Урок 4. Українська абетка. Рукописні букви української абетки. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

Урок 4. Українська абетка. Рукописні букви української абетки. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

Мета: закріплювати знання учнів про українську абетку, назви літер за абеткою; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів, спостережливість; закріпити вміння каліграфічного письма малих букв українського алфавіту; виховувати інтерес до навчання.

Хід уроку 4. Українська абетка. Рукописні букви української абетки. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 9, вправа 15)

 • Дайте правильну відповідь на запитання вчительки.

2. Хвилинка каліграфії

Аа ай аб ат ал ам ан ва ка ау

Абетка азбука алфавіт і алфавіт

Ми вивчаємо українську абетку.

3. Робота над загадкою

• Коли хочеш ти читати,
То мене повинен знати!
А коли мене не знаєш,
То нічого не вгадаєш. (Абетка)

 • Які ви знаєте близькі за значенням слова до слова абетка? (Азбука, алфавіт)
 • Що означають ці слова? (Сталий порядок розташування всіх літер певної мови.)
 • Назвіть послідовно звуки у слові українську.
 • Чим позначаються звуки мовлення на письмі?
 • Чим букви відрізняються від звуків?
 • Чого в українській мові більше: букв чи звуків?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з українською абеткою.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повідомлення вчителя

Слово алфавіт походить від назв перших двох букв грецького алфавіту — альфа і бета, або віта.

Слово азбука утворилося від складання староросійських назв букв аз і буки, якими починався алфавіт, а слово абетка — від сучасних назв цих букв («а» і «бе»).

Учні читають українську абетку або розказують її напам’ять.

2. Первинне закріплення

АБЕТКОВА ПІСЕНЬКА
Абеткову пісеньку
Весело співать.
Абеткову пісеньку
Треба добре знать.
А, Бе, Ве —
Коник у траві живе,
Ге, Ґе, Де, Е —
Мама донечку веде,
Є, Же, Зе —
По стежині жук повзе,
И, І, І і И —
Гріється на сонці змій,
Ка, еЛ, еМ —
Лисенятко під кущем,
еН, О, Пе —
Песик носиком сопе,
еР, еС, Те —
В полі житечко росте,
У, еФ, Ха —
Я сміюся — ха-ха-ха!
Це, Ча, Ша —
Кіт в дорогу вируша,
Ща, Ю, Я —
Гарна пісенька моя,
Знак м’який Ь —
Помічник він мовчазний,
Не мовчи,
А абеточку учи.

 • Назвіть букви української абетки, назви яких закінчуються на [а], (а, к, х, ш, щ)
 • Яка буква в українській абетці стоїть п’ятою?
  а) ґ;
  б) г;
  в) д;
  г) е.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 9-10)

Вправа 16

 • Пригадайте українську абетку (алфавіт).
 • Згадайте малі букви — друковані й рукописні. Прочитайте їх напівголосно.
 • Яка буква не позначає окремого звука?
 • Прочитайте, як ще називають букву й.
 • Назвіть букви, назви яких закінчуються на е (наприклад, «бе», «ве»…).
 • Пограйте у гру «Звуки і букви». Один учень чітко вимовляє будь-який звук або звуки, а інший — називає відповідну букву. Наприклад: [ґ] — «ґе»; [н], [н’] — «єн»; [о] — «о».

Вправа 17
Учні називають рукописні букви і записують їх за зразком, усно добирають слова, у яких треба писати ці букви.

 • Запишіть три слова (на вибір). Послідовно назвіть усі букви в цих словах.

Вправа 18
Учні порівнюють слова рак і мак, називають, якими звуками вони різняться, складають два речення з цими словами.

Вправа 19
Учні знаходять у лівому і правому стовпчиках слова, які різняться одним звуком, записують слова за зразком і підкреслюють у них різні букви.

 • Назвіть звуки і букви у слові ґанок.

Ґанок — трохи піднятий над землею майданчик перед дверима будівлі, може мати навіс або дах з наметом, сходи, огородження.

2. Гра «Додай букву»

 • Додайте на початку або в кінці слова букву, щоб утворилося нове слово. (Луг, коса,рак,риба, мак, оса)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

 • У якому зі слів кількість букв і звуків однакова?
  а) Джміль;
  б) лось;
  в) заєць;
  г) їжак.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.10, вправа 20.

Урок 4. Українська абетка. Рукописні букви української абетки. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

Повернутись на сторінку Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік