УРОК 37. Тема. Гімн Дніпру-Славуті. М. Гоголь «Чудовий Дніпро». М. Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс», уроки читання 4 клас

УРОК 37. Тема. Гімн Дніпру-Славуті. М. Гоголь «Чудовий Дніпро». М. Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс», уроки читання 4 клас

Мета: розширювати словниковий запас; удосконалювати вміння виразно читати; розвивати уміння сприймати і складати розповідь за картиною, викликати в учнів захоплення красою опису величавої ріки.

ХІД УРОКУ 37. Тема. Гімн Дніпру-Славуті. М. Гоголь «Чудовий Дніпро». М. Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс», уроки читання 4 клас

І. Вправа для вдосконалення читацьких навичок

1. Розгадування загадки.

З північних сторін я мандрую-випливаю,
цілу Україну бачу-споглядаю,
відвідую міста, що славні давниною,
і Київ наш, осяяний красою.
Як Запоріжжя і Херсон пройду,
у Чорне море шлях я свій веду. (Дніпро)

II. Підготовка до вивчення нового матеріалу
— Який вірш про Дніпро ми вивчили раніше? («Реве та стогне Дніпр широкий…») Хто його автор? (Т. Г. Шевченко) Розкажіть його напам’ять.
— Послухайте текст про Дніпро. Визначте, який він — науково-популярний чи художній.

Дніпро — це найбільша річка України. Із загальної довжини 2201 км територією України тече 981 км. Це третя за довжиною і площею басейну ріка Європи. Крім того, Дніпро — найповноводніша ріка України.
Верхня частина Дніпра тече Білорусією і Росією. Майже 90 річок є його притоками. Серед них — Десна, Прип’ять, Трубіж, Сула, Псел, Ворскла, Тетерів, Рось.
Початок нашої ріки — на Валдайській височині, а впадає вона в Дніпровський лиман Чорного моря.
Древні греки називали Дніпро Борисфеном. Давньогрецьке слово Борисфен має дослівний переклад — «той, що тепе з півночі».
Старослов’янська назва Дніпра — Славутич. Вчені пов’язують її з назвою племені — слов’яни.

III. Повідомлення теми та мети уроку
— На сьогоднішньому уроці ми прочитаємо уривок із повісті Миколи Гоголя «Страшна помста», який називається «Чудовий Дніпро».

IV. Опрацювання твору М. Гоголя «Чудовий Дніпро»

1. Робота над заголовком.
— Поміркуйте, яким може бути текст із такою назвою: науковим чи художнім? Доведіть свою думку.

2. Читання твору вчителем.
— Послухайте текст і скажіть, чи правильними були ваші припущення.
— Який це текст за метою висловлювання? (Опис) Що у ньому описується?

3. Словникова робота.

лісчудовийв’ється
шляхблакитнийплине
образрозкішниймчить
широчіньдзеркальнийзагуркотить
Дніпроприбережнийворухнеться

 

— Прочитайте кожну колонку «буксиром» із сусідом по парті. Що об ‘єднує кожну групу слів?
— Прочитайте першу колонку, поставивши усі слова в родовому відмінку однини.
— Зачитайте слова другу колонки, поставивши усі прикметники у форму жіночого роду.
— Змініть особу дієслів на першу особу однини, підставивши займенник я.

4. Читання твору учнями (мовчки).
— Яка погода зображена в описі?

5. Аналіз змісту твору.
— Яким описаний Дніпро у тиху погоду? Як він поводиться погожої днини? Відшукайте відповідь у творі.
— Хто любить дивитися у скляні води Дніпра?
— Чому в середину Дніпра може дивитися лише сонце і блакитне небо?
— Яким побачив Дніпро автор твору? Поміркуйте, з яким настроєм писав Микола Гоголь цей твір.
— Які ще персонажі, крім Дніпра, з’явилися в описі? Яку характеристику дав їм автор?
— Прочитайте виділене речення.
— Які ознаки річки підкреслюють вжиті тут порівняння?
— Як рослини ставляться до Дніпра?
— Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні. Поясніть їх.

6. Вправи для розвитку швидкості читання.
1) Вибіркове читання.
— Виберіть слова, які характеризують Дніпро за ознакою. (Чудовий, повні води, велична широчінь, увесь вилитий він із скла, блакитний дзеркальний шлях, без кінця в довжину, без міри в ширину, холод скляних вод, розкішний)
— Які слова характеризують річку за дією? (Вільно і плавно мчить, ані ворухнеться, ані загуркотить, іде чи не йде, плине і в’ється)
2) Знайти і прочитати найдовше і найкоротше речення з тексту.

7. Мовно-логічне завдання.
— Утворіть словосполучення, з’єднавши слова першої колонки (див. етап «Словникова робота») із прикметниками з другої колонки.
— Які іменники не мають пари? Знайдіть у тексті відповідні прикметники. (Світлий образ, велична широчінь)

8. Виразне читання опису.
— З якою інтонацією слід читати виділені речення? Знайдіть речення зі знаком оклику.
— У реченні «Вони припали разом…» зверніть увагу на повторення слів з часткою не. З якою інтонацією їх слід читати?
— Порівняйте уривок «Чудовий Дніпро» М. Гоголя з картиною А. Куїнджі. За допомогою чого письменникові і художникові вдалося досягти чарівності опису Дніпра?
— Яке почуття — спокою чи тривоги — викликає картина?

V. Опрацювання вірша М. Познанської «Спасибі людям, що зростили ліс»

1. Виразне читання вірша вчителем.
— Кому і за що дякує поетеса?

2. Словникова робота.
Вправа для розширення поля читання. Робота у парі на картках.

234
— Прочитайте пояснення слова клечання.

3. Повторне читання вірша учнями (мовчки).
— Які почуття викликає у вас вірш?

4. Аналіз вірша. Вибіркове читання.
— Прочитайте рядки, в яких автор пояснює, за що вдячний людям, які зростили ліс.
— Що не знали б люди без лісу?
— Що могло б трапитися із землею? Яку ще роль лісу описує поетеса? Які слова добирає поетеса, говорячи про ліс, дощі, берізки?
— Які вирази в переносному значенні вжила авторка? Яке їхнє значення? Поміркуйте, чому вірш починається і закінчується однією й тією строфою.
— Якою є головна думка вірша?

5. Різновиди читання.
1) Читання вірша «буксиром» у парі із сусідом по парті.
2) Гра «Хто швидше?»
— Знайдіть у вірші прикметники, які поет використав для опису: берізок (білі, гнучкі), гілля (пишне), конвалії (найкраща, найніжніша), дощів (весняні, веселі), клечання (зелене).
— Знайдіть у вірші і пропитайте, які дії виконували: люди (зростили), берізки (стоять), конвалія (цвіте), земля (сохнула б), ліс (накличе), дощі (проллються), край (убрався).
3) Читання за методикою «Незнайко».
Діти хвилинку готують якийсь рядочок вірша для гри, а тоді пропонують його товаришам.

VI. Підсумок уроку. Домашнє завдання

УРОК 37. Тема. Гімн Дніпру-Славуті. М. Гоголь «Чудовий Дніпро». М. Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс», уроки читання 4 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків читання 4 клас