УРОК 30. Тема. Скоромовки. Загадки. Узагальнення за темою, уроки читання 3 клас

  УРОК 30. Тема. Скоромовки. Загадки. Узагальнення за темою, уроки читання 3 клас

  Матеріал до уроку: скоромовки, загадки, завдання типу «Пригадайте, поміркуйте».

  Мета: збагатити знання про названі жанри усної народної творчості; розвивати швидкість читання, кмітливість, уміння виявляти головну ознаку, порівнювати й робити висновки за аналогією; пригадати й узагальнити найголовніше з прочитаного.

  Обладнання: картки зі скоромовками, загадками, картки — «блискавки».

  ХІД УРОКУ 30. Тема. Скоромовки. Загадки. Узагальнення за темою, уроки читання 3 клас

  І. Розвиток фонеметичного сприймання

  1. Іра «Назвіть спільний звук».
  Річка, нічка, невеличка, річечка, хлопчик, чудовий, річенька.
  (Знайдіть у цій групі слова-родичі.)

  2. Читання слів із карток-«блискавок».
  Беру, біжу, юрба, гурт, відерце, листя, огірки, помідори.

  II. Перевірка домашнього завдання
  Прочитати прислів’я. До якого твору, раніше вивченого, воно належить?

  III. Робота над скоромовками

  1. Бесіда.
  Скоромовки — жартівливі вислови, складені із важких для швидкого вимовляння слів.

  2. Вправляння у швидкому читанні скоромовок. (Звернути увагу на правильну вимову слів.)

  3. Пригадайте раніше вивчені скоромовки.

  IV. Робота над загадками

  1. Бесіда.
  Загадка — це цікава задача. Вона має форму питального чи розповідного речення, в якому слова часто римуються. У загадках називається не сам предмет, а подібний до нього за істотними ознаками.

  2. Читання та відгадування загадок з підручника. (Відгадайте загадку. Проаналізуйте, як вони побудовані.)

  3. Складання загадок самостійно.
  — Щоб скласти загадку, потрібно:
  • порівняти предмет, явище з іншими, схожими за істотною ознакою;
  • включити цю ознаку в загадку так, щоб не одразу можна було здогадатись, про що саме йдеться;
  • сформулювати загадку стисло й чітко.

  V. Тематична атестація за темою «Чарівні казки».

  Тестування

  І варіант

  1) Ким князівна подала вісточку на волю (казка «Кирило Кожум’яка»)?
  а) Слугою;
  б)голубком;
  в) дітьми.

  2) До якої казки належить прислів’я: «Беруть завжди на чужі пожитки»?
  а) «Кривенька качечка»;
  б) «Кобиляча голова»;
  в) «Кирило Кожум’яка».

  3) «Ходить гарбуз по городу» за жанром є:
  а) казкою;
  б) віршем;
  в) народною піснею.

  4) Роз’єднайте і запишіть прислів’я.

  Задобродобромплатять.

  5) Чому дівчинка не захотіла залишитися у діда й баби?
  а) Бо їй не сподобалось у них;
  б) бо вони її скривдили;
  в) бо вони спалили гніздечко.

  6) Продовжте речення. Загадка — це…:
  а) цікава задача;
  б) невеличкий вірш;
  в) жартівливий вислів.

  7) Продовжте прислів’я. Умій сказати,…

  8) Продовжте речення. А сонце каже:«…».
  а) «То і зрадіє риба у морі»;
  б) «То і зрадіють усі на світі»;
  в) «То і зрадіє жито, пшениця».

  II варіант

  1) Скільки бочок смоли і скільки конопель попросив Кирило Кожум’яка?
  а) 10;
  б) 20;
  в) 12.

  2) Якій казці може відповідати прислів’я: «Чия відвага, того й перемога»?
  а) «Кривенька качечка»;
  б) «Кирило Кожум’яка»;
  в) «Кобиляча голова».

  3) «Три товариші» за жанром є:
  а) віршем;
  б) байкою;
  в) народною піснею.

  4) Роз’єднайте і запишіть прислів’я:

  Знаннядеревоаділоплоди.

  5) Хто допоміг дівчинці знову стати качечкою?
  а) Дід;
  б) баба;
  в) перелітні качки.
  6) Продовжте речення.

  Скоромовка — це…:
  а) цікава задача;
  б) жартівливі вислови із важких слів;
  в) повчання.

  7) Продовжге прислів’я. Хто хоче більше знати,… .
  8) Продовжге вірш:
  Один товариш —
  Другий товариш —
  Третій товариш

  VI. Підсумок уроку

  УРОК 30. Тема. Скоромовки. Загадки. Узагальнення за темою, уроки читання 3 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків читання 3 клас

  Комментарии закрыты.