Звуки [р], [р’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»), навчання грамоти

Звуки [р], [р’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»), навчання грамоти

Хід ханяття Звуки [р], [р’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»), навчання грамоти

II. Повторення та закріплення матеріалу

1. Бліцопитування
Учитель швидко показує букву, учні називають її, а також звуки, що вона позначає на письмі.

2. Читання складів та слів на картках-блискавках
пи са в ому кі ско плу елі
вона мова сом слон клас папка сапа

3. Гра «Слово в слові»
— Пошукайте нові слова в слові калинові. Лин, нова, вона, вони, вінок, віник, нива.

III. Мотивація навчальної діяльності

1. Відгадування загадок

• Має клешні й довгі вуса.
Я і сам його боюся:
Він щипає, мов гусак,
Ну, а звуть щипаку… (рак).

— А ось, де може жити рак, ви скажете, відгадавши таку загадку.

• Наче скло прозоре,
В’ється синя стрічка,
То біжить у море
Безупинна… (річка).

— Назвіть перший звук у словах-відгадках.

2. Складання звукових моделей слів-відгадок
— Отже, з яким звуком ви ознайомитесь на уроці?

IV. Повідомлення теми і завдань
— Сьогодні ви ознайомитесь з новим звуком і буквою, яка його позначає на письмі, будете вчитися читати нові склади, слова, вивчите скоромовку. А на уроці ви повинні бути уважними і старанними, щоб виконати всі завдання.

V. Вивчення нового матеріалу. Ознайомлення з новим звуком

1. Виділення звуків [р], [р’]

Дірявим ситом із ріки
рак носить воду
на грядки.
В. Лучук

— Назвіть слова зі звуками [р], [р’]. Визначте їх позицію в названих словах.

2. Артикуляція звуків [р], [р’], віднесення їх до приголосних, позначення фішкою

3. Аналітико-синтетичні вправи
1) Гра «Утвори склад».
— Утворіть всі можливі склади зі звуками [р], [р’].
2) Гра «Назви звуки».
Учитель називає склад, учні називають звуки, що його утворили.
3) Гра «Відшукай кінець».

Ридають літери в кожному рядочку:
Від слів лишилися тільки шматочки.
Кінець треба відшукати,
Щоб всі слова ті врятувати.

ра- (к, ма, влик)
ру- (ка, чка, кавичка)
рі- (ка, пка)

4. Гра «Мікрофон по колу»
Учні добирають свої слова з новими звуками.

VI. Ознайомлення з новою буквою

1. Розглядання букви. Аналіз її графічної будови. Добирання предметів з навколишнього середовища, схожих на букву р («ер»)

Виліз равлик на стеблину,
Зупинився і завмер.
На собі несе хатину,
А вона — як буква «ер».
В. Гринько

2. Місце букви в касі

3. Друкування літер Р, р у зошитах
Повторення правил сидіння за партою, користування ручкою та зошитом.

4. Читання складів з вивченою буквою
На дошці — малюнок сонечка, в середині буква р («ер»), на промінцях — а, о, і, и, у. Під керівництвом учителя діти читають прямі та обернені склади.

VII. Робота за Букварем

IX. Підсумок
— Яку букву вивчили на уроці? Знайдіть її в касі.
— Які звуки вона може позначати?
— Коли ви були маленькі, у багатьох з вас вимова звуків [р], [р’] викликала труднощі, як і у героя вірша К. Дяченка «Важка літера» .

Боря «ер»
Не вимовляє.
Йому мама
Підсобляє:
— Каже: «Риба,
Ріпа, брама,
Марка, хмарка,
Зебра, грак».
Та у Борі
Знов ж так:
Риба — «либа»,
Ріпа — «ліпа»,
«Малка», «хмалка»,
«Зебла», «глак»…
Аж червоний
Весь. Бідак.
Мама встала:
— Ех ти, «Боля»!
Він як скочить
На стілець:
— І не Боля я,
А — Бо-ря!!!
Ну, нарешті…
Молодець!

Звуки [р], [р’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»), навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *