Твір на тему:
  «Інститутка» Марка Вовчка: волелюбна романтика героїв, прагнення до особистої свободи. Аналіз твору.

  Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

  Твір на тему:  «Інститутка» Марка Вовчка: волелюбна романтика героїв, прагнення до особистої свободи. Аналіз твору. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

  Марко Вовчок — визначна українська письменниця середини XIX століття, яка своєю творчістю заклала підвалини для подальшого розвитку оповідних жанрів в українській літературі.
  Однією з повістей, які правдиво й переконливо висвітлюють умови життя селян в Україні за часів кріпацтва, є соціально-побутова повість «Інститутка». Тема повісті є звичною для творів першої половини XIX століття: соціальні протиріччя між селянами-кріпаками й поміщиками, умови життя кріпаків у панському маєтку, негативний вплив на людину дореформених реалій.
  Марко Вовчок приділяє багато уваги розгляду гострих соціальних проблем. Вона розкриває перед читачем взаємини поміщиків із селянами, на прикладі чоловіка інститутки торкається теми панського лібералізму, висвітлює явище рекрутчини, розповідаючи про перебування Прокопа у москалях.
  Не обходить увагою авторка й морально-етичні проблеми. Хуторяни — бабуся, Назар, Прокіп, Устя — представлені як позитивні персонажі, оскільки вони змогли зберегти свою честь і гідність, незважаючи на антигуманність оточуючого світу. Негативні персонажі — інститутка й лікар — виявляють свою сутність не тільки у ставленні до кріпаків, але й у родинних взаєминах. Марко Вовчок будує оповідь за принципом контрасту, протиставляючи прості й щирі взаємини між Назаром і Катрею та між Прокопом і Устиною родинному життю інститутки й лікаря, їхній духовній обмеженості.
  З повісті «Інститутка» ми дізнаємось про певну соціальну мораль, властиву панству. Побудована ця соціальна мораль була на тому, що вічні цінності відходили на другий план, а минущі сприймались як головні. Це випливає з розповідей інститутки про її навчання, після яких Устина робить висновок: панночку навчено «людей туманити», а також з описів безпросвітного життя селян у Дубцях і на хуторі, коли «люди прокидались і лягали, плачучи, проклинаючи».

  У повісті «Інститутка» Марко Вовчок відбила типовий життєвий шлях селян-кріпаків. Так, доля Устини — це доля сироти, яка зросла в поміщицькому дворі, як у клітці, й дякувала за те, що її «не б’ють десять раз на день»; це доля дівчини, яка була віддана у прислуги до панночки й терпіла щоденну моральну й фізичну наругу; це доля дружини москаля, яка живе самотою. Трагічною й водночас теж типовою є доля Катрі, яка догоджала панночці, сподіваючись на милосердя, але, втративши дитину, відчувши на собі панські знущання, збожеволіла й загинула.
  Повість Марко Вовчок «Інститутка» — це твір, який розповідає не лише про гіркоту існування закріпачених селян, але й про початок наростання їхнього протесту проти існуючого ладу та соціальної несправедливості. Письменниця порушила не тільки проблеми побуту кріпаків, але й більш вагому проблему — соціальний протест селян та їхнє бажання звільнитися, змінити своє життя на краще.

  Твір на тему:  «Інститутка» Марка Вовчка: волелюбна романтика героїв, прагнення до особистої свободи. Аналіз твору. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутись на сторінку Марко Вовчок

  Вас можуть зацікавити:

  1. Марко Вовчок. Життя і творчість

  2. Марко Вовчок — основоположних прози для дітей. Аналіз творів

  3. Життєва і творча біографія Марка Вовчка

  4. Марко Вовчок. Життєвий і творчий шлях

  5. Марко Вовчок. Загальна характеристика творчості

  6. Життя і творчість Марко Вовчок

  7. Марко Вовчок — основоположник прози для дітей. Народність оповідань

  8. Біографія Марка Вовчка

  9. Марко Вовчок. Сторінки біографії

  10. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська). Життя і творчість

  11. Марко Вовчок. Аналіз творчості

  12. Марко Вовчок і Тарас Шевченко.

  13. «Інститутка» Марка Вовчка — перша українська реалістична повість. Аналіз твору

  14. Образи жінок-кріпачок у творі Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образів

  15. Реалізм «Народних оповідань» Марко Вовчок. Аналіз творів

  16. Проблема закріпачення козацтва в оповіданні Марка Вовчка «Козачка». Аналіз твору

  17. Образ жінки-страдниці в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка. Характеристика образу жінки-страдниці

  18. Образ оповідача у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу оповідача

  19. Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз повісті «Інститутка» і характеристика образів

  20. «Народні оповідання» Марка Вовчка — гірка правда життя тих часів. Аналіз збірки

  21. Моє ставлення до панночки з повісті Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образу панночки

  22. Головні образи повісті Марка Вовчка «Інститутка»: порівняльний аналіз, характеристика образів

  23. Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз та характеристика образів повісті «Інститутка»

  24. Порівняльна характеристика Устини і панночки за повістю Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз образів

  25. Антикріпосницька спрямованість повісті М. Вовчка «Інститутка». Протиставлення образів дівчини-кріпачки Устини і молодої пані

  26. Антикріпосницька спрямованість повісті М. Вовчка «Інститутка». Характеристика образів інститутки та сільської дівчини Устини

  27. Порівняльна характеристика образів простої сільської дівчини Устини та освіченої панночки (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»)

  28. Бабуся-служниця — утілення християнських засад життя (за повістю «Інститутка» Марка Вовчка). Характеристика образу

  29. «Інститутка» Марка Вовчка: волелюбна романтика героїв, прагнення до особистої свободи. Аналіз твору

  30. «Інститутка» Марка Вовчка: прагнення героїв до особистої свободи. Аналіз твору та характеристика образів

  31. Чим мене приваблюють оповідання Марка Вовчка. Аналіз творів

  32. Романтичність оповідання «Максим Гримач» Марка Вовчка. Аналіз твору

  33. Особливості характеротворення в оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач». Характеристика образів

  34. Моє враження від творів Марка Вовчка

  35. Роздуми над творами Марка Вовчка. Аналіз творів

  36. Доля жінки-кріпачки у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу

  37. Мої роздуми над сторінками повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз твору

  38. Зображення волелюбних прагнень кріпаків у повісті Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образів

  39. Протиставлення характерів Устини та панночки (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»). Характеристика образів

  40. Образ Інститутки з однойменної повісті Марка Вовчка. Характеристика образу

  41. «Інститутка» — один з найвизначніших творів Марії Олександрівни Вілінської. Аналіз твору

  42. Повість «Інститутка» — вершина творчості Марка Вовчка. Аналіз твору

  43. «Максим Гримач» Марка Вовчка як романтичне оповідання. Аналіз твору

  44. Марко Вовчок — «кроткий пророк»

  45. Осуд кріпацтва в оповіданні Марка Вовчка «Козачка». Багатство мови, образотворчі засоби твору

  46. Почуття відповідальності й вини як уселюдські чесноти в романтичному баладному оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач»

  47. Аналіз «Дев’ять братів і десята сестриця Галя» Марко Вовчок — тема, ідея, короткий зміст, жанр, композиція, сюжет

   

  Комментарии закрыты.