Іван Драч. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Іван Драч. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

  293. Про що йдеться у творі Івана Драча «Балада про соняшник»?
  А про поета і поезію;
  Б про хлопця, шо хоче стати поетом;
  В про колгоспні поля, на яких цвіте соняшник;
  Г про прекрасну українську природу;
  Д про соняшник як технічну культуру.

  294. Вкажіть центральний образ поеми І. Драча «Чорнобильська мадонна» (у тому числі розділів «Солдатська мадонна.» і «Вічна материнська елегія»):
  А матері;
  Б діквідаторки;
  В медсестри;
  Г селянки;
  Д туристки.

  295. Вкажіть першу поетичну збірку Івана Драча:
  А «Корінь і крона»;
  Б «Теліжинці»;
  В «Київське небо»;
  Г «Ніж у сонці»;
  Д «Соняшник».

  296. На якому тропі базується модернізований жанр балади у творчості Івана Драча?
  А океюмороні;
  Б метонімії;
  В алегорії;
  Г гіперболі;
  Д уособленні.

  297. Одна зі збірок І. Драча має назву села, де народився поет. Як називається це село?
  А Кленоточі;
  Б Сосниця;
  В Тилявка;
  Г Теліжинці;
  Д Біївці.

  Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

  298. Вкажіть риси індивідуального стилю Івана Драча:
  1 наявність ліро-епічної описовості в поемах;
  2 чітка традиційна композиція поем;
  3 відсутність епічної описовості та традиційної композиції творів;
  4 використання ускладнених метафор;
  5 показ традиційних мотивів через естетику модернізму та власного світосприйняття;
  6 виклад філософських роздумів за допомогою модерної символіки;
  7 використання лише традиційної образності.

  299. Вкажіть балади Івана Драча:
  1 «Тополя»;
  2 «Причинна»;
  3 «Балада про соняшник»;
  4 «Балада про мій осколок»;
  5 «Крила»;
  6 «Лілея»;
  7 «Балада про творчість».

  300. Вкажіть драматичні твори Івана Драча:
  1 «Дума про Вчителя»;
  2 «Платон Ангел»;
  3 «Планета Сперанта»;
  4 «Соловейко-Соловейг»;
  5 «Зоря і смерть Пабло Неруди»;
  6 «Крила»;
  7 «Чорнобильська мадонна».

  Іван Драч. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.