І. Драч. Життя і творчість. «Балада про соняшник», «Етюд про хліб», «Чорнобильська мадонна». Українська література, 11 клас, тестові завдання

І. Драч. Життя і творчість. «Балада про соняшник», «Етюд про хліб», «Чорнобильська мадонна». Українська література, 11 клас, тестові завдання

Варіант 1

1. Перша збірка письменника «Соняшник» надрукована…
А У 1959 р.
Б 1971 р.
В 1962 р.
Г 1956 р.

2. На думку І. Драча, справжнє мистецтво започатковується…
А На гуманістичних цінностях.
Б Бажанні щось написати.
В Умінні уявити той чи інший образ.
Г Народній основі.

3. «Чорнобильська мадонна» І. Драча належить до його книжки…
А «Соняшник».
Б «Корінь і крона».
В «Храм сонця».
Г «Теліжинці».

4. Чого не робив соняшник (І. Драч «Балада про соняшник») під час свого дозвілля і розваг?
А Стріляв горобців з рогатки.
Б Ганяв голубів.
В Бігав наввипередки з вітром.
Г Купався коло млина.

5. Що мав на увазі письменник, звертаючись до сонця (« Балада про соняшник»)?
А Добро і злагоду.
Б Духмяний хліб.
В Джерело тепла і здоров’я.
Г Поезію.

6. Вид вірша, який використав І. Драч і творі «Балада про соняшник».
А Білий.
Б Астрофічний.
В Паліндром.
Г Верлібр.

7. В основі невеликого вірша І. Драча «Етюд про хліб» — розповідь…
А Про випікання хліба.
Б Важку працю селян.
В Часи, коли голод панував на Україні.
Г Шанобливе ставлення до пекарів, їх сумлінної праці.

8. Композиційно поема «Чорнобильська мадонна» І. Драча нагадує картину…
А О. Архипенка «Карусель П’єро».
Б П. Пікассо «Герніка».
В М. Бурачека «Овини».
Г А. Куїнджі «Українська ніч».

9. Довкола постаті І. Драча, ще молодого автора, спалахнули дискусії, зокрема з приводу його твору…
А «Ніж у сонці».
Б «Похорон голови колгоспу».
В «Українські коні над Парижем».
Г «Чорнобильська мадонна».

10. Визначіть римування в уривку з поезії І. Драча «Етюд про хліб»: «В підсохлому тісті кленова лопата / Вийме з черені, де пікся в теплі,— / І зачарується білена хата / З сонця пахучого на столі».
А Білий вірш.
Б Паралельне.
В Кільцеве.
Г Перехресне.

 

11. Твір, за який письменнику присуджено звання лауреата державної премії імені Т. І. Шевченка.
А «Крила».
Б «Зварники Королі».
В «Січнева балада».
Г «Поліська легенда».

12. Кого у творі «Чорнобильська мадонна» І. Драча названо «свистуном», «антихристом»?
А Генерала.
Б Головного інженера станції.
В Солдата, який відмовився надати допомогу Мадонні.
Г Будівельника — сина баби у целофані.

Варіант 2

1. На світосприйняття І. Драча впливали…
А Реалії середини XX ст.
Б Події історичного минулого.
В Особливості художнього стилю поетів-романтиків.
Г Твори українських письменників XV ст.

2. Батьківщиною для І. Драча.
А Є Сумщина.
Б Київщина.
В Кіровоградщина.
Г Миколаївщина.

3. Малярські роботи якої української художниці вплинули на творчу майстерність письменника?
А К. Білокур.
Б А. Горської.
В М. Приймаченко.
Г Т. Яблонської.

4. Жанр української літератури, який митець оновив, розбавив його описовою манерою викладу.
А Балада.
Б Роман у віршах.
В Драматична поема.
Г Соціально-психологічна новела.

5. За яких обставин герой твору І. Драча «Балада про соняшник» побачив сонце?
А Коли він лежав у піску.
Б Їхав у піднебессі на велосипеді.
В Вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.
Г Стрибав на одній нозі, виливаючи воду з вуха.

6. Етюд — з французької мови — це невеликий за обсягом твір…
А У якому автор подає конкретну картину, фіксує момент, вихоплений із життя, відтворює внутрішній стан людини, нерідко на тлі співзвучного пейзажу.
Б Життя людей розкривається на тлі історичних або соціально вагомих обставин.
В Сюжет заснований на певному епізоді з життя одного персонажа (іноді кількох).
Г Розповідається про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.

7. Хто з українських митців поетичного слова, ознайомившись із текстом І. Драча «Балада про соняшник», записав у своєму щоденнику, що жовтогаряча барва («сонце моє оранжеве») відповідає «характерові творчого сприймання світла українського народу»?
А В. Стус.
Б Д. Павличко.
В А. Малишко.
Г П. Тичина.

8. Жанрова особливість, яка притаманна для твору І. Драча «Балада про соняшник».
А Фантастичність.
Б Мелодійність.
В Тривалий час дії.
Г Детальне зображення подій і персонажів.

9. Укажіть художні засоби, які мають місце в уривку з поезії І. Драча «Етюд про хліб».
А Гіпербола, оксиморон.
Б Порівняння, градація.
В Анафора, літота.
Г Епітет, метафора.

10. Ознака, характерна для змісту твору І. Драча «Чорнобильська мадонна».
А Замилування красою природи, виразність зорових і слухових деталей.
Б Монологічна форма, персоніфікований образ Вітчизни.
В Високе, біблійне перемежовується з розмовним, побутовим.
Г Ліризм, його алегоричність.

11. Кульмінацію твору «Чорнобильська мадонна» І. Драча містить його розділ…
А «Баба в целофані».
Б «Солдатська мадонна».
В «Вічна материнська елегія».
Г «Хрещатицька мадонна».

12. Поемою «Чорнобильська мадонна» І. Драч продовжив традиції…
А П. Грабовського.
Б І. Франка.
В Д. Павличка.
Г Т. Шевченка.

Варіант 3

1. Іван Федорович у своїй творчості продовжував традиції.
А І. Франка.
Б В. Сосюри.
В П. Тичини.
Г М. Рильського.

2. Для поезій Івана Федоровича характерний.
А Мотив суму над тяжкою долею людини.
Б Урбаністичний пафос.
В Піднесено-емоційний настрій.
Г Порушення в них гострих морально-етичних проблем.

3. Проблема, яка є основною із центральних у творчості І. Драча наприкінці 60-х рр.
А Пам’ять.
Б Невиправдані репресії в умовах командно-адміністративної системи.
В Свідомий вибір у житті.
Г Рід.

4. І. Драч — автор кінофільму «Іду до тебе», який розповідає…
А Про Лесю Українку.
Б Своє перше кохання.
В Важкі випробування козаків у турецькій неволі.
Г Художника, якого не сприймала дійсність.

5. Яким І. Драч у «Баладі про соняшник» відтворив образ сонця?
А Воно було у червоній сорочці із золотими кучерями.
Б Викотилося на небосхил, наче червоногаряча діжа.
В Заблищало, мов цінна коштовність.
Г Відразу все довкілля осяяло теплим промінням.

6. У поезії І. Драча «Балада про соняшник» утверджується думка про те, що сонце…
А Справжнє одкровення митця перед суспільством.
Б Джерело розвитку і щастя.
В Символ краси мистецтва, народного духу і віри.
Г Загадковий світ природи.

7. П. Тичина назвав «Етюд про хліб» І. Драча твором…
А Приємної духмяності.
Б Чудесним.
В Художньо піднесеним.
Г Мистецького таланту.

8. «Етюд про хліб» І. Драча — це…
А Відтворення важкої праці жінки-селянки.
Б Яскравий словесний малюнок.
В Мовно-літературний портрет господаря столу.
Г Буденна розповідь кухаря.

9. Чорнобильська атомна електростанція розташована у чарівному краї…
А На Поділлі.
Б Волині.
В Поліссі.
Г Прикарпатті.

10. За жанром «Чорнобильська мадонна» І. Драча — це поема, яка водночас…
А Є трагедією і фарсом.
Б Мозаїкою і спокутою.
В Драмою і оповіддю.
Г Інтригою і утопією.

11. Головним символом поеми «Чорнобильська мадонна» І. Драча…
А Є реактор, який вибухнув.
Б Природа, що вмить згоріла.
В Дума ліричного героя.
Г Божа Матір.

12. В образі Чорнобильської мадонни (І. Драч «Чорнобильська мадонна») письменник відобразив…
А Невідворотність суду совісті.
Б Сильну жінку, яка протистоїть страхіттям цивілізації.
В Героїню, неспроможну покарати винних трагедії.
Г Недосконалість дій людей у надзвичайній ситуації.

І. Драч. Життя і творчість. «Балада про соняшник», «Етюд про хліб», «Чорнобильська мадонна». Українська література, 11 клас, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

Комментарии закрыты.