УРОК 45. Тема. В. Винниченко, «Федько-халамидник». Протиставлення добра злу в оповіданні, українська література 5 клас

  УРОК 45. Тема. В. Винниченко, «Федько-халамидник». Протиставлення добра злу в оповіданні, українська література 5 клас

  Мета: допомогти учням розібратися в складнощах характерів та вчинків героїв оповідання; розвивати навички виразного читання, переказу, виділення головних епізодів та деталей, висловлювання власного ставлення до прочитаного, обґрунтування своєї думки; виховувати прагнення до добра і справедливості.

  Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

  Обладнання: портрет письменника, збірки його дитячих оповідань, ілюстрації до них.

  Теорія літератури: епічний твір, оповідання, головні та другорядні герої, мова автора і мова персонажів, тема, головна думка, епізоди й деталі.

  ХІД УРОКУ 45. Тема. В. Винниченко, «Федько-халамидник». Протиставлення добра злу в оповіданні, українська література 5 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності
  Повідомлення теми й мети уроку.

  II. «Поетична хвилинка»
  Варіант учителя.

  Вербові стежки
  Біля яру, біля стежки
  Одягла верба сережки.
  Головою хилитала,
  Потихесеньку питала:
  — Де ота біленька хатка,
  Що гарнесенькі дівчатка?
  Хай би вибігли до стежки,
  Подарую їм сережки.
  (Ліна Костенко)

  Можливий коментар учня.
  Надворі весна. Або скоро весна. Однією з перших вітає її верба пухнастими сережками — «котиками», як їх називають у народі. І ці розквітлі бруньки на верболозі, ніби малесенькі живі створіння, гріють душу, вселяють надію на те, що незабаром настане весняне буяння трав, дерев і квітів. Тим і приваблюють нас ці поетичні рядки.

  III. Актуалізація опорних знань

  Перевірка домашнього завдання.
  а) Зачитування, переказ епізодів, які запам’яталися найбільше, з обґрунтуванням;
  б) перевірка планів, складених учнями до II частини оповідання із взаєморецензуванням та коментарем вчителя;
  в) огляд ілюстрацій.

  IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

  1. Виразне читання.
  III частина оповідання «Федько-халамидник» (від слів «Толя аж задихався, дивлячись, як Федько перебирався по крижинах.» до кінця).

  2. Словникова робота.
  Хутенько — швиденько;
  розтерявся — розгубився;
  заклякла — замерзла, заніміла;
  торсонула — смикнула, штовхнула;
  тоски — суму;
  очистіть — звільніть;
  чижик — пташка.

  3. Обмін враженнями від прочитаного.
  Чи очікували ви такий страшний кінець, чи логічно до кінця були розкриті характери героїв.

  4. Спостереження над текстом.

  1) Знайдіть у тексті місце, де пояснюється, чому Толя вирішив теж, як Федько, піти на кригу; зробіть висновок.

  2) Знайдіть вислови, які пояснюють, чому Федько не зупинив Толю і навіть дав свою палицю; зробіть висновок.

  3) Заповніть таблицю, яка б показувала поведінку Федька і Толі в екстремальній ситуації — на крижині:

  Федько Толя
  Переживає за Толю, підбадьорює його, дає слушні поради;
  сміливо йде рятувати панича;
  не розгубився, коли провалився у воду;
  не мігши схопити шворку закляклими від холоду руками, схопився зубами;
  бігав і махав руками, щоб зігрітися.
  Толі здалося, що переходити по крижині річку зовсім легко. Але він не був такий сильний, тренований, спритний, як Федько, тому, коли ступив на крижину і її понесло, розгубився;
  стояв, плакав з розпачу;
  коли Федько врятував Толю, а сам провалився у воду, Толя не подав йому палицю, хоч міг.

   

  4) Знайдіть у тексті й зачитайте, як поводилися після Федькової і Толиної пригоди:
  батько Толі —
  мати Толі —
  мати Федька —
  батько Федька —
  Федько —
  Толя —
  Висловіть своє ставлення до їх поведінки.

  5) Відшукайте в тексті приклади, які б свідчили про майстерність письменника.
  (Вживає порівняння, слова в переносному значенні, синоніми, діалоги, емоційно забарвлену лексику)

  5. Проблемні питання та завдання.

  1) В оповіданні постійно стикаються добро і зло, честь і безчестя, милосердя і черствість. Наведіть їх приклади.

  Добро Зло
  Правдивість Федька, його сміливість, героїчний вчинок — врятування Толі з криги на річці;
  захист Толі від батьківського гніву
  Недисциплінованість, відчайдушність, розбишакуватість Федька;
  черствість, підлість, пихатість Толі;
  неуважність батьків Федька, їхня бідність і приниженість

   

  2) Чому, на ваш погляд, Федько чи не вперше в житті сказав неправду батькові Толі, обмовивши себе?
  — На що натякає автор, який у характеристиці Толі кілька разів підкреслює, що він дитина вихована, делікатна?
  (Це зовнішня вихованість, подумки Толя називав Федька «мурло репане», зневажав; боявся висловити свою думку, робив підлість ізпідтишка.)

  6. Слово вчителя.
  Оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» належить до епічних творів, епосу.

  Епос — один із основних літературних родів (поряд з лірикою і драмою), у творах якого життєвий зміст розкривається у формі авторської розповіді про людей і події. Часто автор ніби відсутній або виступає у ролі стороннього глядача, що прагне об’єктивно розповісти про якісь процеси зовнішнього життя, про поведінку і переживання персонажів у певних обставинах, про ставлення цих персонажів до різних життєвих явищ, до інших людей.
  (Запис до літературознавчого словничка.)

  Основні епічні жанри: літературна казка, легенда, оповідання, новела, художній нарис, повість, роман, епопея.

  Способи викладу матеріалу в епічному творі.

  Розповідь — це повідомлення письменника про події в житті дійових осіб, про їхні думки, почуття й переживання.

  Опис — зображення письменником місцевості, де відбувається дія, природи (пейзаж), зовнішнього вигляду осіб (портрет), внутрішньої частини приміщення (інтер’єр).

  Монолог — поширене висловлювання однієї особи.

  Діалог — розмова двох осіб.

  Полілог — розмова багатьох осіб.

  Прийоми зображення героя в епічному творі:
  — зображення зовнішності персонажа (літературний портрет);
  — відтворення вчинків, поведінки героя;
  — розкриття його настроїв, роздумів, переживань;
  — показ його ставлення до батьківщини, людей, своїх обов’язків, праці, матеріальних і духовних цінностей, різних подій та явищ суспільного й особистого життя;
  — характеристика героя іншими персонажами;
  — авторська характеристика;
  — розкриття індивідуальних особливостей мови (лексичний запас, побудова речень, улюблені слова, вислови, вживання прислів’їв та приказок, манера говорити);
  — описи (пейзаж, інтер’єр та інші).

  V. Домашнє завдання
  Навчитися виразно читати, переказувати ІІІ частину оповідання; скласти план. Підготувати «поетичну хвилину».

  УРОК 45. Тема. В. Винниченко, «Федько-халамидник». Протиставлення добра злу в оповіданні, українська література 5 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури 5 клас

  Комментарии закрыты.