Букви г («ге»), ґ («ґе»), навчання грамоти

Букви г («ге»), ґ («ґе»), навчання грамоти

Хід заняття Букви г («ге»), ґ («ґе»), навчання грамоти

II. Повідомлення теми та завдань
— Діти, ми отримали незвичайний лист від Русалоньки. Подивимось, що вона нам написала?

Добрий день, дітки! Це я, Русалонька. Живу я на морському дні. І так мені тут сумно: навкруги тільки вода та різні морські тварини. Допоможіть мені, дітки, Водяника умовити, щоб відпустив мене погуляти!
— Діти, Русалонька звертається до нас за допомогою. Спробуємо їй допомогти? А як же потрапити на морське дно? Треба уявити себе якоюсь твариною і заплющити очі. Щоб Водяник відпустив Русалоньку, нам треба виконати його завдання.

III. Актуалізація опорних знань

1. Повторення правила сидіння за партою
— От і перше завдання. Але, щоб гарно виконати його, потрібно пригадати правила сидіння за партою.
— Зараз ми пригадаємо, як писати букви г («ге»), ґ («ґе»).
— Які звуки вони позначають на письмі?
— Дайте характеристику цим звукам.
— Щоб гарно написати, треба пальчики розім’яти.

2. Каліграфічна хвилинка
Гг га ог гл Ґґ ґа ґе
Гайок, гомін, гомонить, ґава, ґвалт, гелгочуть.

Затих гайок. І верби кучеряві
Пташиним співом вже не гомонять.
І. Савицька

— Поясніть значення слова гомонять.

Ґелґочуть гуси під вербою,
І ґава теж зчинила ґвалт.

— Які ще слова із цим звуком ви знаєте?

3. Робота з віршем.
— Прочитайте вірш.

Ґава всілася на ґанку,
І сиділа там до ранку.
Вранці гуси пробігали,
Ґаву з ґанку проганяли.
Г. Чубач

— Випишіть слова з буквами г («ге»), ґ («ґе»).
— Поділіть виписані слова на склади. (Ґава, ґанку, гуси, пробігали)

4. Малюнковий кросворд
— Подивіться на малюнки та заповніть кросворд. (Малюнки висять на дошці. Дитина, яка відгадала слово, записує його у кросворд.)

825

— Складіть речення за поданими схемами, користуючись словами з кросворда.

826

За кожне виконане завдання, вчитель видає дітям частини портрета Русалоньки.

IV. Повторення вивченого матеріалу

1. Робота над темою
Спостереження за вимовою звуків [г], [ґ].
— Якщо ви були уважними на каліграфічній хвилинці, ви з легкістю дасте відповіді на такі питання.
— Які букви найчастіше зустрічалися в каліграфічній хвилинці?
— Давайте вимовимо звуки [г], [ґ].
— Чим вони відмінні? Дайте характеристику цим звукам.

2. Прочитайте пари слів. Розрізняйте звуки [г], [ґ]
Ґречний — ґречна
ґанок — Ганна
ґульки — гульки
ґрати — гратися

Ґречний — шанобливий, ввічливий, чемний.
Складання речень і записування у зошит.

3. З тексту «Ромашка» випишіть речення про землю і небо. У виділеному слові назвіть букви

РОМАШКА
Проклюнулась на леваді маленька ромашка. Навколо високі трави стоять. І всім до ромашки байдуже.
Незатишно стало ромашці, і вона сумно похилила голову. Коли чує: хтось грає. Срібно так, солодко.
Ворухнувся на ромашчиному стеблі один листок, другий. Розплющила ромашка очі — аж то бджілка кружляє. І від її крилець іде музика.
Радіє зелена земля. Радіє синє небо. Ромашка підвела голову і розквітла: біла-біла, ще й з крапелькою жовтогарячого сонця.
І від того, що ромашка розквітла, літо стало ще кращим.
Б. Харчук

— Про що йдеться в оповіданні?
— Чому ромашці стало незатишно?
— Що її змусило підвести голову?
— Від чого розквітла ромашка?
— Чи сподобалося вам це оповідання?
— У даному тексті знайдіть речення про землю і небо, прочитайте його.

4. Малюнковий вибірковий диктант
— Я показуватиму малюнки. Перший варіант записує слова, у яких зустрічається буква г г («ге»); другий записує слова, у яких зустрічається буква ґ («ґе»).
Слова: голка, гриби, ґудзик, голуб, огірок, ґава, аґрус, ґанок.
— Зробіть звуко-буквений аналіз слів.

Варіант 1 — ґанок, гриби,
Варіант 2 — аґрус, голуб.

5. Прочитайте вірш. На місці пропущених літер вставте г («ге») або ґ («ґе»)

Варіант 1
..уска ..рала на ..ітарі,
..ел..отів ..усак ..а..арі.
..ава ..укала ..рака,
..олуб ..атив ..опака.
Відповідь:
Гуска грала на гітарі,
Ґелґотів гусак гагарі.
Ґава гукала грака,
Голуб гатив гопака.
Варіант 2
..ава всілася на ..анку,
І сиділа там до ранку.
Вранці ..уси пробі..али,
..аву з ..анку про..аняли.
Г. Чубач
Відповідь:
Ґава всілася на ґанку,
І сиділа там до ранку.
Вранці гуси пробігали,
Ґаву з ґанку проганяли.

V. Узагальнення вивченого матеріалу

1. Словниковий диктант
Учитель диктує слова, учні записують, над кожним словом ставлять наголос. Один з учнів записує слова на дошці.
Годинник, гумка, ґанок, ґрунт, ґудзик.
Після диктанту учні читають слова, звіряють з дошкою, пояснюють написання.

2. Доповніть речення потрібними словами за змістом
Грудень рік кінчає, а зиму _____.
Земля — наша мати, всіх _____.
Грудка рідної землі дорожча за _____.
Згода дім годує, а незгода _____.

Слова для довідок: годує, руйнує, золото, починає.

3. Робота над темою
— Прочитайте текст. Про що він?

ЯК НАРОДИВСЯ ҐУДЗИК
Ґудзик прийшов до нас із давніх-давен. Слово ґудз означало вузол або ґуля. Ґудзи робили із шнурочків. Ними зав’язували одяг. Згодом ґудзи стали пришивати до одягу і називали їх ґудзиками. Виготовляють ґудзики із дерева, металу й пластмаси.

— Про що йдеться у тексті?
— Із чого спочатку робили ґудзи?
— Із чого зараз виготовляють ґудзики?
— У підкреслених словах назвіть першу букву.
— Спишіть перше і останнє речення.

4. Групування слів парами: російські — українські. Запис їх, підкреслюючи букви г («ге»), ґ («ґе»).
— Прочитайте слова, які записані на дошці. Які слова вам незрозумілі? Згрупуйте слова парами: російські — українські. Запишіть три пари, які найбільше сподобались. (Діти по черзі на дошці з’єднують слова в пари.)

Фитильдзиґа
часыґрати
крыльцоґніт
тыквагалявина
пуговицагілка
иглааґрус
расчёскаґуля
воронаґанок
шишкаґудзик
полянагребінець
юлагарбуз
решёткаголка
веткаґелґотати
крыжовникґава
гоготатьгодинник

VI. Підсумок
— Молодці! Виконали всі завдання! (Діти разом з учителем складають портрет Русалоньки.)
Русалонька. Дякую вам, діти, що ви виконали всі завдання дідуся Водяника. Тепер я зможу виходити на берег гуляти. А за те, що ви мені допомогли, я хочу вам подарувати ось ці морські зірочки, щоб вони нагадували вам про мене.

Букви г («ге»), ґ («ґе»), навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *