У. Самчук. Життя і творчість. «Нарід чи чернь», «Марія». Українська література, тестові завдання

У. Самчук. Життя і творчість. «Нарід чи чернь», «Марія». Українська література, тестові завдання

Варіант 1

1. Батьківщиною для У. Самчука…
А Є Поділля.
Б Полісся.
В Волинь.
Г Канада.

2. Визначте письменника, з яким не навчався Улас Олексійович, перебуваючи за кордоном.
А О. Ольжич.
Б І. Багряний.
В Є. Маланюк.
Г Л. Мосендз.

3. За типом світобачення У. Самчук…
А Романтик.
Б Класик.
В Імпресіоніст.
Г Реаліст.

4. У частині твору «Марія» У. Самчука «Про хліб» розповідається:
А Про страждання Корнія, який не в змозі прогодувати доньку і дружину.
Б Сирітське життя Марії, її наймитування.
В Розлучення героїні з Гнатом.
Г Тотальне винищення українського селянства.

5. Із сумнівом У. Самчук називає народом («Нарід чи чернь») тих, хто:
А Емігрував за кордон.
Б Заповнює будинки і вулиці наших міст.
В Створює матеріальні і духовні блага.
Г Здатний протистояти будь-якому гнобленню.

6. Основою життя, на думку У. Самчука («Нарід чи чернь»),…
А Є еволюція.
Б Суспільно-політичні відносини.
В Людина.
Г Клас.

7. Композиційно «Марія» У. Самчука містить…
А Два епілоги і дві книги.
Б Три книги.
В Вступ і дванадцять глав.
Г Вступ, три новели й епілог.

8. Уперше «Марію» Уласа Олексійовича було видрукувано окремою книгою…
А У Києві.
Б Торонто.
В Празі.
Г Львові.

9. У. Самчук («Нарід чи чернь») зазначив, що будь-яка влада на Україні, російська чи польська, доводила…
А Про переважність власних історичних витоків.
Б Обов’язковість у знанні своєї культури.
В Те, що українці не є українцями.
Г Відношення слов’янських народів до найнижчої раси.

10. Літературне угрупування, в організації якого брав участь письменник, а потім став його головою.
А МУР.
Б ВАПЛІТЕ.
В ВУСПП.
Г АСПИС.

11. Зародження нового життя на селі символізує (У. Самчук «Марія»)…
А Спів солов’я на початку весни.
Б Одруження доньки Марії із колишнім матросом Архипом.
В Сонячні промені, які освітлювали помираючу Марію.
Г Відродження природи після голодної зими.

12. Задум і сюжетна лінія Самчукової «Марії» були пов’язані…
А З життям волинян.
Б Біографією дружини письменника.
В Долею багатьох українських емігрантів.
Г Біблійними легендами.

Варіант 2

1. Молодий митець мріяв про справжню освіту, яку сподівався здобути лише там, де «бушувала Україна…»
А О. Теліги.
Б Г. Косинки.
В Остапа Вишні.
Г М. Хвильового.

2. «Мої батьки хотіли бачити мене,— пише митець,— якимось…»
А Чиновником-канцеляристом.
Б Учителем чи суддею.
В Лікарем чи інженером.
Г Керівником заводу чи фабрики.

3. В українській літературі український митець відомий насамперед…
А Як новеліст.
Б Драматург.
В Сатирик.
Г Романіст.

4. В українському літературному мистецтві У. Самчука називали…
А «Гомером українського життя ХХ ст.».
Б «Батьком українського еміграційного художнього слова».
В «Витязем молодої української поезії».
Г «Українським Сократом».

5. Основна заповідь людини-європейця (У. Самчук «Нарід чи чернь»):
А Почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках.
Б Поважати культуру давніх слов’ян.
В Вшановувати пам’ять тих, хто виборював щасливу долю для майбутнього покоління.
Г Жити за Божими заповідями.

6. Найбільшим нещастям українського народу було (У. Самчук «Нарід чи чернь»).
А Намагання зробити його не тим, чим зробила природа.
Б Кріпацтво.
В Небажання і неспроможність протистояти силам насильства.
Г Приниження власної самооцінки.

7. Стаття У. Самчука «Нарід чи чернь» була опублікована у київській газеті…
А «Вільна Україна».
Б «Мистецтво і культура».
В «Юність».
Г «Українське слово».

8. Твір У. Самчука «Марія» має підзаголовок…
А «Народна оповідь».
Б «Хроніка одного життя».
В «Правдивий документ про голод».
Г «Сумна історія».

9. Кульмінаційним моментом у творі «Марія» У. Самчука…
А Є трагізм Марії у подружньому житті з Гнатом Кухарчуком.
Б Народження першої дитини у Марії.
В Страшні картини голодомору в колись багатому «куркульському» селі.
Г Смерть головної героїні.

10. Відступником у родині Марії (У. Самчук «Марія»)…
А Є Лаврін.
Б Демко.
В Максим.
Г Корній.

11. Який із мотивів не є характерним для твору У. Самчука «Марія»?
А Праця.
Б Роздвоєність.
В Любов.
Г Страждання.

12. Кому з героїв твору належить висловлена ним думка: «Ми нікому не зробили зла. Ми винні хіба тим, що працювали. що надто багато працювали» (У. Самчук «Марія»)?
А Корнію.
Б Гнату.
В Марії.
Г Архипу.

Варіант 3

1. Найпрестижніший для української еміграції вищий навчальний заклад Європи, у якому У. Самчук здобував освіту — це Український вільний університет…
А У Парижі.
Б Берліні.
В Торонто.
Г Празі.

2. Друкуватися Улас Олексійович розпочав, перебуваючи…
А На військовій службі.
Б На навчанні в університеті.
В У Львові.
Г У Німеччині.

3. Твір У. Самчука, який привернув увагу О. Теліги.
А «Кулак».
Б «Образа».
В «Марія».
Г «Волинь».

4. Роки життя письменника, які найбільш вплинули на становлення його світобачення.
А Перебування у польській армії.
Б Націоналістична діяльність в окупованому Києві.
В Навчання у престижному вищому навчальному закладі Європи.
Г Робота кореспондентом на Закарпатті.

5. Визначте зайве: «Зламати заповідь людини (У. Самчук «Нарід чи чернь») — значить…»
А Знищити самих себе.
Б Знищити все те негативне, що притаманне кожному українцю.
В Втратити основний стрижень буття.
Г Перекреслити власні моральні ціннсоті.

6. Чернь — це не нарід (У. Самчук «Нарід чи чернь»)…
А А спаплюжений історією натовп.
Б Зрадники рідного краю.
В Без’язика юрба.
Г Деградоване суспільство.

7. «Марію» У. Самчук присвятив…
А Своїй дружині Марії Зоц.
Б О. Телізі.
В Матерям, що загинули голодною смертю на Україні.
Г О. Лятуринській.

8. «Марія» У. Самчука — перший в українській літературі твір…
А Історико-етнографічний.
Б Філософський.
В Про голодомор.
Г Суспільно-політичний.

9. Ім’я Марія в давньоєврейській мові означає…
А «Волелюбність».
Б «Піднесення».
В «Порядність».
Г «Життєлюбство».

10. Як склалася доля із старшим сином Маріїного роду Демком (У. Самчук «Марія»)?
А Вмер від голоду.
Б Загинув від руки батька.
В Емігрував до Канади.
Г Страчений у німецькому полоні.

11. Особливість, яка не є притаманною «Марії» У. Самчука.
А Відтворення монументальних картин тогочасного українського села.
Б Композиція — своєрідне кільцеве обрамлення.
В Утвердження вічних світлих цінностей — любові, правди, праці.
Г Оспівування гімну незламному духу людини-борця.

12. Через що згоріла хата Марії і Корнія (У. Самчук «Марія»)?
А Недопалок, який потрапив на підлогу з печі.
Б Необережність у користуванні синами Марії з лампадкою.
В «Недоброзичливу» владу на селі.
Г Навмисний підпал Гнатом.

У. Самчук. Життя і творчість. «Нарід чи чернь», «Марія». Українська література, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *