УРОК 36. Тема. Пригоди на березі синьоокої Десни. В. Чухліб «Деснячки», уроки читання 4 клас

  УРОК 36. Тема. Пригоди на березі синьоокої Десни. В. Чухліб «Деснячки», уроки читання 4 клас

  Мета: вчити складати план тексту, давати характеристику дійових осіб, виділяти опис пейзажів, зовнішності дійових осіб; викликати у читачів інтерес до читання твору; вчити складати міркування щодо ставлення до природи; виховувати турботливе ставлення до природи, відповідальність за свої вчинки.

  ХІД УРОКУ 36. Тема. Пригоди на березі синьоокої Десни. В. Чухліб «Деснячки», уроки читання 4 клас

  І. Вправи для вдосконалення читацьких навичок

  1. Вправа для формування уміння розширювати й уточнювати висловлювання.

  Гра «Запитайте — відповідайте!»
  Вчитель промовляє речення, учні ставлять запитання за його змістом і відповідають на них.
  Хлопці любили відпочивати на берегах синьоокої Десни.
  — Хто любив відпочивати на берегах синьоокої Десни? (Хлопці)
  — Що роблять хлопці на берегах синьоокої Десни? (Вони люблять відпочивати.)
  — На берегах якої ріки люблять відпочивати хлопці? (На берегах Десни)
  — Чи люблять хлопці відпочивати на берегах Десни? (Люблять)
  — Хто ходить до берегів Десни? (Хлопці).

  2. Робота над скоромовкою.
  — Прочитайте скоромовку мовчки.
  Весна дивилась на Десну, Десна не дивувалася. Чому Весна та на Десну Дивилась й дивувалася?
  Учні читають скоромовку виразно, напівголосно в помірному темпі; швидко; дуже швидко. Кілька учнів декламують скоромовку в різному темпі.

  3. Хвилинка-цікавинка.
  — Річка Десна впадає у Південний Буг. Вона завдовжки всього 81 км. Долина річки широка й заболочена, малий похил і повільна течія сприяють накопиченню в річці намулу. Береги річки заросли болотною рослинністю.

  II. Повідомлення теми та мети уроку
  — Сьогодні на уроці ми прочитаємо уривок із книги Василя Чухліба «Олень на тому березі», в якій письменник з любов’ю пише про ваших ровесників, які живуть на берегах синьоокої річки Десни.

  III. Опрацювання оповідання В. Чухліба «Деснячки»

  1. Підготовка до читання. Словникова робота.
  Читання колонок слів (швидко і правильно).

  Взабрідлибоньвимальовано
  баржазабаглосяпартизанський
  докоряєхутенькоопецькуватий
  знеможенополохаємсколихнулася
  сухопутнийроздратуватинеповороткий

   

  — Прочитайте спочатку прикметники, потім — дієслова і прислівники.
  — Поясніть значення слів неповороткий (повільний, незграбний у рухах); опецькуватий (невисокий, але товстий, незграбний).
  — Які із слів мають такі значення:
  • судно для перевезення вантажів, що плаває своїм ходом або на буксирі (баржа)’,
  • пов’язаний із сушею (ісухопутний);
  • засуджує (звинувачує, докоряє);
  • стан глибокої втоми, знесилення (знеможено)!
  — Доберіть синоніми до слів другої колонки.

  2. Читання твору «ланцюжком». Перевірка первинного сприймання.
  — Де і коли відбувалися події?
  — Назвіть дійових осіб оповідання.
  — Що любили робити хлопці на березі Десни?

  3. Вибіркове читання. Робота над змістом.
  — Хто першим прийшов знайомитися до Тимка? Прочитайте опис зовнішності Валерки.
  — Знайдіть абзац, в якому описано Десну.
  — Чому хлопчаки сміялися з Тимка?
  — Прочитайте, що Тимко розповів про своє село.
  — Як хлопці ловили рибу? Доведіть словами твору.
  — Що таке «Альбатрос»? Прочитайте опис човна і його команди.
  — Для чого хлопці брали човна? Зачитайте.
  — Від чого застерігав хлоп’ят бакенщик дядько Назар?
  — Прочитайте, що робив на річці бакенщик. Знайдіть його розмірковування про Десну.
  — Знайдіть розмову хлопчиків із Вадьком. Прочитаємо її за особами.
  — Як ви думаєте, чому Вадько так поводився? Як ви гадаєте, хто у творі головні герої?

  4. Вправи для розвитку швидкості читання.
  1) Закінчити порівняння (робота в парах).
  — Знайдіть у тексті порівняння і допишіть їх за поданим початком. Яка пара впорається швидше?
  Вода тиха, як… (дзеркало). Переступав з ноги на ногу, мов… (кінь). Весь червоний, як… (його плавки). Вадько чахкав по воді, як… (паровоз). Вадько був важкий, як… (грудка).
  2) Гра «Хто читає швидше?»
  — У скількох абзацах міститься слова «дядько Назар»? (Учотирьох)
  — Знайдіть абзаци зі словами: в новій оселі; чайки шугають; веселка коромислом стає; червоноперого окуня; пихкав люлькою.

  5. Поділ оповідання на частини, складання плану (робота в зошитах, завдання 8).
  — На скільки самостійних частин можна поділити текст?
  — Назвемо кожну з частин.

  Орієнтовний план
  1) Зустріч із Десною.
  2) Перше знайомство з соколівськими хлопчаками.
  3) Малі рибалки.
  4) Човен «Альбатрос» і його команда.
  5) Повчання бакенщика дядька Назара.
  6) Суперечка з Вадьком.
  7) Справжні деснячки!

  6. Характеристика дійових осіб.
  — Які риси характеру властиві хлопцям? Доведіть свої думки рядками твору.
  — Як хлопці ставилися до річки?
  — Які якості характеру трьох друзів виявилися у рятуванні Вадька?
  — Яким був Вадько? Чому, по-вашому, з ним трапився такий прикрий випадок? Чи змінився він після цього?
  — Хто з дійових осіб вам подобається? Чим?
  — Кого вам шкода? Чому?
  — Кому з героїв ви хотіли б дати пораду? Яку?

  IV. Підсумок уроку
  — Яке оповідання ми сьогодні читали? Яка його головна думка?
  — Як по-іншому ви назвали б цей твір?

  УРОК 36. Тема. Пригоди на березі синьоокої Десни. В. Чухліб «Деснячки», уроки читання 4 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків читання 4 клас

  Комментарии закрыты.