Іван Кочерга. Життя і творчість. «Ярослав Мудрий». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Іван Кочерга. Життя і творчість. «Ярослав Мудрий». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. Івана Кочергу — творця драматичної класики називають…
  А Велетнем вільної думки.
  Б Літературним науковцем.
  В Принциповою особистістю.
  Г Людинолюбом-мрійником.

  2. Атрибутами творчої майстерності Івана Антоновича були фаустівські предмети.
  А Бібіля і загострений олівець.
  Б Пісковий годинник і череп.
  В Шпага і червона хустка.
  Г Старий глек і дерев’яне намисто.

  3. Для ранньої творчості Івана Кочерги характерні риси…
  А Сентименталізму.
  Б Символізму.
  В Класицизму.
  Г Романтизму.

  4. На ранню творчість І. Кочерги вплинула мистецька діяльність…
  А Й. Ґете і Р. Бернса.
  Б Е. Гофмана і Ф. Новаліса.
  В Р. Бредбері і Дж. Оруелла.
  Г Р. Стівенсона і А. Данте.

  5. У роки Другої світової війни Іван Антонович…
  А Військовослужбовий лікар.
  Б Командир партизанського загону.
  В Редактор газети «Література і мистецтво».
  Г Диктор місцевої радіостанції.

  6. «Драматург-мислитель, драматург-новатор. Він дивиться на життя своїми очима…»,— так про Івана Кочергу висловився…
  А М. Куліш.
  Б М. Рильський.
  В В. Сосюра.
  Г О. Гончар.

  7. П’єсу «Ярослав Мудрий» митець написав…
  А Подорожуючи історичними місцями рідного краю.
  Б У роки Другої світової війни.
  В Перебуваючи на засланні.
  Г Відвідуючи Німеччину.

  8. Микита (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий») прибув до Києва в чернечому одязі, щоб:
  А Присвятити своє подальше життя службі Богові.
  Б Розпочати навчання у духовній семінарії.
  В Навчитися оформлювати рукописні книги.
  Г Помститися Ярославу за смерть батька.

  9. Ярослав (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»), як державна особа, порівнює себе…
  А Із велетнем Всесвіту.
  Б Античними філософами.
  В Царем Давидом.
  Г Владикою-захисником всіх гноблених і принижених.

  10. У драмі «Ярослав Мудрий» Івана Кочерга підносить проблему…
  А Миру і труда — найвищого людського блага на землі.
  Б Ролі митця в суспільстві.
  В Романтичного кохання.
  Г Патріотичного фанатизму.

  11. Що об’єднує ласкаву замріяну Єлизавету і мужнього палкого Гаральда, відчайдушного Журейка і ніжну Милушу? (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»)
  А Прагнення возвеличити державну мову і культуру.
  Б Вірність у служінні Ярославу.
  В Вони герої, яким притаманні романтичні риси.
  Г Зацікавленність історичним минулим рідного краю.

  12. Яка із наведених нижче характеристик належить Журейку? (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»)
  А «Ладен я свині пасти в цих ярах, / Ніж лицарем вільможним і багатим / Розкошувати по чужих краях».
  Б «В нас зело прехитрий майстер / І в чудному художестві велик».
  В «Тобі судила доля будувати, / Ти ж прагнеш битв і вічних мандрувань».
  Г «Поки жив, стояти я клянусь / За руську правду і єдину Русь».

  Варіант 2

  1. За фахом Іван Кочерга:
  А Журналіст.
  Б Інженер-технолог.
  В Юрист.
  Г Учитель.

  2. Перша п’єса драматурга мала назву…
  А «Песня в бокале».
  Б «Фея гіркого мигдалю».
  В «Алмазне жорно».
  Г «Марко в пеклі».

  3. Драма Івана Антоновича «Алмазне жорно» ідейно-тематично співзвучна з твором…
  А П. Куліша «Чорна рада».
  Б Т. Шевченка «Гайдамаки».
  В І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».
  Г В. Скотта «Айвенго».

  4. У повоєнний час митець перекладав рідною мовою твори…
  А Е. Ремарка.
  Б А. Мюссе.
  В А. Міцкевича.
  Г В. Шекспіра.

  5. Кого Ярослав Мудрий (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий») називав «Мій чесний ворог і таємний друг!»?
  А Ратибора.
  Б Гаральда.
  В Турвальда.
  Г Микиту.

  6. Віршовий розмір, яким майстерно володів Іван Кочерга у власній творчості.
  А П’ятистопний хорей.
  Б Тристопний дактиль.
  В Тристопний анапест.
  Г П’ятистопний ямб.

  7. Твір драматурга, який посприяв написанню поеми «Ярослав Мудрий».
  А «Викуп».
  Б «Свіччине весілля».
  В «Чаша».
  Г «Підеш — не вернешся».

  8. Сином Новгородського посадника Костянтина (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»)…
  А Є Журейко.
  Б Микита.
  В Свічкочас.
  Г Турвальд.

  9. Кому з дійових осіб драми Івана Кочерги «Ярослав Мудрий» належить вислів: «Найвищим благом кров я цю вважаю, / Що є з народом вірний мій зв’язок, / Мені не треба пишних тих казок, / Що предків нам шукають десь за морем»?
  А Інгігерді.
  Б Ярославу.
  В Микиті.
  Г Ульфу.

  10. Метафоричний образ, який сприймається у творі як символ майбутнього Києва і всієї Русі-України.
  А Сокіл.
  Б Меч князя.
  В Квітневий сад.
  Г Золота брама.

  11. До основних тем творчості митця не належав опис:
  А Жорстокої експлуатації і переслідування трудового народу іноземними поневолювачами.
  Б Заперечення буржуазної «теорії» про нібито неслов’янське походження Київської Русі.
  В Відтворення високодуховних картин рідної природи, розкриття її могутньої краси.
  Г Боротьби трудящих за волю.

  12. Визначте дію драми Івана Кочерги «Ярослав Мудрий», яка за змістом містить кульмінацію твору.
  А «Закон і благодать».
  Б «Квітневий сніг».
  В «Каменщик і князь».
  Г «Гуслі і меч».

  Іван Кочерга. Життя і творчість. «Ярослав Мудрий». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.