Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу, українська мова

Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу, українська мова

Хід заняття Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Який дзвінкий і який парний йому глухий приголосний найчастіше трапляються в скоромовках?
 • Назвіть букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки.

2. Гра «Добери кінцівку»

 • Поміркуйте і закінчіть рядки вірша. Підкресліть букви, якими відрізняються слова.

Виріс в лісі білий _____.

Захворів Петро на _____.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

Сьогодні ми будемо вчитися чітко вимовляти дзвінкі приголосні у кінці слова і складу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа
Учні читають і відгадують загадки.

 • Прочитайте виділені слова. Чітко вимовляйте у них останній звук.
 • Запишіть слова, які закінчуються на дзвінкий приголосний звук. Підкресліть останню букву в кожному слові.

Вправа
Учні читають, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки перед глухими у виділених словах.

 • Випишіть виділені слова. Поділіть їх на склади. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу.
 • Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 43.

Вправа
Учні читають слова, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу. Складають і записують речення з виділеними словами.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів’ями

 • Прочитайте прислів’я і поясніть їх значення.
 • Спишіть прислів’я (одне на вибір). Підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

• До доброї криниці стежка утоптана.

• Щоб рибку їсти, треба в воду лізти.

2. Творче списування

Вставте пропущені слова з довідки.

______________________ засипало сніжком.

______________________ усю зиму лапу смокче.

Слова для довідок: ведмідь, стежки.

 • Спишіть одне речення на вибір. Поділіть слова для переносу слова.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • Як в українській мові вимовляються дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.

ДОДАТОК

Аудіювання

1) Слухання тексту, який читає учитель.

ПРОТОПТАЛИ СТЕЖКУ
Уночі була хурделиця. Намело кучугури снігу. Рано-вранці йшло троє дітей — Юрко, Михайлик і Ніна. Всюди коло хат з’явилися люди. Відкидали сніг лопатами, прокладали доріжки.
Ось хатина бабусі Марії. Вона живе одна-однісінька. Зупинилися діти біля бабусиного двору. Нікого не видно.
— Як же це бабуся до криниці вийде? — сказав Юрко. — Снігу ж скільки.
— Давайте протопчемо стежечку від хати до криниці! — порадив Михайлик.
Діти увійшли на бабусине подвір’я. Йшли по глибокому снігу. Від воріт до хати — трохи легше. Пройшли два, три, чотири рази. Протоптали стежку від воріт до хати і від хати до криниці.
Спітнілі, стомлені, радісні діти йшли до школи. Вони думали: ось бабуся Марія вийшла з хати. Побачила стежечки. Радіє…
В. Сухомлинський

2) Тестування.

1. Куди йшли діти?
а) Кататися з гірки;
б) до школи.

2. Кого побачили діти біля хатини бабусі Марії?
а) Нікого;
б) бабусю, яка відкидала сніг.

3. Що вирішили зробити учні?
а) Допомогти бабусі відкидати сніг;
б) протоптати стежку.

4. Про що думали діти?
а) Бабуся Марія подякує їм за допомогу;
б) бабуся зрадіє, коли побачить стежечки.

Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *