І. Драч. Життя і творчість. «Балада про соняшник», «Етюд про хліб», «Чорнобильська мадонна». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  І. Драч. Життя і творчість. «Балада про соняшник», «Етюд про хліб», «Чорнобильська мадонна». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. Перша збірка письменника «Соняшник» надрукована…
  А У 1959 р.
  Б 1971 р.
  В 1962 р.
  Г 1956 р.

  2. На думку І. Драча, справжнє мистецтво започатковується…
  А На гуманістичних цінностях.
  Б Бажанні щось написати.
  В Умінні уявити той чи інший образ.
  Г Народній основі.

  3. «Чорнобильська мадонна» І. Драча належить до його книжки…
  А «Соняшник».
  Б «Корінь і крона».
  В «Храм сонця».
  Г «Теліжинці».

  4. Чого не робив соняшник (І. Драч «Балада про соняшник») під час свого дозвілля і розваг?
  А Стріляв горобців з рогатки.
  Б Ганяв голубів.
  В Бігав наввипередки з вітром.
  Г Купався коло млина.

  5. Що мав на увазі письменник, звертаючись до сонця (« Балада про соняшник»)?
  А Добро і злагоду.
  Б Духмяний хліб.
  В Джерело тепла і здоров’я.
  Г Поезію.

  6. Вид вірша, який використав І. Драч і творі «Балада про соняшник».
  А Білий.
  Б Астрофічний.
  В Паліндром.
  Г Верлібр.

  7. В основі невеликого вірша І. Драча «Етюд про хліб» — розповідь…
  А Про випікання хліба.
  Б Важку працю селян.
  В Часи, коли голод панував на Україні.
  Г Шанобливе ставлення до пекарів, їх сумлінної праці.

  8. Композиційно поема «Чорнобильська мадонна» І. Драча нагадує картину…
  А О. Архипенка «Карусель П’єро».
  Б П. Пікассо «Герніка».
  В М. Бурачека «Овини».
  Г А. Куїнджі «Українська ніч».

  9. Довкола постаті І. Драча, ще молодого автора, спалахнули дискусії, зокрема з приводу його твору…
  А «Ніж у сонці».
  Б «Похорон голови колгоспу».
  В «Українські коні над Парижем».
  Г «Чорнобильська мадонна».

  10. Визначіть римування в уривку з поезії І. Драча «Етюд про хліб»: «В підсохлому тісті кленова лопата / Вийме з черені, де пікся в теплі,— / І зачарується білена хата / З сонця пахучого на столі».
  А Білий вірш.
  Б Паралельне.
  В Кільцеве.
  Г Перехресне.

   

  11. Твір, за який письменнику присуджено звання лауреата державної премії імені Т. І. Шевченка.
  А «Крила».
  Б «Зварники Королі».
  В «Січнева балада».
  Г «Поліська легенда».

  12. Кого у творі «Чорнобильська мадонна» І. Драча названо «свистуном», «антихристом»?
  А Генерала.
  Б Головного інженера станції.
  В Солдата, який відмовився надати допомогу Мадонні.
  Г Будівельника — сина баби у целофані.

  Варіант 2

  1. На світосприйняття І. Драча впливали…
  А Реалії середини XX ст.
  Б Події історичного минулого.
  В Особливості художнього стилю поетів-романтиків.
  Г Твори українських письменників XV ст.

  2. Батьківщиною для І. Драча.
  А Є Сумщина.
  Б Київщина.
  В Кіровоградщина.
  Г Миколаївщина.

  3. Малярські роботи якої української художниці вплинули на творчу майстерність письменника?
  А К. Білокур.
  Б А. Горської.
  В М. Приймаченко.
  Г Т. Яблонської.

  4. Жанр української літератури, який митець оновив, розбавив його описовою манерою викладу.
  А Балада.
  Б Роман у віршах.
  В Драматична поема.
  Г Соціально-психологічна новела.

  5. За яких обставин герой твору І. Драча «Балада про соняшник» побачив сонце?
  А Коли він лежав у піску.
  Б Їхав у піднебессі на велосипеді.
  В Вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.
  Г Стрибав на одній нозі, виливаючи воду з вуха.

  6. Етюд — з французької мови — це невеликий за обсягом твір…
  А У якому автор подає конкретну картину, фіксує момент, вихоплений із життя, відтворює внутрішній стан людини, нерідко на тлі співзвучного пейзажу.
  Б Життя людей розкривається на тлі історичних або соціально вагомих обставин.
  В Сюжет заснований на певному епізоді з життя одного персонажа (іноді кількох).
  Г Розповідається про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.

  7. Хто з українських митців поетичного слова, ознайомившись із текстом І. Драча «Балада про соняшник», записав у своєму щоденнику, що жовтогаряча барва («сонце моє оранжеве») відповідає «характерові творчого сприймання світла українського народу»?
  А В. Стус.
  Б Д. Павличко.
  В А. Малишко.
  Г П. Тичина.

  8. Жанрова особливість, яка притаманна для твору І. Драча «Балада про соняшник».
  А Фантастичність.
  Б Мелодійність.
  В Тривалий час дії.
  Г Детальне зображення подій і персонажів.

  9. Укажіть художні засоби, які мають місце в уривку з поезії І. Драча «Етюд про хліб».
  А Гіпербола, оксиморон.
  Б Порівняння, градація.
  В Анафора, літота.
  Г Епітет, метафора.

  10. Ознака, характерна для змісту твору І. Драча «Чорнобильська мадонна».
  А Замилування красою природи, виразність зорових і слухових деталей.
  Б Монологічна форма, персоніфікований образ Вітчизни.
  В Високе, біблійне перемежовується з розмовним, побутовим.
  Г Ліризм, його алегоричність.

  11. Кульмінацію твору «Чорнобильська мадонна» І. Драча містить його розділ…
  А «Баба в целофані».
  Б «Солдатська мадонна».
  В «Вічна материнська елегія».
  Г «Хрещатицька мадонна».

  12. Поемою «Чорнобильська мадонна» І. Драч продовжив традиції…
  А П. Грабовського.
  Б І. Франка.
  В Д. Павличка.
  Г Т. Шевченка.

  Варіант 3

  1. Іван Федорович у своїй творчості продовжував традиції.
  А І. Франка.
  Б В. Сосюри.
  В П. Тичини.
  Г М. Рильського.

  2. Для поезій Івана Федоровича характерний.
  А Мотив суму над тяжкою долею людини.
  Б Урбаністичний пафос.
  В Піднесено-емоційний настрій.
  Г Порушення в них гострих морально-етичних проблем.

  3. Проблема, яка є основною із центральних у творчості І. Драча наприкінці 60-х рр.
  А Пам’ять.
  Б Невиправдані репресії в умовах командно-адміністративної системи.
  В Свідомий вибір у житті.
  Г Рід.

  4. І. Драч — автор кінофільму «Іду до тебе», який розповідає…
  А Про Лесю Українку.
  Б Своє перше кохання.
  В Важкі випробування козаків у турецькій неволі.
  Г Художника, якого не сприймала дійсність.

  5. Яким І. Драч у «Баладі про соняшник» відтворив образ сонця?
  А Воно було у червоній сорочці із золотими кучерями.
  Б Викотилося на небосхил, наче червоногаряча діжа.
  В Заблищало, мов цінна коштовність.
  Г Відразу все довкілля осяяло теплим промінням.

  6. У поезії І. Драча «Балада про соняшник» утверджується думка про те, що сонце…
  А Справжнє одкровення митця перед суспільством.
  Б Джерело розвитку і щастя.
  В Символ краси мистецтва, народного духу і віри.
  Г Загадковий світ природи.

  7. П. Тичина назвав «Етюд про хліб» І. Драча твором…
  А Приємної духмяності.
  Б Чудесним.
  В Художньо піднесеним.
  Г Мистецького таланту.

  8. «Етюд про хліб» І. Драча — це…
  А Відтворення важкої праці жінки-селянки.
  Б Яскравий словесний малюнок.
  В Мовно-літературний портрет господаря столу.
  Г Буденна розповідь кухаря.

  9. Чорнобильська атомна електростанція розташована у чарівному краї…
  А На Поділлі.
  Б Волині.
  В Поліссі.
  Г Прикарпатті.

  10. За жанром «Чорнобильська мадонна» І. Драча — це поема, яка водночас…
  А Є трагедією і фарсом.
  Б Мозаїкою і спокутою.
  В Драмою і оповіддю.
  Г Інтригою і утопією.

  11. Головним символом поеми «Чорнобильська мадонна» І. Драча…
  А Є реактор, який вибухнув.
  Б Природа, що вмить згоріла.
  В Дума ліричного героя.
  Г Божа Матір.

  12. В образі Чорнобильської мадонни (І. Драч «Чорнобильська мадонна») письменник відобразив…
  А Невідворотність суду совісті.
  Б Сильну жінку, яка протистоїть страхіттям цивілізації.
  В Героїню, неспроможну покарати винних трагедії.
  Г Недосконалість дій людей у надзвичайній ситуації.

  І. Драч. Життя і творчість. «Балада про соняшник», «Етюд про хліб», «Чорнобильська мадонна». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.