Позначення м’якості приголосних перед [О] знаком м’якшення. Перенос слів із Ь, українська мова

Позначення м’якості приголосних перед [О] знаком м’якшення. Перенос слів із Ь, українська мова

Хід заняття Позначення м’якості приголосних перед [О] знаком м’якшення. Перенос слів із Ь, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Прочитайте загадку разом із відгадкою.
 • Які пропущені букви ви вставили?
 • Підкресліть у словах букви перед знаком м’якшення.
 • Які звуки позначають підкреслені букви перед знаком м’якшення?

2. Гра «Додай букву»

 • До поданих слів допишіть букву, що не позначає звука. Чи змінилося їх значення?

Лан — лань

Син — …

рис — …

полин — …

 • З однією парою слів складіть речення.

3. Робота над скоромовкою

 • Прочитайте скоромовку. Спишіть.
 • Поділіть слова (дужечками знизу) на склади.

Лиска лащить лисеня, а лосиха лосеня.

Лев ласкаво лапою левенятко ляпає.

 • У яких словах є м’які приголосні звуки?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа
Учні читають прислів’я, вимовляють у виділених словах звуки і називають букви.

 • Що позначає знак м’якшення у цих словах?
 • Доберіть до слів поганий, біда протилежні за значенням.

Пригадайте!
М’якість приголосного перед о позначається знаком м’якшення (ь): льон, бадьорий.

Вправа
Учні читають вірш, називають пропущені букви.

 • Розкажіть, до кого і до чого звертається поет.
 • Визначте кількість звуків і букв у слові синьому.
 • Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 48.

Вправа
Учні читають та списують речення, вставляючи пропущені букви. Пояснюють, що позначає знак м’якшення у слові польових.

Слово про слово

Половіли — достигаючи, набували жовтого кольору.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

 • Прочитайте. Вставте пропущені букви. Підкресліть слова зі знаком м’якшення.

Мама дон…ку колисала, гарну пісен…ку співала. Тонен…кий, прозорий л…одок укрив калюжі. Коло пен…ків ростут… мален…кі опен…ки.

 • Поділіть на склади для переносу виділені слова.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Гра «Твердий — м’який»

Учні розподіляються на дві команди: хлопчики — дівчатка. Перша команда називає склади з твердими приголосними звуками, друга — з м’якими.

 • Які букви не можна писати після букв, що позначають тверді приголосні букви?

Позначення м’якості приголосних перед [О] знаком м’якшення. Перенос слів із Ь, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *