Звук [к]. Позначення його буквами К, к («ка»), навчання грамоти

Звук [к]. Позначення його буквами К, к («ка»), навчання грамоти

Хід заняття Звук [к]. Позначення його буквами К, к («ка»), навчання грамоти

II. Мотивація навчальної діяльності

1. Гра «Впізнай казку»
— До нас на урок завітав казковий персонаж. Він дуже полюбляв співати:

Я по засіку метений,
Я на сонці печений,
Я від діда утік, я від баби утік
І від тебе втечу!

— Здогадалися, хто це?
— Назвіть героїв цієї казки.
— Як же називається казка?

2. Складання звуко-складової моделі слова колобок
— Що ви можете сказати про перший і останній звук у цьому слові?
— Назвіть його.
— Як ви гадаєте, який звук будемо вивчати на уроці?

III. Повідомлення теми і завдань

Звук [к] ми будемо вивчати,
Його згадаємо не раз.
І букву, що його позначає,
Враз запам’ятає увесь клас.
Також читати будем, друзі,
Склади, слова, цікавий текст.
І скоромовку вивчим дружно,
Й моделі слів складемо теж.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення з новим звуком
1) Виділення звука [к].

Клює курка крупку.
Крупка дрібненька, курка рябенька.

2) Вивчення скоромовки (з елементами ейдетики).
3) Артикуляція звука [к], віднесення його до приголосних.

2. Аналітико-синтетичні вправи
1) Гра «Утвори склад».
— Утворіть всі можливі склади зі звуком [к].
2) Гра «Назви звуки».
— Учитель називає склад, учні називають звуки, які його утворили.
3) Гра «Мікрофон по колу».
Учні добирають свої слова з новим звуком.

V. Ознайомлення з новою буквою

1. Розглядання букви. Аналіз її графічної будови. Добирання предметів з навколишнього середовища, схожих на букву к («ка»).

2. Місце букви в касі.

3. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати і розміщувати зошит під час письма.

4. Друкування літер К, к у зошитах.

5. Читання складів з вивченою буквою.
На дошці — малюнок сонечка, в середині буква к («ка»), на промінцях — а, о, і, и, у. Під керівництвом учителя діти читають прямі та обернені склади.

VI. Робота за Букварем

1. Складання звуко-складових моделей слів

2. Робота зі складовою таблицею
Читання складів по горизонталі, по вертикалі з нарощуванням темпу.

3. Добирання слів зі спільними частинками за звуковим складом
Учні разом з учителем пояснюють значення утворених слів. Звертається увага на слова: колос — колосок, колосок — колоски.

4. Робота з омонімами (без уживання терміна)

5. Читання слова волошки, складання з ним речення

VII. Робота за Букварем

1. Читання слів у стовпчиках

2. Робота над текстом

VIII. Підсумок
— З яким новим звуком ви ознайомилися на уроці?
— Дайте характеристику цьому звукові.
— Назвіть букву, якою він позначається на письмі.
— Пригадайте скоромовку, яку вивчили на уроці.
— Яке слово має кілька значень?
— Що ви запам’ятали про сокола?

Звук [к]. Позначення його буквами К, к («ка»), навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *