Є. Маланюк. Життєвий і творчий шлях. «Сучасники», «Шевченко», «Одна пісня», «Пам’яті Т. Осьмачки». Українська література, 11 клас, тестові завдання

Є. Маланюк. Життєвий і творчий шлях. «Сучасники», «Шевченко», «Одна пісня», «Пам’яті Т. Осьмачки». Українська література, 11 клас, тестові завдання

Варіант 1

1. Є. Маланюк — нащадок…
А Кобзарів.
Б Запорожців.
В Куркулів.
Г Заробітчан.

2. Особливе місце у формуванні інтелекту Є. Маланюка відіграло…
А Його спілкування з простим людом.
Б Систематичне відвідування міської бібліотеки.
В Прагнення митця самоствердитися у літературному гуртку.
Г Єлисаветградське реальне училище.

3. Під час навчання найповніше здібності Євгена Филимоновича розкрились в опануванні…
А Історії.
Б Географії.
В Англійської мови.
Г Математики.

4. Творчістю якого російського поета захполювався письменник, будучи учнем?
А В. Жуковського.
Б О. Пушкіна.
В М. Лермонтова.
Г О. Блока.

5. У чому, на думку Є. Маланюка, полягало покликання літератури?
А У розбудові понівеченої національної культури.
Б Сприянні самостійного аналітичного мислення читача.
В Поєднанні романтики і реалізму.
Г Заклику до єднання слов’янських народів.

6. Який літературний герой Кобзаря згадується у творі Є. Маланюка «Шевченко»?
А Лейба.
Б Ярема.
В Назар Стодоля.
Г Гонта.

7. Пишучи свої твори, Євген Филимонович не сприймав…
А Футуризм.
Б Імпресіонізм.
В Неокласицизм.
Г Авангардизм.

8. До першого періоду творчості письменника належить збірка…
А «Стилет і стилос».
Б «Остання весна».
В «Перстень і посох».
Г «Серпень».

9. У поезії «Сучасники» митець засуджує…
А Пристосуванство до творів, які писалися в умовах тоталітарного режиму.
Б Романтику більшовицької революції.
В Жорстокість громадянської війни.
Г Культівську деформацію соціалізму та її згубні наслідки.

10. Намагаючись торувати незалежний шлях у літературі, Євген Филимонович очолює у Варшаві літературне угрупування…
А «Марс».
Б «Плуг».
В «Танк».
Г «Зав’язь».

11. Рядки «Моя весна. Моя, моя Земля» з поезії Є. Маланюка…
А «Сучасники».
Б «Шевченко».
В «Одна пісня».
Г «Пам’яті Т. Осьмачки».

12. Образ Т. Осьмачки в поезії Є. Маланюка «Пам’яті Т. Осьмачки» — це символ…
А Нещадної критики міщанства, вульгарності й обивательської глупоти.
Б Духовної незламності всієї нації.
В Самовідданої праці трудівників як вияв патріотизму.
Г Безсмертя великих художніх витворів.

Варіант 2

1. Своєю життєвою невдачею Є. Маланюк завдячував…
А Матері.
Б Діду.
В Батьку.
Г Революціонерам.

2. Майбутній письменник навчався разом…
А З Остапом Вишнею.
Б Братами Тобілевичами.
В М. Хвильовим.
Г В. Сосюрою.

3. Самостійність аналітичного мислення Є. Маланюка виявилась у його учнівських творах…
А Про «Слово про похід Ігорів».
Б «Слово про закон і благодать» Іларіона.
В «Галицько-волинський літопис.
Г «Історію русів».

4. Навчальний заклад, до якого подав документи Є. Маланюк на початку Першої світової війни…
А Єлисаветградське реальне училище.
Б Петербурзький політехнічний інститут.
В Київська військова школа.
Г Бобринецьке повітове училище.

5. Країна, де письменник навчався в Українській господарській академії…
А Польща.
Б Франція.
В Угорщина.
Г Чехословаччина.

6. Лірика Є. Маланюка мала спільні риси з поетичними творами…
А «Празької школи».
Б Т. Шевченка.
В О. Пушкіна.
Г Дж. Байрона.

7. Центральною темою лірики Є. Маланюка є відтворення…
А Вольової особистості.
Б Умов тоталітарного режиму.
В Самовідданої праці трудівників як вияв патріотизму.
Г Возз’єднання західно- та східноукраїнських земель.

8. «Алхіміком мудрих слів» у творі «Сучасники» Є. Маланюк називає…
А Т. Шевченка.
Б М. Рильського.
В П. Тичину.
Г Т. Осьмачку.

9. Поезія «Шевченко» Є. Маланюка належить до його збірки…
А «Земля і залізо».
Б «Стилет і стилос».
В «Гербарій».
Г «Перстень Полікрата».

10. У творі «Шевченко» поет роздумує…
А Над тяжким становищем трудового народу за кріпацтва та пореформеного часу.
Б Гуманізмом — основною рисою творів Т. Шевченка.
В Інтернаціональними та патріотичними мотивами у творчості видатного митця.
Г Сутністю творчості великого Кобзаря.

11. На думку Є. Маланюка українська пісня («Одна пісня») — це…
А Духовна велич нації.
Б Мистецтво краси.
В Доля людини.
Г Віра в нездоланність сили духу людей.

12. З яким образом порівнює поет Т. Осьмачку (Є. Маланюк «Пам’яті Т. Осьмачки»)?
А Князем Данилом Галицьким.
Б Вієм.
В Прометеєм.
Г Орлом.

Є. Маланюк. Життєвий і творчий шлях. «Сучасники», «Шевченко», «Одна пісня», «Пам’яті Т. Осьмачки». Українська література, 11 клас, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

Комментарии закрыты.