Твір на тему:
«Інститутка» — один з найвизначніших творів Марії Олександрівни Вілінської. Аналіз твору.

Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

Твір на тему:  «Інститутка» — один з найвизначніших творів Марії Олександрівни Вілінської. Аналіз твору. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

Марко Вовчок — це псевдонім надзвичайно обдарованої і талановитої жінки Марії Олександрівни Вілінської. Розпочавши свою літературну діяльність ще за років жахливої кріпосницької системи, вона за своє життя встигла написати велику кількість дійсно народних творів. Недаремно Іван Якович Франко назвав її «борцем за волю і людські права поневолених мас». Таке визнання досвідченого критика вона заслужила за свої високохудожні твори, присвячені народному життю.
Одним з найвизначніших творів письменниці стала повість «Інститутка», в якій авторка замислюється над безправним становищем кріпаків. Досить показовим є той факт, то цей твір Марко Вовчок присвятила Шевченкові, чий літературний вплив досить сильно відчувається в повісті.
Хочу відзначити, що твір є новаторським, адже повість на сучасну тему. Письменниця, як митець, відзначається своїм умінням на перший план виносити проблему боротьби з кріпосництвом, як із системою, що не має права на існування.
У даному творі ця проблема розроблена на основі показу страдницького життя простих людей, ставлення до них пануючого класу й поступового наростання духу невдоволення, сміливих протестів серед селянської інтелігенції.
На першому плані дві протилежні жінки: панночка, що навчалася в інституті в Києві (звідси й назва твору), та її служниця, проста селянська дівчина Устина.
Авторка постійно підсилює ефект морального протиріччя двох жінок. На перший погляд, панночка є вищою, ніж її служниця. І все ж за душевними, етичними нормами Устина піднімається набагато вище своєї пані. Загальнолюдські моральні цінності притаманні саме простій селянській дівчині. А ось освіченій панночці їх постійно бракує. На цьому контрасті письменниця й робить висновки про те, що пригнічений клас є душевно багатшим, а отже, має величезний потенціал.
У цьому творі Марко Вовчок, продовжуючи традиції Шевченка, доводить нам необхідність активної боротьби проти існуючого ладу, що є несумісним з такою найвищою цінністю, як людське життя.

Твір на тему:  «Інститутка» — один з найвизначніших творів Марії Олександрівни Вілінської. Аналіз твору. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

Повернутися на сторінку Українська література

Повернутись на сторінку Марко Вовчок

Вас можуть зацікавити:

1. Марко Вовчок. Життя і творчість

2. Марко Вовчок — основоположних прози для дітей. Аналіз творів

3. Життєва і творча біографія Марка Вовчка

4. Марко Вовчок. Життєвий і творчий шлях

5. Марко Вовчок. Загальна характеристика творчості

6. Життя і творчість Марко Вовчок

7. Марко Вовчок — основоположник прози для дітей. Народність оповідань

8. Біографія Марка Вовчка

9. Марко Вовчок. Сторінки біографії

10. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська). Життя і творчість

11. Марко Вовчок. Аналіз творчості

12. Марко Вовчок і Тарас Шевченко.

13. «Інститутка» Марка Вовчка — перша українська реалістична повість. Аналіз твору

14. Образи жінок-кріпачок у творі Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образів

15. Реалізм «Народних оповідань» Марко Вовчок. Аналіз творів

16. Проблема закріпачення козацтва в оповіданні Марка Вовчка «Козачка». Аналіз твору

17. Образ жінки-страдниці в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка. Характеристика образу жінки-страдниці

18. Образ оповідача у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу оповідача

19. Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз повісті «Інститутка» і характеристика образів

20. «Народні оповідання» Марка Вовчка — гірка правда життя тих часів. Аналіз збірки

21. Моє ставлення до панночки з повісті Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образу панночки

22. Головні образи повісті Марка Вовчка «Інститутка»: порівняльний аналіз, характеристика образів

23. Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз та характеристика образів повісті «Інститутка»

24. Порівняльна характеристика Устини і панночки за повістю Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз образів

25. Антикріпосницька спрямованість повісті М. Вовчка «Інститутка». Протиставлення образів дівчини-кріпачки Устини і молодої пані

26. Антикріпосницька спрямованість повісті М. Вовчка «Інститутка». Характеристика образів інститутки та сільської дівчини Устини

27. Порівняльна характеристика образів простої сільської дівчини Устини та освіченої панночки (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»)

28. Бабуся-служниця — утілення християнських засад життя (за повістю «Інститутка» Марка Вовчка). Характеристика образу

29. «Інститутка» Марка Вовчка: волелюбна романтика героїв, прагнення до особистої свободи. Аналіз твору

30. «Інститутка» Марка Вовчка: прагнення героїв до особистої свободи. Аналіз твору та характеристика образів

31. Чим мене приваблюють оповідання Марка Вовчка. Аналіз творів

32. Романтичність оповідання «Максим Гримач» Марка Вовчка. Аналіз твору

33. Особливості характеротворення в оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач». Характеристика образів

34. Моє враження від творів Марка Вовчка

35. Роздуми над творами Марка Вовчка. Аналіз творів

36. Доля жінки-кріпачки у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу

37. Мої роздуми над сторінками повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз твору

38. Зображення волелюбних прагнень кріпаків у повісті Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образів

39. Протиставлення характерів Устини та панночки (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»). Характеристика образів

40. Образ Інститутки з однойменної повісті Марка Вовчка. Характеристика образу

41. «Інститутка» — один з найвизначніших творів Марії Олександрівни Вілінської. Аналіз твору

42. Повість «Інститутка» — вершина творчості Марка Вовчка. Аналіз твору

43. «Максим Гримач» Марка Вовчка як романтичне оповідання. Аналіз твору

44. Марко Вовчок — «кроткий пророк»

45. Осуд кріпацтва в оповіданні Марка Вовчка «Козачка». Багатство мови, образотворчі засоби твору

46. Почуття відповідальності й вини як уселюдські чесноти в романтичному баладному оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач»

47. Аналіз «Дев’ять братів і десята сестриця Галя» Марко Вовчок — тема, ідея, короткий зміст, жанр, композиція, сюжет