластилін, фарби, газета, серветки, графітовий олівець, фломастери, ножиці, клей ПВА

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень:
  розпізнає та характеризує:
  — національні традиції в одязі, архітектурі тощо;
  уміє:
  — виготовляти декорації, ляльок, костюми до лялькових вистав; створювати образи; створювати настрій композиції за допомогою кольору та художніх технік; брати участь у колективній роботі при створенні декорацій, ляльок, костюмів до лялькових вистав;
  висловлює судження про:
  — специфіку сценічного простору;
  аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;
  дотримується правил:
  — техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами;
  — послідовності виконання колективних робіт

   

  Урок № 16

  Навчальні завдання
  Художньо-виражальні засоби зображення простору та об’ємно-просто-рової форми. Синтез мистецтв. Узагальнюючий урок

  Орієнтовні твори для сприймання
  Художні твори, використані в тематичному оцінюванні. Афіши, запрошення, декорації, ляльки до вистави.

  Орієнтовні тематичні вправи та завдання
  1. Тематичне оцінювання з розділу «Простір і об’ємно-просторова форма».
  2. Творче завдання «…І народжується диво спектаклю»: презентація лялькової вистави

  Художні техніки та матеріали
  Ширма, афіша, запрошення, декорації, ляльки до вистави

  Вимоги до рівня підготовки учнів та практичної роботи
  Учень: уміє:
  — систематизувати, узагальнювати, свідомо сприймати та відтворювати візуальні образи, широко застосовувати асоціативні зв’язки між творами образотворчого мистецтва, творами інших мистецтв та життєвими явищами; виявляти фантазію, уяву у створенні власних образів; брати участь
  у колективній роботі в презентації лялькової вистави;
  — опанувати навички сценічного мистецтва; аналізує:
  — свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів

  1-й семестр. Календарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.