С. Жупанин «Мелодії природи». О. Олесь «В небі жайворонки в’ються». Художньо-пізнавальне оповідання Ю. Старостенка «Ходить така чутка», читання

С. Жупанин «Мелодії природи». О. Олесь «В небі жайворонки в’ються». Художньо-пізнавальне оповідання Ю. Старостенка «Ходить така чутка», читання

Хід заняття С. Жупанин «Мелодії природи». О. Олесь «В небі жайворонки в’ються». Художньо-пізнавальне оповідання Ю. Старостенка «Ходить така чутка», читання

І. Вправи для підвищення швидкості читання і розвитку мовлення

1. Вправа на формування уміння розширювати й уточнювати висловлювання.

Гра «Доповніть речення» Пташка співає.
Пташка співає_.
Пташка співає_.
_пташка співає_.
_пташка співає_.

2. Творче завдання «Розвиток зв’язного мовлення».
— Складіть зв’язний текст із деформованих речень. Доповніть деякі речення своїми думками.

до, пішли, лісу, ми, Навесні;
в, заспівали, Всі, лісі, дерева;
співала, ніжну, Береза, пісню;
її, Слухаючи, хотілося…;
співав, пісню, мужню, Дуб;
ми, слухали, Коли, її, нам, хотілося…;
задумливу, Верба, пісню, співала;
до, Прислухаючись, неї, ми, подумали…;
пісню, тривожну, Горобина, співала;
цієї, Від, пісні, прилинула….

3. Гра «Утворіть пару».
— Прочитайтепершу колонку слів на одному диханні. Що об’єднує ці слова? (Це дієслова, що означають дію, яку можна почути.)
— Прочитайте другу колонку слів. Утворіть пари зі слів першої та другої колонок, встановлюючи логічні зв’язки.

шурхотитьвітер
шумитьтрава
свиститьлистя
гуркотитьсніг
рипитьптах
тріщитьдощ
співаємороз
шелеститьгрім

II. Повідомлення теми та мети
— Природа, яка нас оточує, може звучати безліччю голосів. Звуки природи спостережливій людині можуть розказати багато цікавого і незвичайного, викликати в душі найнесподіваніші почуття. Сьогодні на уроці ми прислухаємося до «Мелодії природи», яку почув і записав для нас Степан Жупанин.

III. Опрацювання вірша С. Жупанина «Мелодії природи»

1. Слухання вірша.
Учитель читає в уповільненому темпі, виразно.
— Чи змовкає колись мелодія природи?

2. Словникова робота.

231

Читання слів знизу вгору. Читання слів в парі (римовані слова).
— Поясніть значення слова оркестр. (Група музикантів, які виконують музичні твори під керівництвом диригента.)

3. Повторне читання вірша (мовчки).
— До кого звертається автор у вірші?

4. Осмислення змісту вірша. Вибіркове читання.
— Як автор називає природу? Що він хотів підкреслити словом храм? До чого закликає музика природи?
— Який оркестр «грає» в природі? Де він звучить?
— Поміркуйте, чому він не змовкає ні на мить.
— Пофантазуйте, що звучить у мелодіях цього оркестру.
— До чого закликає автор читачів? Яку мелодію запрошує слухати? Чому він називає мелодію струмка дещо знайомою?
— А чи знайома мелодія струмка і вам?
— Які інші мелодії природи знайомі вам? А які ви хотіли б послухати?
— Продовжте думку автора: «В природі мелодії, друже, творять пташки та вітри…».
— Прочитайте виділене речення. Як ви його розумієте?

5. Вправи для розвитку техніки читання.
1) Читання вірша (напівприкриваючи букви лінійкою).
2) Знайти і прочитати найкоротше речення, найдовше. Останнє речення прочитати на одному диханні.

IV. Опрацювання вірша Олександра Олеся «В небі жайворонки в’ються»

1. Читання вірша.
— Яку пору року описав поет? Чому так вважаєте?

2. Словникова робота.

В’ютьсявпалидзвонять
сміютьсярозталиспівають
граютьсказаливиглядають
щебечутьшепнулизаливаються

Читання слів «луною» (за вчителем), потім — напівголосно в парі (один одному).
— Що об’єднує усі слова? Чим відрізняється друга колонка слів від інших?
— Які слова серед даних — синоніми? До слів другої колонки доберіть антоніми.

3. Самостійне читання твору (мовчки).
— Який настрій викликав у вас вірш? Чому?

4. Відтворення змісту за запитаннями.
— Який настрій мали пташки?
— Якими словами автор передає їхній веселий спів? Назвіть їх.
— Які образи створюють виділені вислови?
— Які вирази вжиті у переносному значенні? З якою метою їх ужито?
— Що у вірші є вигадкою, а що — ні?
— Які ознаки весни згадано у вірші? Доведіть рядками тексту.

5. Різновиди читання.
1) Читання «ланцюжком».
2) Читання «буксиром» в парі з сусідом по парті.
3) Гра «Дочитайте рядок вірша».
Діти знаходять і дочитують рядок до кінця: «щоб…», «Ось вони…», «із весною…», «дзвоном…», «В небі».
4) Гра «Хто уважніший?»
— Яке дієслово, що передає настрій жайворонка (див. етап «Словникова робота»), зайве? (Виглядають) Чому? (Тому, що воно називає дію, яку виконували проліски.)

6. Виразне читання вірша.

V. Опрацювання оповідання Ю. Старостенка «Ходить така чутка…»

1. Слухання твору. Перевірка первинного сприймання.
— Слухаючи твір, поміркуйте, про що ви вже знали, а що з почутого для вас не зрозуміле. Підготуйте про це запитання.
Після читання вчитель дає відповіді на запитання дітей.

2. Словникова робота.
Читання «пірамідок» слів (для розширення площі зорового сприймання).

232

3. Повторне читання твору (мовчки).
— Підготуйте одне одному запитання за змістом твору.

4. Аналіз змісту твору. Вибіркове читання.
Діти ставлять одне одному запитання, дають на них повні відповіді.
— Прочитайте, яка чутка ходить про солов’я.
— Знайдіть опис солов’я. Як його слід читати?
— Коли згасають солов’їні пісні? Чому? Доведіть власну думку рядками твору.
— Чого пташенятам-солов’ятам потрібно вчитися найдовше?

5. Вправи для розвитку швидкості читання.
1) Гра «Знайдіть і дочитай слово».
Чу… (тка), кра… (плинок), за… (ходиться, минають), ли… (бонь), стру… (шувати), ку… (бельці), ці… (лий).
2) Утворіть словосполучення іменника з прикметниками, використовуючи текст.
Спів (гарний), блиском (чорним), оченята (великі), мак (червоний), пісні (солов’їні), ціпкання (тоненьке).

6. Мовно-логічне завдання.
— Користуючись текстом, доповніть розповідь про соловейка потрібними словами і виразами.
Соловейко… так, що аж дух… . Коли він…, то у нього аж… і хвостик, і…, міняться… оченята. Гарного… солов’ята вчаться… …(Соловейко співає так, що аж дух затинає. Коли він співає, то у нього аж тремтять і хвостик, і волоборідочка, міняться чорним блиском оченята. Гарного співу солов’ята вчаться цілий рік.)

7. Переказування твору.

8. Читання скоромовок Лесі Мовчун (повільно, з прискоренням, швидко).

9. Робота в зошитах.
1) Доповнити речення словами з тексту (завдання 1,4).
2) Відповісти на запитання словами з тексту (завдання 1,4).
3) Пояснити значення слів та словосполучень (завдання 3).

VI. Підсумок
— Про яку пташку ми сьогодні читали? Що нового ви дізналися? Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що це оповідання є художньо-пізнавальним? Доведіть свою думку.

С. Жупанин «Мелодії природи». О. Олесь «В небі жайворонки в’ються». Художньо-пізнавальне оповідання Ю. Старостенка «Ходить така чутка», читання

Повернутися на сторінку Читання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *