Письмо рядкової букви и («єн»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Н («єн»), навчання грамоти

Письмо рядкової букви и («єн»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Н («єн»), навчання грамоти

Хід заняття Письмо рядкової букви и («єн»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Н («єн»), навчання грамоти

II. Актуалізація опорних знань

1. Повторення вивчених букв

Гра «Упіймай звук [н]»
— Яку букву ми вивчили на попередньому уроці?
— Які звуки вона позначає на письмі?
— Що це за звуки?
— Якщо ви почуєте ці звуки у слові, плескайте в долоні. (Читання вірша вчителем.)

А носоріг уздовж доріг
Насіяв незабудок.
І написав: «Не насмітіть!
Не наступіть! І не зірвіть! —
Нехай на радість будуть!»
Т. Коломієць

2. Розвиток зв’язного мовлення
— Сьогодні на урок до нас завітала ось така україночка. (Учитель демонструє малюнок.)
— Зверніть увагу на її яскраве вбрання.
Назвіть, які ви знаєте елементи українського одягу. (Вишита сорочка, фартух, чоботи)
— Які прикраси в нашої україночки? (Віночок зі стрічками, намисто)
— А зараз складіть звуко-складову схему до слова намисто.

III. Повідомлення теми і завдань

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення з новою буквою

На зарубки вкладена
Планка-перекладина.
Перестрибують хлоп’ята.
Планку вище б підійняти!
Настрибалися за день —
Розібрали букву Н.

Порівняння друкованої букви н з рукописною.
— Розгляньте друковану і рукописну букви н («єн»). Схожі вони чи ні?

2. Повторення правил сидіння за партою та користування ручкою, зошитом під час письма

3. Робота у зошитах: письмо букви н
— Рядкова буква н («єн») складається з трьох елементів: двох прямих коротких ліній, з яких одна заокруглена внизу праворуч, і прямої горизонтальної короткої лінії.
Спочатку напишіть зворотною стороною ручки у зошиті елементи цієї букви, потім обведіть їх у зошиті до половини рядка. Роздивіться, чи правильно ви це зробили. Допишіть рядок до кінця.

4. Продовження роботи в зошиті
1) Письмо рядкової букви н («єн»).
— Рядкова буква н («єн») складається з трьох елементів: двох прямих коротких ліній, з яких одна заокруглена внизу праворуч, і прямої горизонтальної короткої лінії.

Алгоритм написання рядкової букви н («єн»)

1. Ведемо коротку пряму лінію вниз на себе від верхньої до нижної рядкової лінії

2. Від середини першого елемента праворуч ведемо коротку горизонтальну пряму лінію на відстань, яка дорівнює половині висоти робочого рядка

3. Від верхньої рядкової лінії ведемо вниз на себе, пряму коротку лінію, яку з’єднуємо з кінцем другого елемента, і продовжуємо до нижньої лінії робочого рядка

4. Торкнувшись нижньої лінії, заокруглюємо праворуч

5. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка

Пишемо під рахунок раз, два, три-і.
— Наступний рядок напишіть самостійно.
2) Написання буквосполучень.
— Зверніть увагу на поєднання букв н та о. Вони з’єднуються середнім поєднанням. Буква н поєднується зі, н та у верхнім поєднанням.
Написання буквосполучень но, нн, ну, ні.

5. Написання великої букви Н («єн»)
— Розгляньте велику рукописну літеру Н («єн»). Чим вона подібна до друкованої? Чим відрізняється? Який елемент вам уже відомий?
— Велика буква Н («єн») складається з трьох елементів: короткої прямої похилої лінії, довгої прямої лінії, заокругленої внизу ліворуч, і довгої прямої лінії із заокругленням унизу праворуч і петлею вгорі.

6. Робота в зошиті: письмо короткої похилої та довгої прямої із заокругленням унизу вліво
— Починаємо писати вище середини відстані між верхньої рядковою та верхньою міжрядковою лініями. Ведемо коротку пряму похилу праворуч угору до верхньої міжрядкової. Торкнувшись верхньої міжрядкової лінії, не відриваючи руки, ведемо вниз на себе довгу пряму лінію до нижньої рядкової. Заокруглюємо вліво. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка.
Учні «пишуть» елемент у повітрі.

7. Письмо прямої з заокругленням унизу праворуч і петлею вгорі
— Починаємо писати на місці перетину елемента з верхньою рядковою лінією. Ведемо пряму похилу вгору. Заокруглюємо ліворуч на відстані, яка дорівнює половині висоти від верхньої міжрядкової до нижньої рядкової. Торкаючись верхньої міжрядкової лінії, ведемо вниз на себе довгу пряму лінію до нижньої рядкової лінії. Торкнувшись нижньої робочої лінії, заокруглюємо праворуч. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка.
Учні «пишуть» елемент у повітрі.

8. Почергове написання елементів під рахунок

9. Написання букви Н («єн»)
— Велика буква Н («єн») складається з трьох елементів: короткої прямої похилої лінії, довгої прямої лінії, заокругленої внизу ліворуч, і довгої прямої лінії із заокругленням унизу праворуч і петлею вгорі.

Алгоритм написання великої букви Н

1. Починаємо писати вище середини відстані між верхньою рядковою та верхньою міжрядковою лініями

2. Ведемо коротку пряму похилу лінію праворуч угору до верхньої міжрядкової

3. Торкнувшись верхньої міжрядкової лінії, не відриваючи руки, ведемо вниз на себе довгу пряму лінію до нижньої рядкової

4. Заокруглюємо вліво

5. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка

6. Третій елемент починаємо писати на місці перетину другого елемента з верхньою рядковою лінією

7. Ведемо пряму похилу лінію вгору

8. Заокруглюємо ліворуч на відстані, яка дорівнює половині висоти від верхньої міжрядкової до нижньої рядкової

9. Торкаючись верхньої міжрядкової лінії, ведемо вниз на себе довгу пряму лінію до нижньої рядкової лінії

10. Торкнувшись нижньої робочої лінії, заокруглюємо праворуч

11. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка

— Пишемо під рахунок раз, два-і, і-три-і.

— Заплющте очі. Спробуйте «написати» велику букву Н («єн») у повітрі. Потім обведіть букву в зошиті до кінця рядка. Роздивіться, чи правильно ви це зробили.
— Обміняйтеся зошитами із сусідом по парті. Підкресліть олівцем букву, яка вам сподобалась. Поверніть зошити одне одному. Наступний рядок напишіть самостійно.

V. Узагальнення вивченого матеріалу

1. Продовження роботи у зошиті
Написання буквосполучень На, Но, Ні, Ну, Нн
Учні спочатку «пишуть» буквосполучення в повітрі, потім — у прописах. Учитель звертає увагу на поєднання букв.

2. Робота в зошиті
Учні самостійно прописують слова та речення «Он Ніна і Наум», «Он Інна і мама».

3. Гра «Розумники та розумниці»
— Для цієї гри розподіліться на дві команди. Перша команда — дівчата, друга — хлопчики. Чия команда назве більше слів з буквою н?

4. Гра «Зашифровки»
— Хтось зашифрував слова, а ми маємо їх розгадати.

438

VI. Підсумок
— Яку букву ви навчилися писати?
— Які звуки вона позначає на письмі?
— З яких елементів вона складається? Назвіть їх.
— Доберіть слова з цими звуками (на початку, в середині, в кінці).

Письмо рядкової букви и («єн»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Н («єн»), навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *