В. Винниченко, «Федько-халамидник», українська література

В. Винниченко, «Федько-халамидник», українська література

Хід заняття В. Винниченко, «Федько-халамидник», українська література

II. «Поетична хвилинка»

Птиця
Тріпоче серце спійманої птиці,
В руках моїх не чує доброти.
— Я дам тобі водиці і пшениці.
Моя пташино, тільки не тремти!
— Хіба потоки загубили воду?
Хіба в полях уже зерна нема?!
Пусти мене, мій хлопче, на свободу.
І все, що треба, я знайду сама.
— Я ж лагідно тебе тримаю, пташко,
В своїх руках, легеньких, як вітрець.
Хіба неволя це? Хіба це важко —
Від мене взяти кілька зеренець?
— Пусти мене! Мені, дитино мила,
Дорожча воля, ніж зерно твоє!
Страшна, хоч навіть лагідна, та сила,
Яка розкрити крилець не дає!
— Лети! Співай у небі гомінкому;
Хоч і маленький, зрозумів я все.
Моя рука ніколи і нікому
Ні кривди, ні біди не принесе!
(Д. Павличко)

Можливий коментар
Воля! Ось що виявляється найголовнішим і найсолодшим не тільки для людини, а й для пташини малої. Цінувати свою свободу, волю і гідність інших закликає цей вірш. Маленький хлопчик, ліричний герой цієї поезії, зрозумів, що «страшна, хоч навіть лагідна, та сила, яка розкрити крилець не дає!» Зрозуміймо й ми це!

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Перевірка домашнього завдання.
а) зачитування, переказ уривків, які найбільше запам’яталися;
б) зачитування складених до I частини оповідання планів із взаєморецензуванням або коментарем вчителя;
в) огляд учнівських ілюстрацій.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання.
II частина оповідання «Федько-халамидник» (від слів «Настала весна. Сніг зробився жовтий і брудний…» до слів «Толя аж задихався, дивлячись, як Федько перебирався по крижинах»).

2. Словникова робота.
Ганок — рос. крыльцо;
кортіло — хотілося;
мурло погане — лайка, образливе прізвисько;
зададуть — покарають;
гайда — ходімо;
не до балачок — не до розмов;
поводі — повені;
фицнути — браво махнути;
гурт — стадо;
гармидер — шум, галас;
живжиками — жваво, спритно;
латка — тут: прогалинка;
ловкий — спритний.
(Інші слова — за питаннями учнів.)

3. Обмін враженнями від прочитаного.
Що нового дізналися про героїв оповідання; чи можна передбачити їхні дії та вчинки, що вразило, запам’яталося.

4. Спостереження над текстом.

1) Віднайдіть у тексті пейзаж і схарактеризуйте його (вид: міський, сільський, опис ріки і под.; за допомогою яких художніх засобів створений, з якою метою?).

2) Випишіть синонімічний ряд прізвиськ, якими називають Федька. З’ясуйте, що в них спільного, що — відмінного (або їхнє значення). (Паршивець, одурілий, халамидро звісне, пробийголова, халамидник, собака, отчаянний, шибеник, зайдиголова.)

3) З чим порівнюється Федько на крижині й чому? (З маленькою комашинкою, дуже живучою та спритною.)

4) Порівняйте мову автора та мову персонажів. (У мові персонажів трапляються просторічні, лайливі слова та вислови, емоційно забарвлена лексика (сказився, як брався, собака, га?, типографчик, та ін.); мова автора більш літературна, із широким уживанням різноманітних художніх засобів, гумору та іронії.)

5) Знайдіть у тексті смішне, риси гумору. («Скільки тут школярів, які завтра скажуть учителю, що їм у цей день «голова боліла» і вони не могли прийти в клас!»)

5. «Мозкова атака».
Визначте ті нові риси характеру героїв твору, які розкриваються у II частині оповідання.

Федько Толя
недисциплінований, пропускає школу, обманює;
одчайдушний, сміливий, спритний і сильний, кмітливий;
гордий, не дасть з себе сміятися, як і з своїх рідних;
азартний, легко йде на спір; прагне бути лідером, героєм.
цікавий до всього, до забав простих дітей;
злорадний;
зневажливо думає про дітей простих людей;
несамостійний, недисциплінований, не може керувати своїми бажаннями (безвольний);
заздрісний; підозрює інших у боягузтві.

Доберіть приклади з тексту до кожної записаної риси характеру героїв.

V. Закріплення знань, умінь і навичок
У Олеся Кмітливця знову виникло кілька нез’ясованих «чому». Допоможіть йому знайти на них відповідь.

1) Чому Федько поліз на кригу, знаючи, як це небезпечно?

2) Чому Толя теж не пішов до школи?

3) Чому Толя нічого не сказав хлопцям, коли ті посміялися з його батька? Чи справді через свою «делікатність», «вихованість»?

4) Чому автор говорить про Федька, що «той, якби зачепили його тата, зразу б грубості почав говорити, а то й битися поліз би»?

5) Чому дорослі, що стояли на березі, коли Федько повернувся зі своєї небезпечної мандрівки, не лаяли його й не сердилися на нього?

VI. Домашнє завдання
Навчитися виразно читати, переказувати II частину оповідання, висловлювати своє ставлення до прочитаного; скласти план; зробити ілюстрації; підготувати «поетичну хвилинку».

В. Винниченко, «Федько-халамидник», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *