Іван Кочерга. Життя і творчість. «Ярослав Мудрий». Українська література, тестові завдання

Іван Кочерга. Життя і творчість. «Ярослав Мудрий». Українська література, тестові завдання

Варіант 1

1. Івана Кочергу — творця драматичної класики називають…
А Велетнем вільної думки.
Б Літературним науковцем.
В Принциповою особистістю.
Г Людинолюбом-мрійником.

2. Атрибутами творчої майстерності Івана Антоновича були фаустівські предмети.
А Бібіля і загострений олівець.
Б Пісковий годинник і череп.
В Шпага і червона хустка.
Г Старий глек і дерев’яне намисто.

3. Для ранньої творчості Івана Кочерги характерні риси…
А Сентименталізму.
Б Символізму.
В Класицизму.
Г Романтизму.

4. На ранню творчість І. Кочерги вплинула мистецька діяльність…
А Й. Ґете і Р. Бернса.
Б Е. Гофмана і Ф. Новаліса.
В Р. Бредбері і Дж. Оруелла.
Г Р. Стівенсона і А. Данте.

5. У роки Другої світової війни Іван Антонович…
А Військовослужбовий лікар.
Б Командир партизанського загону.
В Редактор газети «Література і мистецтво».
Г Диктор місцевої радіостанції.

6. «Драматург-мислитель, драматург-новатор. Він дивиться на життя своїми очима…»,— так про Івана Кочергу висловився…
А М. Куліш.
Б М. Рильський.
В В. Сосюра.
Г О. Гончар.

7. П’єсу «Ярослав Мудрий» митець написав…
А Подорожуючи історичними місцями рідного краю.
Б У роки Другої світової війни.
В Перебуваючи на засланні.
Г Відвідуючи Німеччину.

8. Микита (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий») прибув до Києва в чернечому одязі, щоб:
А Присвятити своє подальше життя службі Богові.
Б Розпочати навчання у духовній семінарії.
В Навчитися оформлювати рукописні книги.
Г Помститися Ярославу за смерть батька.

9. Ярослав (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»), як державна особа, порівнює себе…
А Із велетнем Всесвіту.
Б Античними філософами.
В Царем Давидом.
Г Владикою-захисником всіх гноблених і принижених.

10. У драмі «Ярослав Мудрий» Івана Кочерга підносить проблему…
А Миру і труда — найвищого людського блага на землі.
Б Ролі митця в суспільстві.
В Романтичного кохання.
Г Патріотичного фанатизму.

11. Що об’єднує ласкаву замріяну Єлизавету і мужнього палкого Гаральда, відчайдушного Журейка і ніжну Милушу? (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»)
А Прагнення возвеличити державну мову і культуру.
Б Вірність у служінні Ярославу.
В Вони герої, яким притаманні романтичні риси.
Г Зацікавленність історичним минулим рідного краю.

12. Яка із наведених нижче характеристик належить Журейку? (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»)
А «Ладен я свині пасти в цих ярах, / Ніж лицарем вільможним і багатим / Розкошувати по чужих краях».
Б «В нас зело прехитрий майстер / І в чудному художестві велик».
В «Тобі судила доля будувати, / Ти ж прагнеш битв і вічних мандрувань».
Г «Поки жив, стояти я клянусь / За руську правду і єдину Русь».

Варіант 2

1. За фахом Іван Кочерга:
А Журналіст.
Б Інженер-технолог.
В Юрист.
Г Учитель.

2. Перша п’єса драматурга мала назву…
А «Песня в бокале».
Б «Фея гіркого мигдалю».
В «Алмазне жорно».
Г «Марко в пеклі».

3. Драма Івана Антоновича «Алмазне жорно» ідейно-тематично співзвучна з твором…
А П. Куліша «Чорна рада».
Б Т. Шевченка «Гайдамаки».
В І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».
Г В. Скотта «Айвенго».

4. У повоєнний час митець перекладав рідною мовою твори…
А Е. Ремарка.
Б А. Мюссе.
В А. Міцкевича.
Г В. Шекспіра.

5. Кого Ярослав Мудрий (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий») називав «Мій чесний ворог і таємний друг!»?
А Ратибора.
Б Гаральда.
В Турвальда.
Г Микиту.

6. Віршовий розмір, яким майстерно володів Іван Кочерга у власній творчості.
А П’ятистопний хорей.
Б Тристопний дактиль.
В Тристопний анапест.
Г П’ятистопний ямб.

7. Твір драматурга, який посприяв написанню поеми «Ярослав Мудрий».
А «Викуп».
Б «Свіччине весілля».
В «Чаша».
Г «Підеш — не вернешся».

8. Сином Новгородського посадника Костянтина (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»)…
А Є Журейко.
Б Микита.
В Свічкочас.
Г Турвальд.

9. Кому з дійових осіб драми Івана Кочерги «Ярослав Мудрий» належить вислів: «Найвищим благом кров я цю вважаю, / Що є з народом вірний мій зв’язок, / Мені не треба пишних тих казок, / Що предків нам шукають десь за морем»?
А Інгігерді.
Б Ярославу.
В Микиті.
Г Ульфу.

10. Метафоричний образ, який сприймається у творі як символ майбутнього Києва і всієї Русі-України.
А Сокіл.
Б Меч князя.
В Квітневий сад.
Г Золота брама.

11. До основних тем творчості митця не належав опис:
А Жорстокої експлуатації і переслідування трудового народу іноземними поневолювачами.
Б Заперечення буржуазної «теорії» про нібито неслов’янське походження Київської Русі.
В Відтворення високодуховних картин рідної природи, розкриття її могутньої краси.
Г Боротьби трудящих за волю.

12. Визначте дію драми Івана Кочерги «Ярослав Мудрий», яка за змістом містить кульмінацію твору.
А «Закон і благодать».
Б «Квітневий сніг».
В «Каменщик і князь».
Г «Гуслі і меч».

Іван Кочерга. Життя і творчість. «Ярослав Мудрий». Українська література, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *