У. Самчук. Життя і творчість. «Нарід чи чернь», «Марія». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  У. Самчук. Життя і творчість. «Нарід чи чернь», «Марія». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. Батьківщиною для У. Самчука…
  А Є Поділля.
  Б Полісся.
  В Волинь.
  Г Канада.

  2. Визначте письменника, з яким не навчався Улас Олексійович, перебуваючи за кордоном.
  А О. Ольжич.
  Б І. Багряний.
  В Є. Маланюк.
  Г Л. Мосендз.

  3. За типом світобачення У. Самчук…
  А Романтик.
  Б Класик.
  В Імпресіоніст.
  Г Реаліст.

  4. У частині твору «Марія» У. Самчука «Про хліб» розповідається:
  А Про страждання Корнія, який не в змозі прогодувати доньку і дружину.
  Б Сирітське життя Марії, її наймитування.
  В Розлучення героїні з Гнатом.
  Г Тотальне винищення українського селянства.

  5. Із сумнівом У. Самчук називає народом («Нарід чи чернь») тих, хто:
  А Емігрував за кордон.
  Б Заповнює будинки і вулиці наших міст.
  В Створює матеріальні і духовні блага.
  Г Здатний протистояти будь-якому гнобленню.

  6. Основою життя, на думку У. Самчука («Нарід чи чернь»),…
  А Є еволюція.
  Б Суспільно-політичні відносини.
  В Людина.
  Г Клас.

  7. Композиційно «Марія» У. Самчука містить…
  А Два епілоги і дві книги.
  Б Три книги.
  В Вступ і дванадцять глав.
  Г Вступ, три новели й епілог.

  8. Уперше «Марію» Уласа Олексійовича було видрукувано окремою книгою…
  А У Києві.
  Б Торонто.
  В Празі.
  Г Львові.

  9. У. Самчук («Нарід чи чернь») зазначив, що будь-яка влада на Україні, російська чи польська, доводила…
  А Про переважність власних історичних витоків.
  Б Обов’язковість у знанні своєї культури.
  В Те, що українці не є українцями.
  Г Відношення слов’янських народів до найнижчої раси.

  10. Літературне угрупування, в організації якого брав участь письменник, а потім став його головою.
  А МУР.
  Б ВАПЛІТЕ.
  В ВУСПП.
  Г АСПИС.

  11. Зародження нового життя на селі символізує (У. Самчук «Марія»)…
  А Спів солов’я на початку весни.
  Б Одруження доньки Марії із колишнім матросом Архипом.
  В Сонячні промені, які освітлювали помираючу Марію.
  Г Відродження природи після голодної зими.

  12. Задум і сюжетна лінія Самчукової «Марії» були пов’язані…
  А З життям волинян.
  Б Біографією дружини письменника.
  В Долею багатьох українських емігрантів.
  Г Біблійними легендами.

  Варіант 2

  1. Молодий митець мріяв про справжню освіту, яку сподівався здобути лише там, де «бушувала Україна…»
  А О. Теліги.
  Б Г. Косинки.
  В Остапа Вишні.
  Г М. Хвильового.

  2. «Мої батьки хотіли бачити мене,— пише митець,— якимось…»
  А Чиновником-канцеляристом.
  Б Учителем чи суддею.
  В Лікарем чи інженером.
  Г Керівником заводу чи фабрики.

  3. В українській літературі український митець відомий насамперед…
  А Як новеліст.
  Б Драматург.
  В Сатирик.
  Г Романіст.

  4. В українському літературному мистецтві У. Самчука називали…
  А «Гомером українського життя ХХ ст.».
  Б «Батьком українського еміграційного художнього слова».
  В «Витязем молодої української поезії».
  Г «Українським Сократом».

  5. Основна заповідь людини-європейця (У. Самчук «Нарід чи чернь»):
  А Почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках.
  Б Поважати культуру давніх слов’ян.
  В Вшановувати пам’ять тих, хто виборював щасливу долю для майбутнього покоління.
  Г Жити за Божими заповідями.

  6. Найбільшим нещастям українського народу було (У. Самчук «Нарід чи чернь»).
  А Намагання зробити його не тим, чим зробила природа.
  Б Кріпацтво.
  В Небажання і неспроможність протистояти силам насильства.
  Г Приниження власної самооцінки.

  7. Стаття У. Самчука «Нарід чи чернь» була опублікована у київській газеті…
  А «Вільна Україна».
  Б «Мистецтво і культура».
  В «Юність».
  Г «Українське слово».

  8. Твір У. Самчука «Марія» має підзаголовок…
  А «Народна оповідь».
  Б «Хроніка одного життя».
  В «Правдивий документ про голод».
  Г «Сумна історія».

  9. Кульмінаційним моментом у творі «Марія» У. Самчука…
  А Є трагізм Марії у подружньому житті з Гнатом Кухарчуком.
  Б Народження першої дитини у Марії.
  В Страшні картини голодомору в колись багатому «куркульському» селі.
  Г Смерть головної героїні.

  10. Відступником у родині Марії (У. Самчук «Марія»)…
  А Є Лаврін.
  Б Демко.
  В Максим.
  Г Корній.

  11. Який із мотивів не є характерним для твору У. Самчука «Марія»?
  А Праця.
  Б Роздвоєність.
  В Любов.
  Г Страждання.

  12. Кому з героїв твору належить висловлена ним думка: «Ми нікому не зробили зла. Ми винні хіба тим, що працювали. що надто багато працювали» (У. Самчук «Марія»)?
  А Корнію.
  Б Гнату.
  В Марії.
  Г Архипу.

  Варіант 3

  1. Найпрестижніший для української еміграції вищий навчальний заклад Європи, у якому У. Самчук здобував освіту — це Український вільний університет…
  А У Парижі.
  Б Берліні.
  В Торонто.
  Г Празі.

  2. Друкуватися Улас Олексійович розпочав, перебуваючи…
  А На військовій службі.
  Б На навчанні в університеті.
  В У Львові.
  Г У Німеччині.

  3. Твір У. Самчука, який привернув увагу О. Теліги.
  А «Кулак».
  Б «Образа».
  В «Марія».
  Г «Волинь».

  4. Роки життя письменника, які найбільш вплинули на становлення його світобачення.
  А Перебування у польській армії.
  Б Націоналістична діяльність в окупованому Києві.
  В Навчання у престижному вищому навчальному закладі Європи.
  Г Робота кореспондентом на Закарпатті.

  5. Визначте зайве: «Зламати заповідь людини (У. Самчук «Нарід чи чернь») — значить…»
  А Знищити самих себе.
  Б Знищити все те негативне, що притаманне кожному українцю.
  В Втратити основний стрижень буття.
  Г Перекреслити власні моральні ціннсоті.

  6. Чернь — це не нарід (У. Самчук «Нарід чи чернь»)…
  А А спаплюжений історією натовп.
  Б Зрадники рідного краю.
  В Без’язика юрба.
  Г Деградоване суспільство.

  7. «Марію» У. Самчук присвятив…
  А Своїй дружині Марії Зоц.
  Б О. Телізі.
  В Матерям, що загинули голодною смертю на Україні.
  Г О. Лятуринській.

  8. «Марія» У. Самчука — перший в українській літературі твір…
  А Історико-етнографічний.
  Б Філософський.
  В Про голодомор.
  Г Суспільно-політичний.

  9. Ім’я Марія в давньоєврейській мові означає…
  А «Волелюбність».
  Б «Піднесення».
  В «Порядність».
  Г «Життєлюбство».

  10. Як склалася доля із старшим сином Маріїного роду Демком (У. Самчук «Марія»)?
  А Вмер від голоду.
  Б Загинув від руки батька.
  В Емігрував до Канади.
  Г Страчений у німецькому полоні.

  11. Особливість, яка не є притаманною «Марії» У. Самчука.
  А Відтворення монументальних картин тогочасного українського села.
  Б Композиція — своєрідне кільцеве обрамлення.
  В Утвердження вічних світлих цінностей — любові, правди, праці.
  Г Оспівування гімну незламному духу людини-борця.

  12. Через що згоріла хата Марії і Корнія (У. Самчук «Марія»)?
  А Недопалок, який потрапив на підлогу з печі.
  Б Необережність у користуванні синами Марії з лампадкою.
  В «Недоброзичливу» владу на селі.
  Г Навмисний підпал Гнатом.

  У. Самчук. Життя і творчість. «Нарід чи чернь», «Марія». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.