Іван Нечуй-Левицький. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Іван Нечуй-Левицький. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

124. Вкажіть справжнє прізвище Івана Нечуя-Левицького:
А Нечуй;
Б Левицький;
В Рудченко;
Г Панасенко;
Д Фітільов.

125. Чому Іван Нечуй-Левицький відмовився від духовної кар’єри і вибрав шлях викладача та українського письменника?
А бо пішов за порадою батька;
Б бо випадково обрав цей шлях;
В бо вважав, що таким чином принесе більше користі своєму народові;
Г бо послухав маму;
Д бо змушений був так вчинити, адже не було вільної парафії, де він міг би служити.

126. Де вперше була надрукована повість І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?
А у щомісячнику «Киевская старина»;
Б у львівському журналі «Правда»;
В у Полтаві, в журналі «Рідний край»;
Г у Женеві, в збірнику «Громада»;
Д у львівському журналі «Громадський друг».

127. Події якого періоду змальовано в повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?
А часів Київської Русі;
Б кріпаччини;
В XIV ст.;
Г перших десятиліть після реформи 1861 р.;
Д початку XX ст.

128. Хто з українських письменників сказав, що повість І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» «належить до найкращих оздоб українського письменства»?
А І. Франко;
Б М. Коцюбинський;
В М. Старицький;
Г Б. Грінченко;
Д І. Карпенко-Карий.

129. Хто сказав, що повість І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» — «сміх крізь сльози»?
А Панас Мирний;
Б Іван Франко;
В Михайло Драгоманов;
Г Іван Білик;
Д Олена Пчілка.

130. Зразком якого жанру є твір Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?
А історичної повісті;
Б філософського роману;
В історичного роману;
Г реалістичної соціально-психологічної повісті;
Д реалістичної соціально-побутової повісті.

131. Хто і кому з персонажів повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» дав саме таку образну характеристику: «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне, а як гляне, од її очей молоко кисне»?
А Мелашка свекрусі;
Б Кайдашиха Мелашці;
В Кайдашиха Мотрі;
Г Мотря свекрусі;
Д Мелашка Мотрі.

132. Хто з персонажів повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» вважав, що вісь воза зламалася тільки тому, що він поїхав по снопи в неділю?
А Омелько Кайдаш;
Б Карпо;
В Лаврін;
Г Кайдашиха;
Д Мотря.

133. Чий це портрет: «Під старою грушею, на зеленій траві спав молодий парубок, підклавши під голову білу свиту… Чорне волосся на голові, чорні рівні брови дуже виразно блищали на білій свиті. Запалене лице було чорне, але дуже молоде»?
А Карпа (І. Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім’я»);
Б Лавріна (І. Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім’я»);
В Миколи Джері (І. Нечуй-Левицький, «Микола Джеря»);
Г Максима Беркута (І. Франко, «Захар Беркут»);
Д Чіпки (Панас Мирний, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).

134. Як називається твір І. Нечуя-Левицького, центральна постать якого — онук запорізького лицаря Байди?
А «Іван Виговський»;
Б «Хмари»;
В «Афонський пройдисвіт»;
Г «На Кожум’яках»;
Д «Князь Ієремія Вишневецький».

135. У центрі уваги повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» перебуває:
А сім’я як осередок суспільства;
Б кожен член сім’ї — індивідуальність;
В Маруся Кайдашиха як голова сім’ї;
Г сини Кайдашів як господарі землі, за якими майбутнє;
Д невістки Кайдашів як ідеальні образи українських жінок.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

136. Вкажіть ознаки творчості І. С. Нечуя-Левицького:
1 правдиве змалювання побуту, пейзажу, інтер’єру;
2 сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України;
3 вираження просвітительських ідей;
4 розширення зображально-виражальних можливостей українського слова;
5 використання об’єктивно-епічного стилю повісвтування;
6 використання розповіді від першої особи;
7 присутність яскраво вираженої особи оповідача.

137. Серед художньої спадщини І. С. Нечуя-Левицького є твори такої тематики:
1 історичні;
2 життя українських селян до та після реформи 1861 р.;
3 про життя інтелігенції;
4 про життя духовенства;
5 про життя українців в еміграції;
6 про тягар солдатчини;
7 про почесний обов’язок служби в російській царській армії українських селян.

138. Вкажіть персонажів повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:
1 Омелько Кайдаш;
2 Микола Джеря;
3 Маруся Кайдашиха;
4 Панас Круть;
5 Лаврін;
6 Карпо;
7 Мелашка.

139. Вкажіть твори І. С. Нечуя-Левицького:
1 «Рибалка Панас Круть»;
2 «Дві московки»;
3 «Лихий попутав»;
4 «П’яниця»;
5 «Афонський пройдисвіт»;
6 «Хмари»;
7 «Перехресні стежки».

140. Які прийоми застосовує І. Нечуй-Левицький у повісті «Кайдашева сім’я» для розкриття характерів персонажів?
1 майстерно будує діалоги, що рухають дію;
2 дає лише авторську характеристику дійовим особам, зовсім не використовує діалогів;
3 вдало підбирає побутову лексику, в тому числі вульгаризми;
4 вдало добирає слова із зменшено-пестливими суфіксами, які відображають характери персонажів;
5 створює комічні ситуації, які розкривають духовну порожнечу персонажів;
6 в уста персонажів вкладає мову штучну, що не відображає їхнього становища, характеру;
7 малює гротескові картини.

141. Позначте рядки, в яких записано своєрідність розгортання сюжету повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:
1 автор використовує принцип нагнітання епізодів, сцен, ситуацій, колізій;
2 розгортання сюжету відбувається у психологічному плані через показ етапів у житті персонажів;
3 використання діалогів, що рухають сюжет;
4 характер конфлікту дозволяє розкриватися прихованим пружинам безперервних сімейних сварок;
5 суб’єктивізм автора в окресленні конфлікту;
6 органічне переплетення двох світів — природи і людини;
7 використовує вставні епізоди (сон, спогад і т. д.), що уповільнює дію.

142. Позначте рядки, в яких записана тематика повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:
1 суспільні процеси в тогочасному селі, розпад патріархальних норм родинного життя;
2 змалювання буднів родини Кайдашів;
3 індивідуалізм егоїстичних натур;
4 життя села за кріпаччини;
5 участь українських селян у російсько-турецькій війні;
6 відображення народницького руху;
7 відображення стосунків у сім’ї між чоловіком і дружиною.

Іван Нечуй-Левицький. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.