Іван Кочерга. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Іван Кочерга. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

  110. На ранніх творах Івана Кочерги («Фея гіркого мигдалю» та «Алмазне жорно») позначився вплив:
  А американської пригодницької літератури;
  Б творів часів Київської Русі;
  В народної фантастики;
  Г релігійних притч;
  Д народних байок та анекдотів.

  111. Літературну діяльність І. Кочерга розпочинає як:
  А прозаїк;
  Б драматург;
  В перекладач;
  Г поет;
  Д театральний критик.

  112. У якому драматичному творі І. Кочерги відображені героїчні й трагічні сторінки історії України XV-XVI ст.?
  А «Ярослав Мудрий»;
  Б «Алмазне жорно»;
  В «Фея гіркого мигдалю»;
  Г «Свіччине весілля»;
  Д «Майстри часу».

  113. Рання п’єса Івана Кочерги про боротьбу українців з польською шляхтою має назву:
  А «Пророк»;
  Б «Алмазне жорно»;
  В «Майстри часу»;
  Г «Свіччине весілля»;
  Д «Фея гіркого мигдалю».

  114. Чому з довгого життя Ярослава Мудрого увагу Івана Кочерги привернули саме 1030-1036 роки?
  А випадково;
  Б автор вважав їх найцікавішими в біографії Ярослава Мудрого;
  В це був час, коли князь змінив меч вояка на плідну державно-культурну. працю будівничого; саме це відповідало задуму автора;
  Г письменник мав про цей період найбільше історичного матеріалу;
  Д цей час маподосліджений, тому давав простір для художнього вимислу.

  115. Яке генетичне коріння найбільше цінує в собі князь (за п’єсою І. Кочерги «Ярослав Мудрий»)?
  А варязьке;
  Б німецьке;
  В українське народне;
  Г українське князівське;
  Д візантійське.

  116. У чому полягає актуальність звучання п’єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий»?
  А в образі князя Ярослава Мудрого —державця-патріота;
  Б в зображенні побуту того часу;
  В в зображенні стосунків між членами князівської родини;
  Г в пізнавальному значенні;
  Д в образах князівських слуг.

  117. Вкажіть головну думку п’єси Івана Кочерги «Ярослав Мудрий»:
  А ствердження думки, що приватне життя є для людини найціннішим;
  Б утвердження думки про незламність народного духу, любові та відданості вітчизні;
  В смисл життя людини лише у повній віддачі суспільству;
  Г людина повинна вчитись знаходити для себе вигоду у будь-якій ситуації;
  Д дбаючи про вітчизну, люди не повинні забувати про себе.

  118. Кому з персонажів п’єси Івана Кочерги «Ярослав Мудрий» належать ці слова?

  Стужився я цвітом рути-м’яти,
  За Києвом знудився у сльозах…
  Ладен я свині пасти в цих ярах,
  Ладен свічки гасити по церквах,
  Ніж рицарем вельможним і багатим
  Розкошувати по чужих краях!

  А Свічкогасу;
  Б Ярославові Мудрому;
  В, Микиті;
  Г Журейкові;
  Д Турвальду.

  119. Кому з персонажів п’єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий» належать такі слова: «Раніш закон, а потім благодать»?
  А Ярославу Мудрому;
  Б Микиті;
  В Свічкогасу;
  Г Журейку;
  Д Турвальду.

  120. Хто каже Ярославу Мудрому такі слова?

  Раніш, ніж храми будувать святі,
  годиться правду ствердити в житті.

  А Журейко;
  Б Свічкогас;
  В Микита;
  Г Інгігерда;
  Д Добринич Коснятин.

  121. Як називаються вислови «черлені щити», «златоглавий», «часто книги чтяще», «яко тать», «зело прехитрий майстер», які використовує І. Кочерга у п’єсі «Ярослав Мудрий» для передачі колориту епохи?
  А діалектизми;
  Б архаїзми;
  В професіоналізми;
  Г афоризми;
  Д наукові терміни.

  122. Кого Ярослав Мудрий (з однойменної п’єси І. Кочерги) називає «чесним ворогом і таємним другом»?
  А Журейка;
  Б Турволода;
  В Інгігерду;
  Г Микиту;
  Д доньку Анну.

  Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

  123. Вкажіть сюжетні лінії, наявні в п’єсі Івана Кочерги «Ярослав Мудрий»:
  1 Свічкогас — Турвальд;
  2 Турвальд — Микита;
  3 Милуша — Єлизавета;
  4 Ярослав — його дружина;
  5 Ярослав — Журейко;
  6 князь — Микита;
  7 Свічкогас — Микита.

  124. Вкажіть жанри драматичних творів І. Кочерги:
  1 комедія;
  2 трагедія;
  3 трагікомедія;
  4 драма-феєрія;
  5 драматична поема;
  6 водевіль;
  7 драматичний діалог.

  125. Драмою «Ярослав Мудрий» І. Кочерга продовжив традиції української історико-романтичної драматургії. Вкажіть жанри творів та прізвища письменників, чиї традиції продовжив І. Кочерга:
  1 народний вертеп;
  2 М. Костомаров;
  3 П. Куліш;
  4 шкільна драма;
  5 І. Франко і М. Старицький;
  6 інтермедії;
  7 Леся Українка.

  126. Вкажіть твори Івана Кочерги:
  1 «Свіччине весілля»;
  2 «Ярослав Мудрий»;
  3 «Зачарована Десна»;
  4 «Україна в огні»;
  5 «Дума про Британку»;
  6 «Алмазне жорно»;
  7 «Земля».

  127. У чому виявляється мистецька досконалість драми «Ярослав Мудрий» Івана Кочерги?
  1 у створенні та використанні авторських слів-неологізмів;
  2 у використанні дієслів наказового способу (у прямих закликах любити Батьківщину);
  3 у символічних назвах дій;
  4 у символічних назвах відмін;
  5 у вправному і продуманому веденні нитки-мотиву;
  6 у використанні великої кількості слів із зменшено-пестливими суфіксами;
  7 у майстерному розгортанні плетива конфліктів.

  128. Вкажіть риси характеру Ярослава Мудрого з однойменної п’єси Івана Кочерги:
  1 сильний князь, який залізними полками забезпечив державі мир;
  2 тиран, що не зважає ні на чию думку;
  3 спраглий Софії-мудрості, книгочтитель; меценат культури;
  4 милосердний та настирливий;
  5 володар, який упровадженням твердого закону рівняє шляхи благодаті освіти, народного добробуту;
  6 батько, що використовує дітей для державницьких справ;
  7 люблячий батько.

  129. Вкажіть персонажів п’єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий»:
  1 Милуша;
  2 Мавка;
  3 Журейко;
  4 Свічкогас;
  5 Лісовик;
  6 Микита;
  7 Інгігерда.

  Іван Кочерга. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.