Є. Маланюк. Життєвий і творчий шлях. «Сучасники», «Шевченко», «Одна пісня», «Пам’яті Т. Осьмачки». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Є. Маланюк. Життєвий і творчий шлях. «Сучасники», «Шевченко», «Одна пісня», «Пам’яті Т. Осьмачки». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. Є. Маланюк — нащадок…
  А Кобзарів.
  Б Запорожців.
  В Куркулів.
  Г Заробітчан.

  2. Особливе місце у формуванні інтелекту Є. Маланюка відіграло…
  А Його спілкування з простим людом.
  Б Систематичне відвідування міської бібліотеки.
  В Прагнення митця самоствердитися у літературному гуртку.
  Г Єлисаветградське реальне училище.

  3. Під час навчання найповніше здібності Євгена Филимоновича розкрились в опануванні…
  А Історії.
  Б Географії.
  В Англійської мови.
  Г Математики.

  4. Творчістю якого російського поета захполювався письменник, будучи учнем?
  А В. Жуковського.
  Б О. Пушкіна.
  В М. Лермонтова.
  Г О. Блока.

  5. У чому, на думку Є. Маланюка, полягало покликання літератури?
  А У розбудові понівеченої національної культури.
  Б Сприянні самостійного аналітичного мислення читача.
  В Поєднанні романтики і реалізму.
  Г Заклику до єднання слов’янських народів.

  6. Який літературний герой Кобзаря згадується у творі Є. Маланюка «Шевченко»?
  А Лейба.
  Б Ярема.
  В Назар Стодоля.
  Г Гонта.

  7. Пишучи свої твори, Євген Филимонович не сприймав…
  А Футуризм.
  Б Імпресіонізм.
  В Неокласицизм.
  Г Авангардизм.

  8. До першого періоду творчості письменника належить збірка…
  А «Стилет і стилос».
  Б «Остання весна».
  В «Перстень і посох».
  Г «Серпень».

  9. У поезії «Сучасники» митець засуджує…
  А Пристосуванство до творів, які писалися в умовах тоталітарного режиму.
  Б Романтику більшовицької революції.
  В Жорстокість громадянської війни.
  Г Культівську деформацію соціалізму та її згубні наслідки.

  10. Намагаючись торувати незалежний шлях у літературі, Євген Филимонович очолює у Варшаві літературне угрупування…
  А «Марс».
  Б «Плуг».
  В «Танк».
  Г «Зав’язь».

  11. Рядки «Моя весна. Моя, моя Земля» з поезії Є. Маланюка…
  А «Сучасники».
  Б «Шевченко».
  В «Одна пісня».
  Г «Пам’яті Т. Осьмачки».

  12. Образ Т. Осьмачки в поезії Є. Маланюка «Пам’яті Т. Осьмачки» — це символ…
  А Нещадної критики міщанства, вульгарності й обивательської глупоти.
  Б Духовної незламності всієї нації.
  В Самовідданої праці трудівників як вияв патріотизму.
  Г Безсмертя великих художніх витворів.

  Варіант 2

  1. Своєю життєвою невдачею Є. Маланюк завдячував…
  А Матері.
  Б Діду.
  В Батьку.
  Г Революціонерам.

  2. Майбутній письменник навчався разом…
  А З Остапом Вишнею.
  Б Братами Тобілевичами.
  В М. Хвильовим.
  Г В. Сосюрою.

  3. Самостійність аналітичного мислення Є. Маланюка виявилась у його учнівських творах…
  А Про «Слово про похід Ігорів».
  Б «Слово про закон і благодать» Іларіона.
  В «Галицько-волинський літопис.
  Г «Історію русів».

  4. Навчальний заклад, до якого подав документи Є. Маланюк на початку Першої світової війни…
  А Єлисаветградське реальне училище.
  Б Петербурзький політехнічний інститут.
  В Київська військова школа.
  Г Бобринецьке повітове училище.

  5. Країна, де письменник навчався в Українській господарській академії…
  А Польща.
  Б Франція.
  В Угорщина.
  Г Чехословаччина.

  6. Лірика Є. Маланюка мала спільні риси з поетичними творами…
  А «Празької школи».
  Б Т. Шевченка.
  В О. Пушкіна.
  Г Дж. Байрона.

  7. Центральною темою лірики Є. Маланюка є відтворення…
  А Вольової особистості.
  Б Умов тоталітарного режиму.
  В Самовідданої праці трудівників як вияв патріотизму.
  Г Возз’єднання західно- та східноукраїнських земель.

  8. «Алхіміком мудрих слів» у творі «Сучасники» Є. Маланюк називає…
  А Т. Шевченка.
  Б М. Рильського.
  В П. Тичину.
  Г Т. Осьмачку.

  9. Поезія «Шевченко» Є. Маланюка належить до його збірки…
  А «Земля і залізо».
  Б «Стилет і стилос».
  В «Гербарій».
  Г «Перстень Полікрата».

  10. У творі «Шевченко» поет роздумує…
  А Над тяжким становищем трудового народу за кріпацтва та пореформеного часу.
  Б Гуманізмом — основною рисою творів Т. Шевченка.
  В Інтернаціональними та патріотичними мотивами у творчості видатного митця.
  Г Сутністю творчості великого Кобзаря.

  11. На думку Є. Маланюка українська пісня («Одна пісня») — це…
  А Духовна велич нації.
  Б Мистецтво краси.
  В Доля людини.
  Г Віра в нездоланність сили духу людей.

  12. З яким образом порівнює поет Т. Осьмачку (Є. Маланюк «Пам’яті Т. Осьмачки»)?
  А Князем Данилом Галицьким.
  Б Вієм.
  В Прометеєм.
  Г Орлом.

  Є. Маланюк. Життєвий і творчий шлях. «Сучасники», «Шевченко», «Одна пісня», «Пам’яті Т. Осьмачки». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.