М. Рильський «Не кидайсє хлібом…», «Ким ти хочеш бути, хлопчику?» Робота над репродукцією картини В. Виродової-Готьє «Хлопчики», читання

М. Рильський «Не кидайсє хлібом…», «Ким ти хочеш бути, хлопчику?» Робота над репродукцією картини В. Виродової-Готьє «Хлопчики», читання

Хід заняття М. Рильський «Не кидайсє хлібом…», «Ким ти хочеш бути, хлопчику?» Робота над репродукцією картини В. Виродової-Готьє «Хлопчики», читання

I. Актуалізація опорних знань
— Якій назві розділу «Читанки» підпорядковані твори, які ми вивчаємо останнім часом?
— Назвіть, твори яких поетів ми вже з вами читали, вивчали напам’ять. Я буду запитувати вам уривки, а ви — називати, з яких вони творів.
…Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, кому спинить — рибалоньки на світі немає…
…Поклала мати коло хати маленьких дітопок своїх…
…Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів…
…Похитнулись квітки, посумніли, замкнулись; ніуря-буря прийшла — вони знов піднялись…
…Ходіть, люди, з хат, із поля! Тут кується краща доля…
…Ні, не забула! У вікно до мене заглянули від яблуні гілки…
…Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо…

II. Повідомлення теми
— Максим Рильський писав твори для дітей про природу, любов до своєї Батьківщини, повагу до праці. Ми сьогодні будемо знайомитись із його творами «Не кидайсь хлібом…», «Ким хочеш стати, хлопчику?», складемо розповідь за картиною В. Виродової-Готьє «Хлопники».

III. Робота над темою

1. Опрацювання вірша «Не кидайсь хлібом…».
1) Вступне слово вчителя про роль хліба у житті кожної людини.
— Хліб — основа нашого життя. Без хліба не може жити будь-яка людина. На Україні хліб супроводжує людину скрізь. Народиться дитина — поряд із нею кладуть хліб, щоб голоду не знала, весілля справляють — печуть весільний хліб-коровай. Проводжають людину в останню дорогу теж із хлібом.
М. Рильський написав вірш «Не кидайсь хлібом…», в якому ще раз нагадує нам про святе діло — берегти хліб.
2) Читання вірша «Не кидайсь хлібом…» (підготовленим учнем)
3) Розуміння прочитаного за методом «Міркуємо разом!»
— Поміркуйте разом над знаненням висловів:«.. .в суворості ласкавій»; «…бо красен труд, хоч рясен піт».
— Яку думку передано в останній строфі вірша?
— Чи поділяєте ви думку поета, що хліб святий, що ним не можна гратись?
— Чи можна вважати, що у вірші йдеться не лише про хліб, а й про ставлення до людської праці взагалі?
4) Виразне читання вірша учнями.

2. Робота над віршем «Ким хочеш бути, хлопчику?»
1) Читання вірша вчителем.
2) Повторне читання вірша учнями (мовчки).
3) Розуміння прочитаного. Вибіркове читання.
— Прочитайте рядки, в яких говориться про те, що означає бути справжньою людиною? Як ви розумієте слова поета?
— Поміркуйте, чому в останньому рядку слово людина написане з великої букви.
4) Конкурсне читання віршів «Не кидайсь хлібом…», «Ким хочеш бути, хлопчику?»

3. Робота над репродукцією картини В. Виродової-Готьє «Хлопчики».
1) — Розгляньте картину. Хто на ній зображений?
— Де знаходяться хлопчики? Який у них настрій? Про що, на вашу думку, вони можуть розмовляти?
— Які кольори використала художниця?
— Які почуття викликає у вас ця картина?
2) Складіть розповідь за картиною.

IV. Підсумок
— Які із прочитаних творів М. Рильського веселі, а які — повчальні? Чого вони вас навчають?

М. Рильський «Не кидайсє хлібом…», «Ким ти хочеш бути, хлопчику?» Робота над репродукцією картини В. Виродової-Готьє «Хлопчики», читання

Повернутися на сторінку Читання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *