Скоромовки. Загадки, читання

Скоромовки. Загадки, читання

Хід заняття Скоромовки. Загадки, читання

І. Розвиток фонеметичного сприймання

1. Іра «Назвіть спільний звук».
Річка, нічка, невеличка, річечка, хлопчик, чудовий, річенька.
(Знайдіть у цій групі слова-родичі.)

2. Читання слів із карток-«блискавок».
Беру, біжу, юрба, гурт, відерце, листя, огірки, помідори.

II. Перевірка домашнього завдання
Прочитати прислів’я. До якого твору, раніше вивченого, воно належить?

III. Робота над скоромовками

1. Бесіда.
Скоромовки — жартівливі вислови, складені із важких для швидкого вимовляння слів.

2. Вправляння у швидкому читанні скоромовок. (Звернути увагу на правильну вимову слів.)

3. Пригадайте раніше вивчені скоромовки.

IV. Робота над загадками

1. Бесіда.
Загадка — це цікава задача. Вона має форму питального чи розповідного речення, в якому слова часто римуються. У загадках називається не сам предмет, а подібний до нього за істотними ознаками.

2. Читання та відгадування загадок з підручника. (Відгадайте загадку. Проаналізуйте, як вони побудовані.)

3. Складання загадок самостійно.
— Щоб скласти загадку, потрібно:
• порівняти предмет, явище з іншими, схожими за істотною ознакою;
• включити цю ознаку в загадку так, щоб не одразу можна було здогадатись, про що саме йдеться;
• сформулювати загадку стисло й чітко.

V. Тематична атестація за темою «Чарівні казки».

Тестування

І варіант

1) Ким князівна подала вісточку на волю (казка «Кирило Кожум’яка»)?
а) Слугою;
б)голубком;
в) дітьми.

2) До якої казки належить прислів’я: «Беруть завжди на чужі пожитки»?
а) «Кривенька качечка»;
б) «Кобиляча голова»;
в) «Кирило Кожум’яка».

3) «Ходить гарбуз по городу» за жанром є:
а) казкою;
б) віршем;
в) народною піснею.

4) Роз’єднайте і запишіть прислів’я.

Задобродобромплатять.

5) Чому дівчинка не захотіла залишитися у діда й баби?
а) Бо їй не сподобалось у них;
б) бо вони її скривдили;
в) бо вони спалили гніздечко.

6) Продовжте речення. Загадка — це…:
а) цікава задача;
б) невеличкий вірш;
в) жартівливий вислів.

7) Продовжте прислів’я. Умій сказати,…

8) Продовжте речення. А сонце каже:«…».
а) «То і зрадіє риба у морі»;
б) «То і зрадіють усі на світі»;
в) «То і зрадіє жито, пшениця».

II варіант

1) Скільки бочок смоли і скільки конопель попросив Кирило Кожум’яка?
а) 10;
б) 20;
в) 12.

2) Якій казці може відповідати прислів’я: «Чия відвага, того й перемога»?
а) «Кривенька качечка»;
б) «Кирило Кожум’яка»;
в) «Кобиляча голова».

3) «Три товариші» за жанром є:
а) віршем;
б) байкою;
в) народною піснею.

4) Роз’єднайте і запишіть прислів’я:

Знаннядеревоаділоплоди.

5) Хто допоміг дівчинці знову стати качечкою?
а) Дід;
б) баба;
в) перелітні качки.
6) Продовжте речення.

Скоромовка — це…:
а) цікава задача;
б) жартівливі вислови із важких слів;
в) повчання.

7) Продовжге прислів’я. Хто хоче більше знати,… .
8) Продовжге вірш:
Один товариш —
Другий товариш —
Третій товариш

Скоромовки. Загадки, читання

Повернутися на сторінку Читання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *