Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу, українська мова

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу, українська мова

Хід заняття Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Прочитайте рядки, які вам найбільше сподобалися.
 • Назвіть у виділених словах окремо дзвінкі й глухі приголосні звуки.

2. Робота над віршем

Прочитайте вірш. Які приголосні звуки допомагають передати дзижчання джмеля і шелест хмелю?

ХМІЛЬ І ДЖМІЛЬ
По тичині в’ється хміль.
Біля хмелю в’ється джміль.
— Шу-шу-шу, — шумкоче хміль.
— Дзу-дзу-дзу, — дзумкоче джміль.
Ми стояли поблизу,
шум той слухали внизу.
Я сказав: — Шумкоче хміль! —
Ти сказав: — Дзумкоче джміль!
А. Камінчук

 • Спишіть перше і друге речення. У виділених словах однією рискою підкресліть букви, що позначають дзвінкі, а двома — букви, що позначають глухі приголосні звуки.
 • Як ви розумієте значення слова в’ється у першому і другому реченнях?

3. Гра «Добери пару»

Запишіть до приголосних дзвінких звуків парні глухі. Наведіть приклади слів, які починаються цими глухими звуками.

[б] — […], [д] — […], [з] — […], [г] — […], [ж] — […], [дз] — […].

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

Сьогодні ми будемо вчитися розрізняти дзвінкі та глухі приголосні.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа
Учні роздивляються малюнки на с. 42, складають і записують розповідь за малюнками і запитаннями.

 1. Хто автор казки «Про двох цапків»? (М. Коцюбинський)
 2. Чим відрізнялися цапки один від одного? (Один був білий, а другий — чорний.)
 3. Що хотіли зробити цапки? (Цапки хотіли перейти через річку.)
 4. Де вони зустрілися? (Вони зустрілися на кладці.)
 5. Яка була кладка? (Кладка була вузька.)
 6. Що сталося з цапками? (Цапки побилися, й обидва опинилися у воді.)

Вправа
Учні читають речення, називають букви, які «стали не на своє місце». Записують речення, виправивши помилки. (Мама заплела Маринці тоненькі кіски. Бігла кізка по мосту, збила куряву густу.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Списування з граматичним завданням

Прочитайте. Спишіть, позначаючи початок і кінець кожного речення і вставляючи пропущені букви. Букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки, підкресліть однією рискою, а глухі — двома.

Чарівний в…сняний ранок на д…ревах і траві бл…щать крапельки роси повітря чисте сонце золотить поверхню оз…рця т…хенько гойдається оч…рет.

2. Гра «Усі — дзвінкі»

Підкресліть слова, в яких усі приголосні звуки — дзвінкі.

Гори, друг, береза, дуб, суп, кіт, віл, риба, гірка, сито, тихо, гарбуз, дим, мед, кит, сон, дзвін, біб, зуб.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

 • Які приголосні звуки називаються дзвінкими? Назвіть їх.
 • Які приголосні звуки називаються глухими? Назвіть їх.
 • Виділіть «зайвий» звук із таких груп:
  [а], [о], [у], [ж], [і], [и];
  [б], [д], [ж], [з], [к], [г], [дж], [дз].

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *