Тематичне оцінювання, українська література

Тематичне оцінювання, українська література

Хід заняття Тематичне оцінювання, українська література

Варіант І

I—II рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Федько-халамидник з однойменного оповідання В. Винниченка часто віднімав у дітей:
а) велосипеди;
б) повітряних зміїв;
в) м’ячі.

2. Наведіть приклади епітетів із вивчених творів П. Тичини, В. Сосюри, А. Малишка, з’ясуйте їхню роль у творі.

3. Який основний художній засіб використаний у вірші П. Тичини «Хор лісових дзвіночків»?

III рівень
(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

1. Зробіть коротку порівняльну характеристику Івана Богуна і Яреми Вишневецького з повісті Я. Качури «Іван Богун».

2. Що ви схвалюєте у характері Степанка, а що — ні (за оповіданням Л. Смілянського «Лідер»)? Або: Опишіть голуба Лідера та його історію (коротко).

IV рівень
(Правильна ґрунтовна відповідь — 5 балів.)
Складіть діалог з уявним опонентом на тему: «Роль учителя у навчанні та вихованні підростаючого покоління».

Варіант II

I—II рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Іван Богун, головний герой однойменної повісті Я. Качури, щоб укріпити Вінницький замок, використав:
а) прийоми античних воїнів;
б) дитячі забави — ковзанку, ліплення;
в) новітні досягнення військової техніки.

2. Наведіть приклади епічних творів, що вивчалися з даної теми, вкажіть на їхні особливості.

3. Чому вірш А. Малишка «Вчителька» став народною піснею?

III рівень
(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

1. Зробіть коротку порівняльну характеристику Федька і Толі з оповідання В. Винниченка «Федько-Халамидник».

2. З’ясуйте головні думки оповідання Л. Смілянського «Лідер», визначте своє до них ставлення.

IV рівень
(Правильна ґрунтовна відповідь — 5 балів.)
Складіть діалог з уявним опонентом про роль рідної природи в житті людини.

Тематичне оцінювання, українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *