Буква ь (м’який знак), навчання грамоти

Буква ь (м’який знак), навчання грамоти

Хід заняття Буква ь (м’який знак), навчання грамоти

II. Актуалізація опорних знань
— Перед тим, як розпочати гру, необхідно провести інструктаж.

1. Повторення гігієнічних правил письма

Лист 1.
Надіслали учні п’ятих класів нашої школи.
Листи зачитують учні, що гарно читають.
На аркуші написано: «Каліграфічна хвилинка».

2. Каліграфічна хвилинка
— Давайте згадаємо, на що схожий м’який знак. Письмо м’якого знака у зошиті.
— Написання буквосполучень з м’яким знаком: рь, ль, ть, сь, зь, ньк, дь, ць.

Лист 2. Надіслали учителі української мови та літератури.
— Відгадайте загадки, запишіть слова-відгадки, підкресліть м’який знак.

• Довгов’язий Тимішко
Біжить по вузенькій доріжці,
Його сліди — твої труди. (Олівець)

• Ростом він маленький,
Сірий, чепурненький.
Справжній молодець.
Хто він?… (Горобець).

• Дні його всіх днів коротші,
І найдовші його ночі.
На поля і на луги
До весни лягли сніги.
Ми цей місяць проводжаєм
І Новий рік зустрічаєм. (Грудень)

• За селом з’явилось море,
Синє-синє, неозоре.
То не казка і не сон,
То зацвів у полі… (льон).

3. Актуалізація знань про звуки та букви
Повторення про звуки мови.

III. Повідомлення теми і завдань
— Сьогодні на уроці під час гри ми повторимо правила вживання м’якого знака, закріпимо знання з правопису слів з м’яким знаком.

IV. Повторення знань про м’який знак

1. Бесіда за матеріалом уроку читання
— Про що ми говорили на уроці читання?
— Що ви знаєте про букву м’який знак?
— Чим вона відрізняється від інших букв?
— Для чого вона потрібна в писемному мовленні?

Лист 3. Надіслала Фея, яка жива у Словниковій країні.

2. Словниковий диктант
— Запишіть слова під диктовку. Поставте наголос. Жолудь, гусінь, батько, Василь, вересень, хлопець, зимонька.

Лист 4. Надіслала учениця 1-А класу.

3. Списування з відновленням слів
— Прочитайте вірш. Спишіть, вставляючи замість пропусків, де потрібно, м’який знак. Підкресліть орфограму.

Я взяв л_ін_ійку й ол_івец_,
Замал_ював вес_ пап_ірец_!
Посередин_і їжак
Дуже колет_ся! Ос_ так!

Лист 5. Надіслав заступник директора з навчально-виховної роботи нашої гімназії.

4. Виписування слів з м’яким знаком
— Прочитайте загадку. Випишіть слова з м’яким знаком, підкресліть орфограму. Усно виконайте звуко-буквений розбір слова-відгадки.

Ростом він мален_кий,
Сірий, чепурнен_кий.
Справжній молодец_,
Хто він?… (Горобец_)

Лист 6. Надіслала мудра Сова із мультфільму про Вінні-Пуха.

5. Списування з розподілом
— Запишіть подані слова у два стовпчики: у перший — з м’яким знаком у кінці слова, у другий — з м’яким знаком у середині слова.
Радість, біленький, вихователь, спільний, сіль, річенька, квітень, олень, черешенька, веснонька.

V. Закріплення знань правил уживання м’якого знака

Лист 8. Надіслав Знайко.

1. Робота з віршем
— Прочитайте вірш. Спишіть, вставляючи, де потрібно, м’який знак. Підкресліть орфограму. Виконайте звуко-буквений розбір слова з м’яким знаком (за вибором).

Варіант 1
Палит_ сонце увесь ден_.
Жук-олен_ зал_із на пен_.

Варіант 2
Ходит_-бродит_ полем кін_,
Хоче дес_ сховатись в тін_.

Варіант 3
Вес_ аж б_ілий, наче сіл_,
Кріл_ вд_ягнув на вуха брил_.

Варіант 4
Ой, не кожен спеку стерпит_!
Ой, гарячий місяц_ серпен_!

2. Робота в парах змінного складу
Лист 9. Надіслав Незнайко. Просить допомоги у виконанні наступної вправи.

— Прочитайте. Запишіть слова, поставивши їх у таку форму, щоб вони позначали один предмет. Підкресліть орфограми.

Варіант 1
Гості — … стільці — …
Варіант 2
Печалі — … шевці — …
Варіант 3
Читці — … мазі — …
Варіант 4
Перці — … кінці — …
Варіант 5
Мудреці — … пні — …
Варіант 6
Рубці — … радості — …

Лист 10. Надіслав Барвінок.

3. Складання речень
— Прочитайте рядки слів. Зі слів кожного рядка складіть речення. Запишіть ті речення, у словах яких зустрічається м’який знак. Підкресліть орфограми.
сильних, Після, дощів, гриби, з’явились.
боровик, Гриб, міцний.
темна, нього, У, шапочка.
на, лісі, галявинах, є, і, У, рижики.
шапочках, в, слизьких, них, На, кружечки.

Лист 11. Надісланий директором гімназії.

4. Завдання підвищеної складності
— Прочитайте слова. Запишіть їх (користуючись карткою-алфавітом) у стовпчик в алфавітному порядку. Підкресліть другі букви у кожному слові. За цими буквами прочитайте назву звіра, який ніколи не смакує грибами.
Сьогодні, взірець, далечінь, оцінка, з’єднання. (Заєць)

VI. Підсумок
— Написання якої букви ми повторили сьогодні на уроці?
— Яку роботу виконує м’який знак у писемному мовленні?
— Чим м’який знак відрізняється від інших букв?

Буква ь (м’який знак), навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *