Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки, українська мова

Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки, українська мова

Хід заняття Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Зачитайте слова із двома звуками. (Я) Із трьома. (Сон, що, він, дзьоб, ліс, ґедзь) Із чотирма. (Дощ, джміль, яма, щит) Із п’ятьма. (Щука, юнак, їжак)
 • У яких словах звуків більше, ніж букв? (Я, що, дощ, яма, щит, щука, юнак, їжак) Чому?
 • У яких словах звуків менше, ніж букв? (Дзьоб, ґедзь, джміль) Чому?
 • Чим відрізняються приголосні звуки від голосних?

2. Списування

Спишіть слова. Поставте над словами наголос. Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

Хвалько, хвалиться, хвала, хвіст, хвіртка, хвилина.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

Сьогодні ми дізнаємося, за якою ознакою поділяються приголосні в українській мові.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа
Учні прикладають долоньку до гортані і чітко вимовляють звуки парами.

 • Назвіть звуки, під час вимови яких ви чуєте голос і шум.
 • Вимовте звуки, які утворюються тільки з участю шуму, без голосу.
 • Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 42.

Вправа

 • Розгляньте таблицю парних дзвінких і глухих приголосних звуків.
 • Прочитайте таблицю решти приголосних, що не утворюють пар.
 • Потренуйтеся в попарному вимовлянні дзвінких і глухих звуків.
 • Пам’ятайте, що під час вимови глухих звуків голосу зовсім не чути.
 • Переконайтеся, що всі приголосні звуки української мови належать чи то до глухих, чи то до дзвінких звуків.

Вправа
Учні читають слова і замінюють за зразком дзвінкий приголосний звук, позначений виділеною буквою, парним глухим.

 • Зробіть висновок про те, що сталося зі словами під час заміни звуків. Злива (сильний дощ) — слива (фрукт).

Ґуля (на лобі) — куля (земна).

Жити (у світі) — шити (голкою).

Гори (вогнем) — хори (співають).

Бити (палицею) — пити (воду).

Дітоньки (діти) — тітоньки (тітка).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота в парах
Прочитайте вірш. Знайдіть пари слів, що розрізняються дзвінкими і глухими приголосними.

В дощ шукав у лісі гриб,
Й захворів тепер на грип.
Лікував я довго зуб,
На обід поїв лиш суп.
Д. Чередниченко

(Гриб — грип, зуб — суп)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • За якими ознаками поділяються приголосні звуки?
 • Чи може один і той самий звук бути то дзвінким, то глухим?
 • Назвіть пари приголосних за дзвінкістю — глухістю.
 • Які звуки називаються дзвінкими? А глухими?

ДОДАТОК

1. Виконання вправи

1) Мовчазне читання уривків казок.

 • З якої казки дані рядки?

2) Добирання сили голосу під час читання уривків казок.

 • Поміркуйте, де треба читати звичайним голосом, лагідно, а де — голосно, напружено.

3) Робота в парах.

 • Прочитайте уривки виразно одне одному.

4) Вибіркове списування.

 • Спишіть слова Півника, з якими він звертався до Котика.

2. Опрацювання теоретичного матеріалу

 • Як виділяється слово-звертання на письмі?
 • Наведіть приклад з підручника.

3. Творчий диктант

 • Запишіть, як треба звертатися до осіб, тварин, предметів.

Сестричка, мама, Петрик, Оленка, горобчик, земля, калина.

 • Складіть речення з одним зі слів-звертань.
 • Перевірка виконаної роботи.

Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *