Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником, українська мова

Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником, українська мова

Хід заняття Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання
Учні читають назви днів тижня в абетковій послідовності; розповідають про те, чим запам’яталися їм вихідні дні.

2. Гра «Утвори слова»
Учитель називає слова. Учні мають скласти з них слово таким чином: узяти з першого слова перший звук і позначити його буквою, а з другого — другий, з третього — третій і т. д.

Виграє той, хто першим складе слово і правильно його прочитає.

 • зір, ліс, бір, марка, рамка (зірка);
 • мало, дим, сир (мир);
 • пара, перо, він, мама, канал (пенал);
 • заєць, лис, ломи, собака (зима);
 • звір, лось, шишка, лини, корито (зошит);
 • рука, нема, рада, сади, насос, фабрика, записка (редиска);
 • лава, лин, бамбук, молодий, батон (лимон).

— Запишіть слова. Усно доберіть до них назви ознак.

— Чи можете ви прочитати ці слова за алфавітним порядком?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

— Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння розташовувати слова за абеткою.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення

 • Навіщо потрібен алфавіт? Що розміщують за алфавітом?
 • А ще за алфавітом розміщують слова в словниках.

Словник — це зібрання слів, розміщених за алфавітним порядком, з поясненням, тлумаченням чи перекладом на іншу мову. Словники — скарби національної мови, наші друзі і помічники. Вони допомагають нам правильно писати слова, визначати їх значення, пояснювати походження слів, розширюють світогляд, дають різноманітну інформацію, розвивають культуру мовлення.

Орфографічні словники — найголовніші порадники кожної освіченої людини. У них ми можемо дізнатися про правопис і наголошення слів.

2. Робота за підручником

Вправа

 • Розгляньте орфографічний словник для учнів початкової школи.
 • Слова в ньому розміщені за абеткою. До уваги береться не тільки перша буква в слові, а й усі наступні.
 • Знайдіть у словнику слова алфавіт, іній, немовля, троянда.
 • Випишіть зі словника три слова, які відповідають на питання хто?, і три слова, які відповідають на питання що?.
 • Усно складіть з виписаними словами речення.

Слово про слово

Словник — книга, у якій в абетковій послідовності подано слова певної мови.

Вправа
Учні записують слова за абеткою, беручи до уваги першу і другу букви в слові.

Вправа
Учні читають назви українських міст за абеткою і визначають, назва якого міста потрапила до вправи помилково; доводять, чому слово Дніпропетровськ необхідно написати перед словом Донецьк, а слово Київ — після слова Канів.

 • Спишіть назви українських міст за абеткою.

Вправа (робота в групах)
Учні читають слова і розташовують їх за абеткою. Складають із цими словами коротку розповідь про пору року (за вибором).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота в групах
— Допоможіть учителеві заповнити класний журнал, бібліотекареві — розставити картки з прізвищами письменників, а листоноші — рознести листи по вулицях. Усі списки мають бути складені за алфавітним порядком.

1-ша група
Петров, Іванов, Долженко, Ляшенко, Савченко.

 • За яким номером записане ваше прізвище в класному журналі? Складіть речення.

2-га група
Нестайко, Шевченко, Леся Українка, Франко, Глібов.

 • Які твори цих письменників ви прочитали? Про що з них дізналися? Складіть про це кілька речень.

3-тя група
Сумська, Пушкінська, Київська, Одеська, Абрикосова.

 • На якій вулиці ви живете? Складіть речення.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • Як ви вважаєте, чому книжки в бібліотеці розташовують за алфавітним порядком?
 • Чи знаєте ви, де ще використовується абетка?
 • Чи допомагало вам знання абетки у виконанні завдань?

Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *