Урок 195 (читання). Тема. Закріплення звукових значень букв Ю, ю. Робота над текстом «Десять робітників», уроки навчання грамоти 1 клас

  Урок 195 (читання). Тема. Закріплення звукових значень букв Ю, ю. Робота над текстом «Десять робітників», уроки навчання грамоти 1 клас

  Мета: закріпити звукові значення букви ю; удосконалювати навички правильної вимови, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; формувати навички самоконтролю, читання аналітико-синтетичних схем; учити дітей бути спостережливими, уважними, виробляти звичку до планування власних дій; збагачувати словниковий запас; розвивати фонематичний слух, мовлення, мислення, інтелектуальні здібності, увагу, пізнавальний інтерес, почуття змагання, уяву, кмітливість, інтерес до навчання, дрібну моторику руки; формувати вміння аналізувати навчальний матеріал, працювати за зразком; виховувати охайність, естетичні смаки, бажання працювати, перемагати, любов до школи; вчити працювати спільно, формувати позитивне ставлення до навчання.

  Обладнання: картки і таблиці для читання.

  ХІД УРОКУ 195 (читання). Тема. Закріплення звукових значень букв Ю, ю. Робота над текстом «Десять робітників», уроки навчання грамоти 1 клас

  I. Організаційний момент

  II. Повторення вивченого матеріалу

  1 Артикуляційно-слухові вправи, в основі яких лежить вивчений звук
  1) Виділення звуків зі скоромовки.

  Юлик з Юрою — юннати,
  Юра з Юликом два брати.

  — Чітко промовте скоромовку декілька разів.
  — Хто може розповісти скоромовку напам’ять?
  — Назвіть слова, у яких зустрічається буква то.
  — Скільки звуків позначає буква ю у цих словах?
  2) Активне вимовляння виділених звуків, спостереження за артикулюванням.
  — При вимові звукосполучення [йу] спинка язика змикається з твердим піднебінням, рот прикривається губами, і ми вимовляємо звук [й]. Потім спинка язика розмикається з піднебінням, губи витягуються в трубочку, і ми вимовляємо звук [у]: [й] — м’який приголосний, [у] — голосний.
  — Вимовте перший звук у словах: юність, юшка. ([її])
  — Який наступний звук чуєте? ([у])
  — Вимовте разом два звуки [йу].
  — Якою буквою позначаємо на письмі звукосполучення [йу]? (Буквою ю)
  — Наведіть власні приклади слів, у яких буква ю позначає два звуки.
  — Наведіть приклади слів, у яких буква ю стоїть після приголосного, позначає один звук і м’якість попереднього приголосного.
  Висновок. Буква ю може позначати один звук [у] та м’якість попереднього приголосного або два звуки [йу] на початку слова та після голосного.
  3) Робота з картками. Зіставлення різних випадків уживання
  букви ю.
  — Прочитайте спочатку слова, у яких буква Ю позначає один звук і пом’якшення попереднього приголосного, а потім — слова, у яких буква Ю позначає два звуки.
  Юшка, юнак, люстра, Юрій, Людмила, юність, тюльпан, юннат, рюкзак, верблюд, ключ, Юхим, любисток, працюй, костюм юрба, ювелір, Юліана.
  4) Виявлення слів, у яких відсутня буква ю.
  Учитель читає слова, учні плескають у долоні, якщо у слові немає звуків [й’у].
  Каюта, буря, Юля, годує, купка, маю, синю, зустріч, луг, мандрую.
  5) Складання звукових схем слів. Звуковий аналіз слів. Друкування в зошитах за зразком.
  — Відгадайте загадки.

  Він замок відкрити може
  І закрутить легко гайку.
  Чарівник вам допоможе!
  Відгадайте цю загадку. (Ключ)

  Всім обід готує мама:
  Ось бере вона петрушку,
  Інші додає приправи —
  Будем їсти смачну… (юшку).

  — Виконайте звуко-буквений аналіз слів-відгадок.

  794

  6) Аналітичні й синтетичні вправи зі звуком [йу] та всіма вивченими приголосними.
  а) Прочитати склади з таблиці.

  796
  б) Прочитати слова за транскрипцією, надрукувати ці слова.
  [й у в е л’ і р]
  [мал’у к]
  [грай у]
  [л’ у с’ а]
  [танц’уйу]
  (Ювелір, малюк, граю, Люся, танцюю)

  — Як напишемо слово Люся! Чому?
  в) Повторення графічної будови букви Ю, ю.
  • Ю — пряма велика лінія поєднується маленькою горизонтальною лінією з великим овалом;
  • ю — пряма вертикальна лінія поєднується маленькою горизонтальною лінією з малим овалом.
  г) Гра «Додай три букви».
  Учитель може допомагати дітям відгадати слова, наводячи найпростіші пояснення до їхніх лексичних значень:
  • перша страва;
  • багато людей, які зібралися разом на майдані;
  • молодий хлопець;
  • ознака молодого хлопця;
  • маленький хлопчик, який виконує на кораблі обов’язки матроса;
  • ім’я дівчинки;
  • ім’я хлопчика.

  797

  2. Фізкультхвилинка

  III. Читання слів

  Уміююнакслухаю
  читаююнийзапитують
  малююбігаюдопомагають

   

  — Прочитайте слова, що складаються з двох, трьох, чотирьох, п’яти складів.
  — Прочитайте слова з наголошеним першим, другим, третім складом.
  — Які звуки позначає буква ю у цих словах?
  — Прочитайте слова, які називають предмет, ознаку, дію.
  — До слів слухаю, запитують доберіть слова, протилежні за значенням.
  1) Давайте виконаємо фізкультхвилинку

  П’ять пальчиків ми маємо
  І так їх називаємо:
  Мізинчик — скромний, чемний,
  А поруч — безіменний.
  Середній — то найвищий,
  А вказівний — той нижчий.
  Великий палець — п’ятий,
  Не можемо не знати.
  Всі пальчики ми знаємо,
  Їх пестим, доглядаємо.
  Вони ж потрібні нам таки —
  Найкращі з них помічники.

  — Назвіть кожний пальчик і покажіть його у себе на руці.
  — Роздивіться ілюстрацію до тексту «Десять робітників».
  — Що зображено на малюнку?
  — Що може зробити кожен маленький чоловічок?
  — Як ви вважаєте, про кого піде мова у тексті, який зараз почнемо читати?
  2) Запитання перед первинним сприйманням тексту.
  — Як ви розумієте назву тексту?
  — Хто головна героїня розповіді?
  3) Читання тексту вчителем.
  4) Лексичний аналіз мови художнього твору (словникова робота).
  а) Виявлення слів, вжитих у переносному значенні. Пояснення вчителем значення цих висловів.
  Десять робітників — десять пальців;
  вони мене слухають — виконують потрібну роботу;
  один одному допомагають — працюють гуртом.
  б) Поясніть назву твору.
  5) Мовчазне читання тексту учнями.
  6) Читання «ланцюжком».
  7) Вибіркове читання.
  — Хто автор тексту «Десять робітників»?
  — До кого зайшов автор тексту в гості?
  — Чи був порядок у хаті господині?
  — Про що запитав Одарку гість?
  — Що відповіла жінка?
  — Що це були за десять робітників?
  8) Колективне читання-аналіз речень тексту.
  — Прочитайте окличні речення.
  — Прочитайте питальні речення.
  — Прочитайте слова, у яких зустрічається буква ю.
  9) Робота з моделями (схемами) речень за змістом прочитаного.
  — Знайдіть у тексті та прочитайте речення, які б відповідали моделям:

  798
  — Чи допомагають вам ваші десять робітників?
  — Чи завжди у вас все прибрано, виконано гарно й охайно?
  — Пам’ятайте, що руки не будуть працювати, якщо ви того не захочете.
  — Згадайте прислів’я, які ще раз довели б, що без труда нема плода.
  • Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
  • Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.
  • Зробив діло — гуляй сміло.
  • Що посієш, те й пожнеш.
  • Ледачого всі обминають, а роботящого шанобливо вітають.

  IV. Підсумок уроку
  — Яку букву повторили сьогодні на уроці?
  — Про що читали текст?
  — Чи сподобалось вам оповідання? Чим саме?
  — Чим і як допомагають вам ваші десять робітників у виконанні різних справ?

  Урок 195 (читання). Тема. Закріплення звукових значень букв Ю, ю. Робота над текстом «Десять робітників», уроки навчання грамоти 1 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків навчання грамоти 1 клас

  Комментарии закрыты.