Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу, українська мова

Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу, українська мова

Хід заняття Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Прочитайте слова парами. Чітко вимовляйте дзвінкі приголосні в другому слові кожної пари.

2. Гра «Добери пару»

 • Доберіть парні дзвінкі чи глухі приголосні. Продовжте ряд слів, добираючи пари, які починалися б дими приголосними.

[д] -[…], […] — [ш], [з] -[…], […] — [ч], [ґ] — […].

Дід — тітка…

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

Сьогодні ми будемо вчитися чітко вимовляти дзвінкі приголосні у кінці слова і складу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа

 • Розгляньте малюнок і прочитайте початок прислів’я. Поміркуйте, як його можна закінчити.
 • Запишіть прислів’я. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки перед глухими.
 • Усно складіть розповідь за малюнком.

Вправа
Учні читають текст, чітко вимовляючи звуки, позначені виділеними буквами. Списують текст. Усно виконують звуковий аналіз слова бджоли.

Вправа
Підготуйтеся до виразного читання тексту. Поміркуйте, швидко чи повільно будете читати. Поясніть, чому саме так. Читаючи, дзвінко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами.

 • Здогадайтеся, що це за гість завітав на пасіку. Поясніть, як ви його впізнали?
 • Запишіть його назву. Розкажіть, яку ілюстрацію можна намалювати до тексту.
 • Випишіть парами слова іде й суне, їсть і ласує. Яка відмінність між ними?

Вправа
Учні читають і відгадують загадку.

 • Випишіть виділені слова.
 • Прочитайте їх, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці складу і слова.
 • Назвіть слова у вірші, у яких є тільки дзвінкі приголосні.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Вимовляй чітко!»

 • Прочитайте, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки.
 1. Біб степ віз вус
 2. гриб грип гарбуз ананас
 3. дуб стовп хмиз абрикос
 4. зуб суп в’яз рис
 5. хліб короп мороз ліс
 • До перших слів кожного рядка доберіть назви ознак.
 • Запишіть словосполучення за зразком.

Зразок. Зелений біб.

2. Гра «Чого більше?»

 • Чого у кожному з наведених слів більше — звуків чи букв? Чи їх порівну? Поставте знаки «<», «>», « = ».

Джміль — ___зв. ___б.; ящик — ___зв. ___б.;Київ — ___зв. ___б.

3. Робота над деформованими реченнями

 • Прочитайте слова. Складіть речення і запишіть їх. Підкресліть слова, у яких дзвінкі приголосні стоять перед глухими.
 1. В, плавала, акваріумі, рибка, золота.
 2. На, Алінці, день, подарували, народження, книжку.
 3. Школярі, дубки, і, берізки, посадили.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • Назвіть пари дзвінких і глухих приголосних звуків.
 • Як в українській мові вимовляються дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.

Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.