Урок 208 (письмо). Тема. Букви г («ге»), ґ («ґе»), уроки навчання грамоти 1 клас

  Урок 208 (письмо). Тема. Букви г («ге»), ґ («ґе»), уроки навчання грамоти 1 клас

  Мета: закріпити й активізувати знання учнів про букви г («ге»), ґ («ґе»), їх звукові значення, вчити дітей складати словосполучення за малюнком; удосконалювати вміння учнів писати під диктовку з коментуванням; розвивати зв’язне мовлення; збагачувати словниковий запас першокласників; удосконалювати вміння складати звукові схеми слів, визначати склади, наголос; розвивати увагу під час списування з друкованого тексту; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги, інтерес до знання; продовжити роботу над каліграфією, над правильним буквоз’єднанням; виховувати охайність при письмі.

  Обладнання: лист Русалоньки, портрет Русалоньки, кросворд, схеми речень, предметні малюнки, картки із завданнями для індивідуальної роботи, зірка, робочий зошит.

  ХІД УРОКУ 208 (письмо). Тема. Букви г («ге»), ґ («ґе»), уроки навчання грамоти 1 клас

  I. Організаційний момент. Вступне слово вчителя

  II. Повідомлення теми та завдань уроку
  — Діти, ми отримали незвичайний лист від Русалоньки. Подивимось, що вона нам написала?

  Добрий день, дітки! Це я, Русалонька. Живу я на морському дні. І так мені тут сумно: навкруги тільки вода та різні морські тварини. Допоможіть мені, дітки, Водяника умовити, щоб відпустив мене погуляти!
  — Діти, Русалонька звертається до нас за допомогою. Спробуємо їй допомогти? А як же потрапити на морське дно? Треба уявити себе якоюсь твариною і заплющити очі. Щоб Водяник відпустив Русалоньку, нам треба виконати його завдання.

  III. Актуалізація опорних знань учнів

  1. Повторення правила сидіння за партою
  — От і перше завдання. Але, щоб гарно виконати його, потрібно пригадати правила сидіння за партою.
  — Зараз ми пригадаємо, як писати букви г («ге»), ґ («ґе»).
  — Які звуки вони позначають на письмі?
  — Дайте характеристику цим звукам.
  — Щоб гарно написати, треба пальчики розім’яти.

  2. Каліграфічна хвилинка
  Гг га ог гл Ґґ ґа ґе
  Гайок, гомін, гомонить, ґава, ґвалт, гелгочуть.

  Затих гайок. І верби кучеряві
  Пташиним співом вже не гомонять.
  І. Савицька

  — Поясніть значення слова гомонять.

  Ґелґочуть гуси під вербою,
  І ґава теж зчинила ґвалт.

  — Які ще слова із цим звуком ви знаєте?

  3. Робота з віршем.
  — Прочитайте вірш.

  Ґава всілася на ґанку,
  І сиділа там до ранку.
  Вранці гуси пробігали,
  Ґаву з ґанку проганяли.
  Г. Чубач

  — Випишіть слова з буквами г («ге»), ґ («ґе»).
  — Поділіть виписані слова на склади. (Ґава, ґанку, гуси, пробігали)

  4. Малюнковий кросворд
  — Подивіться на малюнки та заповніть кросворд. (Малюнки висять на дошці. Дитина, яка відгадала слово, записує його у кросворд.)

  825

  — Складіть речення за поданими схемами, користуючись словами з кросворда.

  826

  За кожне виконане завдання, вчитель видає дітям частини портрета Русалоньки.

  IV. Повторення вивченого матеріалу

  1. Робота над темою уроку
  Спостереження за вимовою звуків [г], [ґ].
  — Якщо ви були уважними на каліграфічній хвилинці, ви з легкістю дасте відповіді на такі питання.
  — Які букви найчастіше зустрічалися в каліграфічній хвилинці?
  — Давайте вимовимо звуки [г], [ґ].
  — Чим вони відмінні? Дайте характеристику цим звукам.

  2. Прочитайте пари слів. Розрізняйте звуки [г], [ґ]
  Ґречний — ґречна
  ґанок — Ганна
  ґульки — гульки
  ґрати — гратися

  Ґречний — шанобливий, ввічливий, чемний.
  Складання речень і записування у зошит.

  Фізкультхвилинка

  3. З тексту «Ромашка» випишіть речення про землю і небо. У виділеному слові назвіть букви

  РОМАШКА
  Проклюнулась на леваді маленька ромашка. Навколо високі трави стоять. І всім до ромашки байдуже.
  Незатишно стало ромашці, і вона сумно похилила голову. Коли чує: хтось грає. Срібно так, солодко.
  Ворухнувся на ромашчиному стеблі один листок, другий. Розплющила ромашка очі — аж то бджілка кружляє. І від її крилець іде музика.
  Радіє зелена земля. Радіє синє небо. Ромашка підвела голову і розквітла: біла-біла, ще й з крапелькою жовтогарячого сонця.
  І від того, що ромашка розквітла, літо стало ще кращим.
  Б. Харчук

  — Про що йдеться в оповіданні?
  — Чому ромашці стало незатишно?
  — Що її змусило підвести голову?
  — Від чого розквітла ромашка?
  — Чи сподобалося вам це оповідання?
  — У даному тексті знайдіть речення про землю і небо, прочитайте його.

  4. Малюнковий вибірковий диктант
  — Я показуватиму малюнки. Перший варіант записує слова, у яких зустрічається буква г г («ге»); другий записує слова, у яких зустрічається буква ґ («ґе»).
  Слова: голка, гриби, ґудзик, голуб, огірок, ґава, аґрус, ґанок.
  — Зробіть звуко-буквений аналіз слів.

  Варіант 1 — ґанок, гриби,
  Варіант 2 — аґрус, голуб.

  5. Прочитайте вірш. На місці пропущених літер вставте г («ге») або ґ («ґе»)

  Варіант 1
  ..уска ..рала на ..ітарі,
  ..ел..отів ..усак ..а..арі.
  ..ава ..укала ..рака,
  ..олуб ..атив ..опака.
  Відповідь:
  Гуска грала на гітарі,
  Ґелґотів гусак гагарі.
  Ґава гукала грака,
  Голуб гатив гопака.
  Варіант 2
  ..ава всілася на ..анку,
  І сиділа там до ранку.
  Вранці ..уси пробі..али,
  ..аву з ..анку про..аняли.
  Г. Чубач
  Відповідь:
  Ґава всілася на ґанку,
  І сиділа там до ранку.
  Вранці гуси пробігали,
  Ґаву з ґанку проганяли.

   

  Фізкультхвилинка

  V. Узагальнення вивченого матеріалу

  1. Словниковий диктант
  Учитель диктує слова, учні записують, над кожним словом ставлять наголос. Один з учнів записує слова на дошці.
  Годинник, гумка, ґанок, ґрунт, ґудзик.
  Після диктанту учні читають слова, звіряють з дошкою, пояснюють написання.

  2. Доповніть речення потрібними словами за змістом
  Грудень рік кінчає, а зиму _____.
  Земля — наша мати, всіх _____.
  Грудка рідної землі дорожча за _____.
  Згода дім годує, а незгода _____.

  Слова для довідок: годує, руйнує, золото, починає.

  3. Робота над темою уроку
  — Прочитайте текст. Про що він?

  ЯК НАРОДИВСЯ ҐУДЗИК
  Ґудзик прийшов до нас із давніх-давен. Слово ґудз означало вузол або ґуля. Ґудзи робили із шнурочків. Ними зав’язували одяг. Згодом ґудзи стали пришивати до одягу і називали їх ґудзиками. Виготовляють ґудзики із дерева, металу й пластмаси.

  — Про що йдеться у тексті?
  — Із чого спочатку робили ґудзи?
  — Із чого зараз виготовляють ґудзики?
  — У підкреслених словах назвіть першу букву.
  — Спишіть перше і останнє речення.

  4. Групування слів парами: російські — українські. Запис їх, підкреслюючи букви г («ге»), ґ («ґе»).
  — Прочитайте слова, які записані на дошці. Які слова вам незрозумілі? Згрупуйте слова парами: російські — українські. Запишіть три пари, які найбільше сподобались. (Діти по черзі на дошці з’єднують слова в пари.)

  Фитильдзиґа
  часыґрати
  крыльцоґніт
  тыквагалявина
  пуговицагілка
  иглааґрус
  расчёскаґуля
  воронаґанок
  шишкаґудзик
  полянагребінець
  юлагарбуз
  решёткаголка
  веткаґелґотати
  крыжовникґава
  гоготатьгодинник

   

  VI. Підсумок уроку
  — Молодці! Виконали всі завдання! (Діти разом з учителем складають портрет Русалоньки.)
  Русалонька. Дякую вам, діти, що ви виконали всі завдання дідуся Водяника. Тепер я зможу виходити на берег гуляти. А за те, що ви мені допомогли, я хочу вам подарувати ось ці морські зірочки, щоб вони нагадували вам про мене.

  Урок 208 (письмо). Тема. Букви г («ге»), ґ («ґе»), уроки навчання грамоти 1 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків навчання грамоти 1 клас

  Комментарии закрыты.