ТЕСТОВЕ ОЦІНЮВАННЯ «СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тестове оцінювання з теми «Слово давнє і сьогочасне», українська література

Хід заняття Тестове оцінювання з теми «Слово давнє і сьогочасне», українська література

Варіант І

І—ІІ рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Ліричний герой вірша Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало» плакав тому, що:

а) його образили сусідські хлопці;
б) він був дуже голодний;
в) усвідомив своє сирітське, бідняцьке становище.

2. Допишіть речення.

Віршована мова має такі ознаки: …

3. Дайте коротку узагальнену відповідь. Хто такий І. Я. Франко?

ІІІ рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

1. Порівняйте методи навчання у старій школі за оповіданням І. Я. Франка «Грицева шкільна наука» й у новій, сучасній школі.

2. З’ясуйте, як зображене у вірші Т. Шевченка «Сон» перегукується з особистим життям поета.

ІV рівень

(Повна, правильна відповідь — 5 балів.)

Напишіть твір-мініатюру на тему «Селянський побут, звичаї, традиції українців за вивченими творами Т. Шевченка й І. Я. Франка».

Варіант ІІ

І—ІІ рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Матері у вірші Т. Шевченка «Сон» приснилося, що її син:

а) вільний працює на своєму полі;
б) приїхав до неї великим паном;
в) став ученою людиною.

2. Допишіть речення.

У художньому тексті виділяють мову… і мову…

3. Дайте коротку узагальнену відповідь. Хто такий Т. Шевченко?

ІІІ рівен ь

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

1. Висловіть свою думку, чи справді Гриць та його однокласники з оповідання І. Франка «Грицева шкільна наука» — «тумани вісімнадцяті»?

2. З’ясуйте автобіографічну основу вірша Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало».

IV рівень

(Кожна правильна відповідь — 5 балів.)

Напишіть твір-мініатюру на тему: «Що дають сучасному читачеві твори про далеке минуле?»

Тестове оцінювання з теми «Слово давнє і сьогочасне», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *