Урок 28. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

Урок 28. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

Мета: навчати учнів правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними; поглибити знання про дзвінкі та глухі приголосні; розвивати орфоепічну чіткість, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; виховувати бережливе ставлення до книги.

Хід уроку 28. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с.41, вправа 114)

 • Прочитайте рядки, які вам найбільше сподобалися.
 • Назвіть у виділених словах окремо дзвінкі й глухі приголосні звуки.

2. Робота над віршем

Прочитайте вірш. Які приголосні звуки допомагають передати дзижчання джмеля і шелест хмелю?

ХМІЛЬ І ДЖМІЛЬ
По тичині в’ється хміль.
Біля хмелю в’ється джміль.
— Шу-шу-шу, — шумкоче хміль.
— Дзу-дзу-дзу, — дзумкоче джміль.
Ми стояли поблизу,
шум той слухали внизу.
Я сказав: — Шумкоче хміль! —
Ти сказав: — Дзумкоче джміль!
А. Камінчук

 • Спишіть перше і друге речення. У виділених словах однією рискою підкресліть букви, що позначають дзвінкі, а двома — букви, що позначають глухі приголосні звуки.
 • Як ви розумієте значення слова в’ється у першому і другому реченнях?

3. Гра «Добери пару»

Запишіть до приголосних дзвінких звуків парні глухі. Наведіть приклади слів, які починаються цими глухими звуками.

[б] — […], [д] — […], [з] — […], [г] — […], [ж] — […], [дз] — […].

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Сьогодні ми будемо вчитися розрізняти дзвінкі та глухі приголосні.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 42-43)

Вправа 120
Учні роздивляються малюнки на с. 42, складають і записують розповідь за малюнками і запитаннями.

 1. Хто автор казки «Про двох цапків»? (М. Коцюбинський)
 2. Чим відрізнялися цапки один від одного? (Один був білий, а другий — чорний.)
 3. Що хотіли зробити цапки? (Цапки хотіли перейти через річку.)
 4. Де вони зустрілися? (Вони зустрілися на кладці.)
 5. Яка була кладка? (Кладка була вузька.)
 6. Що сталося з цапками? (Цапки побилися, й обидва опинилися у воді.)

Вправа 116
Учні читають речення, називають букви, які «стали не на своє місце». Записують речення, виправивши помилки. (Мама заплела Маринці тоненькі кіски. Бігла кізка по мосту, збила куряву густу.)

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Списування з граматичним завданням

Прочитайте. Спишіть, позначаючи початок і кінець кожного речення і вставляючи пропущені букви. Букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки, підкресліть однією рискою, а глухі — двома.

Чарівний в…сняний ранок на д…ревах і траві бл…щать крапельки роси повітря чисте сонце золотить поверхню оз…рця т…хенько гойдається оч…рет.

2. Гра «Усі — дзвінкі»

Підкресліть слова, в яких усі приголосні звуки — дзвінкі.

Гори, друг, береза, дуб, суп, кіт, віл, риба, гірка, сито, тихо, гарбуз, дим, мед, кит, сон, дзвін, біб, зуб.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

 • Які приголосні звуки називаються дзвінкими? Назвіть їх.
 • Які приголосні звуки називаються глухими? Назвіть їх.
 • Виділіть «зайвий» звук із таких груп:
  [а], [о], [у], [ж], [і], [и];
  [б], [д], [ж], [з], [к], [г], [дж], [дз].

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.43, вправа 117.

Урок 28. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

Повернутись на сторінку Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік