Вимова звуків [дз], [дз’], [дж], навчання грамоти

Вимова звуків [дз], [дз’], [дж], навчання грамоти

Хід заняття Вимова звуків [дз], [дз’], [дж], навчання грамоти

II. Актуалізація опорних знань

III. Повторення вивченого матеріалу
— З чого складаються слова? (Зі звуків)
— Які дві групи звуків є в нашій мові? (Голосні тa приголосні)
— Чим голосні звуки відрізняються від приголосних? (Голосні звуки вимовляються без перешкод, а при вимові приголосних звуків є перешкоди: зуби, губи, язик.)
— Наведіть приклади голосних та приголосних звуків.
— Які букви позначають по два звуки?
— Яка буква не позначає звука?
— Які буквосполучення позначають один звук?

IV. Повідомлення теми і завдань
— Сьогодні на уроці ми повторимо написання буквосполучень дз, дж. Згадаємо, які звуки вони позначають на письмі і як вимовляються.

V. Робота над темою

1. Закріплення знань про вимову звуків [дз], [дз’], [дж]

2. Каліграфічна хвилинка
1) Письмо букв д, з, ж.
2) Письмо буквосполучень дз, дж.
3) Прочитайте вірш. Випишіть слово із буквосполученням дж.

Як прибралась, одяглася,
На леваду подалася,
Сірих воликів взяла,
Напоїти з джерела.
О. Олесь

3. Словникова робота. Повторення правопису словникових слів
— Згадайте, які словникові слова у своєму складі мають буквосполучення дз, дж. (Бджола, джміль, дзиґа, дзьоб, ґудзик)

4. Творча робота
— Утворіть зі складів слова і запишіть їх. Поставте наголос.

843

5. Робота в парах

Варіант 1
Відгадайте загадку. Випишіть слова з буквосполученням дж (без повторень).

Дженджик, дженджик, дженджуристий,
Жевчик каро-золотистий,
Між робочих бджіл джеркоче,
Із джерельця пити хоче —
Льотчик, що квітки лоскоче. (Джміль)

Варіант 2
Прочитайте вірш А. Німенко. Випишіть слова з буквосполученням дж. Підкресліть буквосполучення дж.

Нам дала англійська мова,
Часто «дж» — початок слова:
Джерсі — в’язана тканина,
Джемпер — плетена кофтина,
Джем — желе із фруктів й цукру,
Джинси — зручні усім брюки.

6. Прочитайте слова. Доберіть до них з довідки пару
Працьовита…
Лісові…
Чисте…
Слова для довідки: джерело, дзвіночки, бджола.

7. Робота над темою уроку
— Зі словами бджола, джміль складіть речення за схемою:

844

8. Відновлення тексту-анаграми
— Прочитати текст-анаграму. Спишіть. Підкресліть буквосполучення дж.

Джмелик
іЛвегп мджіьл бяіл ерджьцеля. Зхяоілатпос ойум сптпиолуха ерьджнелу упеньіск. вСі дежмлик ан кочвітку і слзаяаухвс. иДрзючть доичвка, утбещечь паишкт.

9. Робота в групах

1-ша група
Відгадайте загадку. Зробіть звуко-буквений аналіз слова-від-гадки.

Балерина закружляла на підлозі край стола,
Притомилася, упала і в коробку спать лягла. (Дзиґа)

2-га група
Прочитайте вірш. На місці пропущених літер вставте д або дз. Зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.

..ятел.. ..обом ..овбе ..уба,
..ім бу..ує ..іткам любим,
І сміється ..ітвора:
—..уже міцна голова!

3-тя група
Прочитайте слова. Запишіть їх у два стовпчики: у 1-й — зі звуком [дз], у 2-й — зі звуком [дз’].
Дзиґа, дзьоб, джунглі, дзюркотіти, дзенькіт, дзюрчати, ґедзь.

4-та група
Прочитайте текст. Спишіть, вставляючи пропущені слова з довідки.

ПІСЕНЬКА ЛІСОВИХ ДЗВІНОЧКІВ
Над лісовими … кружляють працьовиті … .
Вони весело співають свою пісеньку:…
Радіють … і …: …!

Слова для довідки: дзвіночками, бджілки, дз-дз-дз, дзвіночки, дзвенять, дзінь-дзінь-дзінь.

VI. Узагальнення вивченого матеріалу

1. Робота у групах змінного складу
— Прочитайте слова. Знайдіть ті, у яких не зустрічається буквосполучення дз, дж. Обведіть їх олівцем.

Картка 1

дзиґадзеркалодзвоник
здобародзинкибджола
вздовжджерелонаждак

Картка 2

ґедзьдріздходжу
тижденьґринджолигвоздика
відрядженняджентльмендзвін

2. Робота з прислів’ями
— Складіть прислів’я, поясніть, як ви його розумієте

845

Відповідь. З малого джерельця велика річка починається. З «Слова у слові»
— Відшукайте у слові дзвіночок нові слова. Запишіть їх. Віночок, дзвін, ніч, кіно, він, віз, вік.

VII. Підсумок
— За чим ми спостерігали сьогодні на уроці? (За вимовою звуків [дз], [дз’], [дж])
— Що повторили?
— Чи задоволені ви своєю роботою на уроці?
— Що вдалося виконати легко?
— Під час виконання яких вправ відчули труднощі?

Вимова звуків [дз], [дз’], [дж], навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *