ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «З ДЖЕРЕЛ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ» ТА «ДИВОСВІТ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тематичне оцінювання «З джерел народної мудрості» та «Дивосвіт літературної казки», українська література

Хід заняття Тематичне оцінювання «З джерел народної мудрості» та «Дивосвіт літературної казки», українська література

І варіант

І—ІІ рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Лис Микита з казки І. Франка «Фарбований Лис» сказав звірам у лісі, що він:

а) звір Остромисл, якого святий Миколай виліпив із голубої глини;
б) звичайний лис, який потрапив у діжку з голубою олійною фарбою;
в) ангел небесний, якого Господь послав навести лад у звірячому царстві.

2. Допишіть речення:

Прислів’я — це…

3. Назвіть риси українського національного характеру, які відбиваються у малих фольклорних жанрах (прислів’ях, приказках, загадках та ін.).

IІІ рівен ь

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

1. Доберіть російські відповідники до українських загадок, відгадайте їх.

Без сокири і дрючків ставить міст через річки. (Мороз.)

Сидить Марушка в семи кожушках,
Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля.)

2. Виправте помилку у приказці:

Миколка такий розумний — і за холодну воду не береться.

ІV рівень

(Повна, правильна й образна відповідь — 5 балів.) Розкрийте зміст одного з прислів’їв, змоделювавши ситуацію, у якій воно може вживатися:

Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти.

Одна голова добре, а дві — краще.

Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.

Згода будує, а незгода руйнує.

II варіант

І—ІІ рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Лис Микита з казки І. Франка «Фарбований Лис» був, на думку звірів у лісі:

а) добрим і справедливим царем;
б) жорстоким і несправедливим царем;
в) слабким і безвольним царем, який ніяк не впливав на життя у лісі.

2. Допишіть речення. Скоромовки — це …

3. Назвіть тематичні групи, на які поділяються прислів’я.

III рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

1. Доберіть російські відповідники й відгадайте загадки:

Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі. (Морква.) Лежить стара в дев’ятьох кожухах; Хто її побачить, той заплаче. (Цибуля.)

2. Виправте помилку у приказці:

Майстри працювали швидко і вправно — стук-грюк, аби з рук.

IV рівень

(Повна, правильна й образна відповідь — 5 балів.) Розкрийте зміст одного з прислів’їв, змоделювавши ситуацію, у якій воно може вживатися:

Без роботи день роком стає.

Зробив діло — гуляй сміло.

Ти йому хліб, а він тобі — камінь.

Друзі пізнаються в біді.

IV. Домашнє завдання

Підготувати поетичну хвилинку за віршами Т. Шевченка, повідомлення про життя Т. Шевченка.

Тематичне оцінювання «З джерел народної мудрості» та «Дивосвіт літературної казки», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *