Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині, українська мова

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині, українська мова

Хід заняття Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині, українська мова

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа

 • Прочитайте загадки і відгадайте їх.
 • У яких іменниках зі зміною форми слова відбувається зміна кінцевого приголосного основи? — — Прочитайте записані пари слів.

2. Творча робота.

 • Спишіть, розкриваючи дужки.

Зима. Тумани сизі.
А річка спить у (крига).
Замерзла на морозі
берізка при (дорога).
І холодно у лісі
кленку, калині, (вільха).
З зимою наодинці
не страшно лиш (ялинка).

 • Визначте відмінки іменників:

І група — у 3 реченні.

II група — у 4 реченні.

ІІІ група — у 5 реченні.

3. Робота з індивідуальними картками.

Картка 1
Запиши текст, розкриваючи дужки. Добери заголовок. Визнач відмінок змінених тобою іменників.

Я запропонувала (подруга) прогулятись лісом. У лісі було, як у (казка). Ми прислухалися до тихого шепоту листочків на (берізка) і (вільха). Дивувалися маленькій (комашка), що тягне важчу за себе ношу, і прудкій (білочка), що так спритно перестрибує з гілки на гілку.
Як цікаво в лісі!

Картка 2
Запиши подані іменники у давальному відмінку.

Жменька —

скринька —

берізка —

сопілка —

вишенька —

ненька —

хатинка —

Оленка —

яблунька —

стеблинка

Картка 3
Запиши повні відповіді на запитання. Визнач відмінки змінених тобою іменників. Поясни їх правопис.

 • Кому заспівала мати колискову? (Донька.)
 • На чому розтанула сніжинка? (Долонька.)
 • Кому подарували плаття? (Галинка.)

III. Повідомлення теми і завдань

 • Пригадайте, в яких іменниках відбувається чергування приголосних.
 • Коли це відбувається?
 • Що відбудеться зі зміною форми слів кіт, повінь!
 • Це проблемне питання і будемо сьогодні досліджувати.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Спостереження над мовним матеріалом

а) Бесіда за змістом тексту.

 • Який це текст — розповідь, опис чи міркування? Доведіть свою думку.
 • Коли осінь приносить людям радість, а коли — смуток?

б) Складання таблиці.

 • Складіть у зошиті таблицю за зразком підручника.
 • Складіть правило про чергування голосних звуків у деяких іменниках чоловічого і жіночого роду, що в початковій формі мають нульове закінчення.

2. Засвоєння правила

3. Хвилинка-цікавинка.

Коли «І» кінчає слово,
«Е» чи «О» завжди готові
«І» в основі замінити
і за нього послужити.
Порівняй: в печі, до печі,
слово, сказане до речі,
солі, осені і кості,
від хоробрості, від злості…

4. Списування із завданням

 • Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.
 • Які почуття викликає зміст цього тексту? Яка його головна думка?
 • Спишіть текст, підкресліть іменники, в яких відбулось чергування звуків [і] з [о].
 • Подумайте і назвіть слова, у яких може відбуватися чергування голосних звуків [і] з [о]. Поясніть свої міркування.

5. Коментоване списування

 • Прочитайте поради, уживаючи правильні відмінкові форми іменників. Спишіть вірш, поясніть правопис утворених відмінкових форм іменників.
 • Побудуйте звукові моделі іменників-антонімів.
 • Поміркуйте, поясніть (завдання 4).

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Творча вправа

 • Прочитайте прислів’я, доповнюючи їх словами з довідки, і подумайте над їхнім змістом.
 • Випишіть іменники жіночого роду за зразком:

Старанність і — о

 • Поміркуйте, чому так говорять: «Де багато слів, там мало мудрості».

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

3. Робота із загадками.

 • Відгадайте загадки.
 • Запишіть слова-відгадки у початковій формі та в родовому відмінку однини.

• Махнула птиця крилом, закрила півсвіту чорним рядном. (Ніч.)

• Білий камінь у воді тане. (Сіль.)

• Я морозу не боюсь, а хто замерзне — я сміюсь. Бабу гріє не кожух, а веселий теплий дух. (Піч.)

4. Гра «Чарівне сито».

 • Утворіть від поданих слів іменники.
 • «Пересійте» утворені слова через «сито» і залишіть тільки ті, що стосуються теми сьогоднішнього уроку.

Юний — … , болючий — … ,

щирий — … , возити — … ,

вечірній — … , збоку — … ,

мудрий — … , вітати — … .

VI. Підсумок

 • Коли відбувається чергування голосних звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду?

2. Метаграма.

З «н» — частина я доби,

з «п» — я грію щозими,

з «р» — предметом стану я.

Ось вам загадка моя.

(Ніч, піч, річ)

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *