Урок 30. Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

Урок 30. Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

Мета: вправляти учнів у правильній чіткій вимові слів з дзвінкими приголосними; розвивати фонематичний слух; виховувати працьовитість.

Хід уроку 30. Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 44, вправа 121)

 • Прочитайте слова парами. Чітко вимовляйте дзвінкі приголосні в другому слові кожної пари.

2. Гра «Добери пару»

 • Доберіть парні дзвінкі чи глухі приголосні. Продовжте ряд слів, добираючи пари, які починалися б дими приголосними.

[д] -[…], […] — [ш], [з] -[…], […] — [ч], [ґ] — […].

Дід — тітка…

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Сьогодні ми будемо вчитися чітко вимовляти дзвінкі приголосні у кінці слова і складу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 44-45)

Вправа 122

 • Розгляньте малюнок і прочитайте початок прислів’я. Поміркуйте, як його можна закінчити.
 • Запишіть прислів’я. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки перед глухими.
 • Усно складіть розповідь за малюнком.

Вправа 123
Учні читають текст, чітко вимовляючи звуки, позначені виділеними буквами. Списують текст. Усно виконують звуковий аналіз слова бджоли.

Вправа 124
Підготуйтеся до виразного читання тексту. Поміркуйте, швидко чи повільно будете читати. Поясніть, чому саме так. Читаючи, дзвінко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами.

 • Здогадайтеся, що це за гість завітав на пасіку. Поясніть, як ви його впізнали?
 • Запишіть його назву. Розкажіть, яку ілюстрацію можна намалювати до тексту.
 • Випишіть парами слова іде й суне, їсть і ласує. Яка відмінність між ними?

Вправа 125
Учні читають і відгадують загадку.

 • Випишіть виділені слова.
 • Прочитайте їх, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці складу і слова.
 • Назвіть слова у вірші, у яких є тільки дзвінкі приголосні.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Вимовляй чітко!»

 • Прочитайте, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки.
 1. Біб степ віз вус
 2. гриб грип гарбуз ананас
 3. дуб стовп хмиз абрикос
 4. зуб суп в’яз рис
 5. хліб короп мороз ліс
 • До перших слів кожного рядка доберіть назви ознак.
 • Запишіть словосполучення за зразком.

Зразок. Зелений біб.

2. Гра «Чого більше?»

 • Чого у кожному з наведених слів більше — звуків чи букв? Чи їх порівну? Поставте знаки «<», «>», « = ».

Джміль — ___зв. ___б.; ящик — ___зв. ___б.;Київ — ___зв. ___б.

3. Робота над деформованими реченнями

 • Прочитайте слова. Складіть речення і запишіть їх. Підкресліть слова, у яких дзвінкі приголосні стоять перед глухими.
 1. В, плавала, акваріумі, рибка, золота.
 2. На, Алінці, день, подарували, народження, книжку.
 3. Школярі, дубки, і, берізки, посадили.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

 • Назвіть пари дзвінких і глухих приголосних звуків.
 • Як в українській мові вимовляються дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 46, вправа 126.

Урок 30. Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

Повернутись на сторінку Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік