Письмо рядкової букви с («ес»), складів та слів із нею, навчання грамоти

Письмо рядкової букви с («ес»), складів та слів із нею, навчання грамоти

Хід заняття Письмо рядкової букви с («ес»), складів та слів із нею, навчання грамоти

II. Повторення вивченого матеріалу
На дошці — малюнок парасольки, з якої падають краплинки. На кожній краплі написана одна літера. Гра «Знайди пару»
Учні до друкованої літери добирають рукописну.

III. Актуалізація опорних знань

1. Виділення звука [с] у слові парасолька
— Поділіть слово на склади.
— Назвіть наголошений склад.
— Назвіть звуки в цьому складі.
— Назвіть перший звук. Дайте йому характеристику, яким він ще може бути? Наведіть приклади.
— Пригадайте, якою буквою позначаються на письмі звуки [с], [с’].
— Знайдіть її в касі букв.
— Пригадайте, на що схожа буква с («ес»).
— Отже, яку букву ви будете вчитися писати сьогодні на уроці?

IV. Повідомлення теми і завдань
— Сьогодні, діти, ви будете вчитися писати рядкову букву с («ее»), поєднувати її з іншими літерами. А також ще матимете змогу упевнитись, яка багата, цікава наша рідна мова: одне слово може мати кілька значень, зі зміною лише однієї букви змінюється значення слова. Отже, до роботи!

V. Вивчення нового матеріалу

1. Демонстрування зразка букви

2. Порівняння друкованої й рукописної малої букви с («ес»)

3. Повторення правил сидіння за партою та користування ручкою, зошитом

• Правила сидіння за партою
• Розміщення зошита на парті під час письма
• Вправи для розвитку м’язів руки
• Як тримати ручку під час письма

4. Пояснення написання рядкової букви с («ес»)
— Рядкова буква с («ес») складається з одного елемента — лівого півовала, у якого верхнє заокруглення слід писати вужче, ніж нижнє.

Алгоритм написання рядкової букви с («ес»)

1.  Починаємо писати букву нижче верхньої рядкової лінії

2. Ведемо вгору  до верхньої лінії робочого рядка

3. Заокруглюємо ліворуч

4. Ведемо вниз на себе, теж заокреглюючи

5. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч

6. Торкнувшись нижньої робочої лінії, ведемо вгору

7. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка

— Пишемо під рахунок і-раз-і.

5. «Письмо» букви в повітрі

6. Письмо першого рядка букви в зошиті
— Подивіться навколо себе і назвіть предмети, у назвах яких ми чуємо звуки [с], [с’].

7. Письмо другого рядка букви в зошиті

8. Робота зі словами сім, сум, сом
— Прочитайте слова.
— Чим вони подібні?
— Назвіть звуки, які є різними у кожному слові.
— Поміркуйте, чи змінюється значення слова від зміни одного звука.

9. Письмо слова сім
— У назвах яких казок зустрічається слово сім?

10. Письмо слова сум
— Як ви розумієте значення цього слова?

VI. Узагальнення вивченого матеріалу

1. Письмо слова ніс
— Поясніть значення цього слова. Складіть речення із цим словом.

2. Письмо слова сліва
— У назвах яких фруктів, овочів зустрічаються звуки [с], [с’]?

3. Написання слова сосна
— Що таке сосна?
— Чим відрізняється сосна від інших дерев?
— Які ще дерева не скидають на зиму своє вбрання? (Демонстрування малюнків.)

VII. Підсумок
— Яку букву ви вчилися писати сьогодні на уроці?
— Якими звуками вона позначена на письмі?
— Яке слово, що писали на уроці, має два значення?
— У нашій мові є вислів: «Сім раз відмір, один раз відріж». Як ви його розумієте?

Письмо рядкової букви с («ес»), складів та слів із нею, навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *