Звуки [ДЖ], [ДЗ], [ДЗ’], позначення їх буквосполученнями ДЖ, ДЗ, українська мова

Звуки [ДЖ], [ДЗ], [ДЗ’], позначення їх буквосполученнями ДЖ, ДЗ, українська мова

Хід заняття Звуки [ДЖ], [ДЗ], [ДЗ’], позначення їх буквосполученнями ДЖ, ДЗ, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Прочитайте п’ять слів із буквою ф і п’ять слів із буквосполученням хв.
 • Прочитайте складені речення.

2. Робота над віршем

 • Прочитайте вірш. Чому він так називається?
 • Зверніть увагу на правильну вимову звуків [дж], [дз].

ПОЛЬОВІ ДЗВІНОЧКИ
Піднімає джміль фіранку,
каже: — Доброго вам ранку!
Як вам, бджілко, ночувалось?
Чи дощу не почувалось?
Виглядає бджілка з хатки:
— У дзвіночку добре спати.
Цей дзвіночок — як намет.
Тільки дощ — як кулемет.
Л. Костенко

 • Випишіть спочатку слова зі звуком [дж], потім — зі звуком [дз].
 • У якому із записаних слів найменше звуків?
 • Складіть його звукову модель. Яким буде співвідношення букв і звуків у цьому слові?
 • Як на письмі позначається звук [дж]?
 • А який ще звук ми позначаємо на письмі двома буквами?
 • Поміркуйте, чи можна при переносі розривати буквосполучення дж та дз, якщо вони позначають звуки [дж], [дз], [дз’]?
 • Поясніть розділові знаки в кінці речень. Назвіть питальне речення зі звертанням.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

На сьогоднішньому уроці ми більше дізнаємося про приголосні звуки [дж], [дз], [дз’].

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа
Учні читають речення. У виділених словах правильно вимовляють звуки [дж], [дз], [дз’].

 • Скільки в тексті абзаців? Прочитайте початок кожного.
 • Випишіть виділені слова. Підкресліть буквосполучення дж, дз.
 • Прочитайте і запам’ятайте правило.

Вправа
Учні записують речення, доповнюють їх словами, користуючись малюнками.

 • Поділіть для переносу слова з буквосполученнями дж, дз.
 • Полічіть кількість звуків і букв у цих словах.

Вправа
Учні читають текст.

 • Чим відрізняються джміль і джмелик? (Джміль більший від джмелина за розміром, старший за віком.)
 • Користуючись текстом, усно опишіть джмелика за запитаннями.

1) На що схожий джмелик? (Джмелик схожий на вертоліт.)

2) Якого він кольору? Джмелик чорний, мов вуглинка.)

3) Що у нього на голівці і на спинці? (У нього на спинці та голівці дві плямки, мов пелюсточки квітки прилипли.)

4) На що схожі крильця джмелики? (Крильця джмелика схожі на пропелери.)

5) Як джмелик гуде? («Джу-джу-джу! » — дзвінко гуде джмелик.)

Вправа

 • «Перетворіть» рослину хміль на комаху, замінивши один звук. Запишіть слова.
 • Визначте, чи однакова кількість звуків і букв у записаних словах. З одним зі слів складіть і запишіть речення.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Чарівні слова»

 • Складіть слова за зразком,

а) пани (сани) сапа
пальто (______ ) рама

6) пожежа (поле) левеня
вагон (_______ ) таксі

в) крапка(крапля)галявина
мисливець (______ ) наказав

г) сирота (сирник) сінник
мило (________ ) ніша

 • Підкресліть в утворених словах приголосні звуки.

2. Робота в групах. Творча робота

— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

• Маленького, в, знайшли, козлика, лісі, діти.

• Годували, його, вони, спочатку, молоком.

• На, городі, потім, пасли.

• Грався, він, з, і, бігав, дітьми.

— Назвіть слова зі збігом приголосних. Як їх можна перенести?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • Якими буквосполученнями позначаються на письмі звуки [дж], [дз], [дз’]? Наведіть приклади.
 • Як треба переносити слова з такими буквосполученнями? Наведіть приклади.

Звуки [ДЖ], [ДЗ], [ДЗ’], позначення їх буквосполученнями ДЖ, ДЗ, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *