О. Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив…»; «Степ». М. Рильський «Розмова з другом»; «Зимовий ранок», читання

О. Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив…»; «Степ». М. Рильський «Розмова з другом»; «Зимовий ранок», читання

Хід заняття О. Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив…»; «Степ». М. Рильський «Розмова з другом»; «Зимовий ранок», читання

І. Вправи для вдосконалення навичок читання

1. Гра «Відновіть слова».

К_л_м, п_х_щ_, в_с_н_, в_т_р, б_йн_й, пт_шк_.

2. Читання складів за складовою таблицею з буквосполученнями.
тр, пл, пр, пт, пш.

3. Читання слів-блискавок.
Дитинство, шелест, солов’їна, деревина, птаство, пожовклий, стережуть, південний.

II. Актуалізація опорних знань

1. Переказ оповідання В. О. Сухомлинського «Камінь».

2. Ознайомлення класу із варіантами продовження оповідання «Камінь».

3. Читання твору, який найбільше сподобався. Відповіді на запитання підручника.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Мотивація навчальної діяльності.
— Над яким розділом ми зараз працюємо?
— Сьогодні ми будемо читати вірші, в яких поети змальовують явища природи в різні пори року, відчуємо їх красу, ознайомимось із життям і творчістю О. Олеся.

2. Опрацювання статті у підручнику.
1) Читання мовчки.
— Хто мав великий вплив на Олександра?
2) Вибіркове читання.
— Де проводив свій час влітку маленький хлопчик?
— Який вплив на Олександра мав дід?
— Що згадував поет про дитинство?
— Про що писав поет?

3. Робота над віршем О. Олеся «Згадую: так я в дитинстві любив…».
1) Читання вірша вчителем.
— Про що згадує поет з любов’ю?
2) Словникова робота. Безліч, нива.
— До поданих слів доберіть синоніми.
3) Читання вірша учнями мовчки.
— Що любив хлопчик робити в дитинстві?
4) Читання вірша парами.
5) Аналіз змісту вірша.
а) Відповіді на запитання.
— Що любив хлопчик в дитинстві?
— Як хлопчик сприймав природу?
— Чи міг зрозуміти хлопчик думки природи?
— Які явища природи відчував хлопчик?
— Як ви розумієте вислів «Серце ж моє розуміло…»?
б) Вибіркове читання.
— Знайдіть у вірші порівняння. Знайдіть рими, доберіть свої.
6) Робота над виразністю читання.
7) Читання вірша за методикою «Я — диктор».

4. Робота над віршем О. Олеся «Степ».
1) Читання вірша вчителем.
— В які пори року описано степ?
2) Словникова робота. Візерунки, навкруги, буйним, яри.
3) Читання вірша учнями мовчки.
— Зверніть увагу, як поет описує степ у різні пори року.
4) Читання вірша «ланцюжком».
5) Робота над змістом вірша.
а) Постановка запитань дітьми.
б) Відповіді на запитання вчителя.
— Підберіть синоніми до слова степ. Із чим порівнюється степ навесні?
— Хто зображений як вишивальник, що прикрашає степ?
— Про які різкі зміни говориться?
— Із чим порівнюють степ влітку? Чому?
— На що схожий степ восени? Чому він, як пустеля? Чому не чути пташок? Де поділись квіти?
— Із чим порівнюється степ взимку?
— Хто оберігає сон баби-зими?
в) Вибіркове читання.
— Знайдіть у вірші порівняння.
— Які прикметники вжито для опису степу, моря, пташок, зими? Знайдіть образні вислови.
6) Робота з ілюстраціями.
— Яким рядкам вірша відповідають малюнки?
7) Словесне малювання.
— Які картини до вірша намалювали б ви? Які фарби використали б? Чому?
8) Гра «Знайдіть початок».
…морем став.
…пахощі поля.
…рівна і м’яка.
9) Робота над виразністю читання.
10) Читання вірша за методикою «Я — диктор».
Читання уривка вірша про степ, який найбільше сподобався.

5. Робота над віршем М. Рильського «Розмова з другом»
1) Читання вірша вчителем.
— Кого автор називає другом?
2) Словникова робота. Крислатий, одвічний, щогла.
3) Читання вірша учнями мовчки.
— З якими словами звернувся автор до лісу?
4) Читання вірша за методикою «Естафета».
5) Робота над змістом.
а) Відповіді на запитання.
— Як зустрів поета ліс?
— Що можна сприйняти зором, а що — відчути?
— Про які дерева говориться у вірші?
— Про яких птахів говориться у вірші?
— З якими словами звернувся автор до лісу?
— Що обіцяє автор своєму другові?
б) Вибіркове читання.
— Які різні слова дібрав поет, щоб розповісти про пташиний спів?
— Якими словами передано своєрідність і неповторність кожного дерева в лісі?
— Якими словами автор звертається до лісу?
— Що обіцяє автор своєму другові?
— Знайдіть речення з однорідними членами.
6) Читання за методикою «День і ніч».
7) Робота над виразністю читання.
8) Виразне читання вірша.
9) Визначення головної думки.

6. Робота над віршем М. Рильського «Зимовий ранок».
1) Читання вірша вчителем.
— Які почуття охопили вас під час слухання вірша?
2) Читання мовчки.
— Які картини змальовано у вірші?
3) Читання вірша парами.
4) Робота над змістом вірша.
а) Відповіді на запитання.
— Що робить ліс?
— Хто в цей час не спав?
— Що робили зайчики?
— Хто спостерігав за танцями зайців?
б) Вибіркове читання.
— Що говориться про ліс?
— Що говориться про місяць?
— Що сказано про зайчиків?
— Що роблять хмарки?
— Які слова вжито автором у переносному значенні?
— Якими у вірші є порівняння?
5) Читання за методикою «Незнайко».
6) Гра «Хто швидше?»
— Знайдіть у вірші прикметники, які використано для опису лісу, квітів, хмар, зайчиків.
— Знайдіть і прочитайте, які дії виконували ліс, місяць, зайчики, хмари.
7) Робота над виразністю читання.
8) Заучування вірша напам’ять.

IV. Підсумок
— Із творами яких авторів ми сьогодні познайомились?
— Який вірш вам найбільше сподобався? Чому?

О. Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив…»; «Степ». М. Рильський «Розмова з другом»; «Зимовий ранок», читання

Повернутися на сторінку Читання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *