УРОК 37. Тема. Гімн Дніпру-Славуті. М. Гоголь «Чудовий Дніпро». М. Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс», уроки читання 4 клас

  УРОК 37. Тема. Гімн Дніпру-Славуті. М. Гоголь «Чудовий Дніпро». М. Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс», уроки читання 4 клас

  Мета: розширювати словниковий запас; удосконалювати вміння виразно читати; розвивати уміння сприймати і складати розповідь за картиною, викликати в учнів захоплення красою опису величавої ріки.

  ХІД УРОКУ 37. Тема. Гімн Дніпру-Славуті. М. Гоголь «Чудовий Дніпро». М. Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс», уроки читання 4 клас

  І. Вправа для вдосконалення читацьких навичок

  1. Розгадування загадки.

  З північних сторін я мандрую-випливаю,
  цілу Україну бачу-споглядаю,
  відвідую міста, що славні давниною,
  і Київ наш, осяяний красою.
  Як Запоріжжя і Херсон пройду,
  у Чорне море шлях я свій веду. (Дніпро)

  II. Підготовка до вивчення нового матеріалу
  — Який вірш про Дніпро ми вивчили раніше? («Реве та стогне Дніпр широкий…») Хто його автор? (Т. Г. Шевченко) Розкажіть його напам’ять.
  — Послухайте текст про Дніпро. Визначте, який він — науково-популярний чи художній.

  Дніпро — це найбільша річка України. Із загальної довжини 2201 км територією України тече 981 км. Це третя за довжиною і площею басейну ріка Європи. Крім того, Дніпро — найповноводніша ріка України.
  Верхня частина Дніпра тече Білорусією і Росією. Майже 90 річок є його притоками. Серед них — Десна, Прип’ять, Трубіж, Сула, Псел, Ворскла, Тетерів, Рось.
  Початок нашої ріки — на Валдайській височині, а впадає вона в Дніпровський лиман Чорного моря.
  Древні греки називали Дніпро Борисфеном. Давньогрецьке слово Борисфен має дослівний переклад — «той, що тепе з півночі».
  Старослов’янська назва Дніпра — Славутич. Вчені пов’язують її з назвою племені — слов’яни.

  III. Повідомлення теми та мети уроку
  — На сьогоднішньому уроці ми прочитаємо уривок із повісті Миколи Гоголя «Страшна помста», який називається «Чудовий Дніпро».

  IV. Опрацювання твору М. Гоголя «Чудовий Дніпро»

  1. Робота над заголовком.
  — Поміркуйте, яким може бути текст із такою назвою: науковим чи художнім? Доведіть свою думку.

  2. Читання твору вчителем.
  — Послухайте текст і скажіть, чи правильними були ваші припущення.
  — Який це текст за метою висловлювання? (Опис) Що у ньому описується?

  3. Словникова робота.

  лісчудовийв’ється
  шляхблакитнийплине
  образрозкішниймчить
  широчіньдзеркальнийзагуркотить
  Дніпроприбережнийворухнеться

   

  — Прочитайте кожну колонку «буксиром» із сусідом по парті. Що об ‘єднує кожну групу слів?
  — Прочитайте першу колонку, поставивши усі слова в родовому відмінку однини.
  — Зачитайте слова другу колонки, поставивши усі прикметники у форму жіночого роду.
  — Змініть особу дієслів на першу особу однини, підставивши займенник я.

  4. Читання твору учнями (мовчки).
  — Яка погода зображена в описі?

  5. Аналіз змісту твору.
  — Яким описаний Дніпро у тиху погоду? Як він поводиться погожої днини? Відшукайте відповідь у творі.
  — Хто любить дивитися у скляні води Дніпра?
  — Чому в середину Дніпра може дивитися лише сонце і блакитне небо?
  — Яким побачив Дніпро автор твору? Поміркуйте, з яким настроєм писав Микола Гоголь цей твір.
  — Які ще персонажі, крім Дніпра, з’явилися в описі? Яку характеристику дав їм автор?
  — Прочитайте виділене речення.
  — Які ознаки річки підкреслюють вжиті тут порівняння?
  — Як рослини ставляться до Дніпра?
  — Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні. Поясніть їх.

  6. Вправи для розвитку швидкості читання.
  1) Вибіркове читання.
  — Виберіть слова, які характеризують Дніпро за ознакою. (Чудовий, повні води, велична широчінь, увесь вилитий він із скла, блакитний дзеркальний шлях, без кінця в довжину, без міри в ширину, холод скляних вод, розкішний)
  — Які слова характеризують річку за дією? (Вільно і плавно мчить, ані ворухнеться, ані загуркотить, іде чи не йде, плине і в’ється)
  2) Знайти і прочитати найдовше і найкоротше речення з тексту.

  7. Мовно-логічне завдання.
  — Утворіть словосполучення, з’єднавши слова першої колонки (див. етап «Словникова робота») із прикметниками з другої колонки.
  — Які іменники не мають пари? Знайдіть у тексті відповідні прикметники. (Світлий образ, велична широчінь)

  8. Виразне читання опису.
  — З якою інтонацією слід читати виділені речення? Знайдіть речення зі знаком оклику.
  — У реченні «Вони припали разом…» зверніть увагу на повторення слів з часткою не. З якою інтонацією їх слід читати?
  — Порівняйте уривок «Чудовий Дніпро» М. Гоголя з картиною А. Куїнджі. За допомогою чого письменникові і художникові вдалося досягти чарівності опису Дніпра?
  — Яке почуття — спокою чи тривоги — викликає картина?

  V. Опрацювання вірша М. Познанської «Спасибі людям, що зростили ліс»

  1. Виразне читання вірша вчителем.
  — Кому і за що дякує поетеса?

  2. Словникова робота.
  Вправа для розширення поля читання. Робота у парі на картках.

  234
  — Прочитайте пояснення слова клечання.

  3. Повторне читання вірша учнями (мовчки).
  — Які почуття викликає у вас вірш?

  4. Аналіз вірша. Вибіркове читання.
  — Прочитайте рядки, в яких автор пояснює, за що вдячний людям, які зростили ліс.
  — Що не знали б люди без лісу?
  — Що могло б трапитися із землею? Яку ще роль лісу описує поетеса? Які слова добирає поетеса, говорячи про ліс, дощі, берізки?
  — Які вирази в переносному значенні вжила авторка? Яке їхнє значення? Поміркуйте, чому вірш починається і закінчується однією й тією строфою.
  — Якою є головна думка вірша?

  5. Різновиди читання.
  1) Читання вірша «буксиром» у парі із сусідом по парті.
  2) Гра «Хто швидше?»
  — Знайдіть у вірші прикметники, які поет використав для опису: берізок (білі, гнучкі), гілля (пишне), конвалії (найкраща, найніжніша), дощів (весняні, веселі), клечання (зелене).
  — Знайдіть у вірші і пропитайте, які дії виконували: люди (зростили), берізки (стоять), конвалія (цвіте), земля (сохнула б), ліс (накличе), дощі (проллються), край (убрався).
  3) Читання за методикою «Незнайко».
  Діти хвилинку готують якийсь рядочок вірша для гри, а тоді пропонують його товаришам.

  VI. Підсумок уроку. Домашнє завдання

  УРОК 37. Тема. Гімн Дніпру-Славуті. М. Гоголь «Чудовий Дніпро». М. Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс», уроки читання 4 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків читання 4 клас

  Комментарии закрыты.