Закріплення звукових значень букв Ю, ю, навчання грамоти

Закріплення звукових значень букв Ю, ю, навчання грамоти

Хід заняття Закріплення звукових значень букв Ю, ю, навчання грамоти

II. Повторення вивченого матеріалу

1 Артикуляційно-слухові вправи, в основі яких лежить вивчений звук
1) Виділення звуків зі скоромовки.

Юлик з Юрою — юннати,
Юра з Юликом два брати.

— Чітко промовте скоромовку декілька разів.
— Хто може розповісти скоромовку напам’ять?
— Назвіть слова, у яких зустрічається буква то.
— Скільки звуків позначає буква ю у цих словах?
2) Активне вимовляння виділених звуків, спостереження за артикулюванням.
— При вимові звукосполучення [йу] спинка язика змикається з твердим піднебінням, рот прикривається губами, і ми вимовляємо звук [й]. Потім спинка язика розмикається з піднебінням, губи витягуються в трубочку, і ми вимовляємо звук [у]: [й] — м’який приголосний, [у] — голосний.
— Вимовте перший звук у словах: юність, юшка. ([її])
— Який наступний звук чуєте? ([у])
— Вимовте разом два звуки [йу].
— Якою буквою позначаємо на письмі звукосполучення [йу]? (Буквою ю)
— Наведіть власні приклади слів, у яких буква ю позначає два звуки.
— Наведіть приклади слів, у яких буква ю стоїть після приголосного, позначає один звук і м’якість попереднього приголосного.
Висновок. Буква ю може позначати один звук [у] та м’якість попереднього приголосного або два звуки [йу] на початку слова та після голосного.
3) Робота з картками. Зіставлення різних випадків уживання
букви ю.
— Прочитайте спочатку слова, у яких буква Ю позначає один звук і пом’якшення попереднього приголосного, а потім — слова, у яких буква Ю позначає два звуки.
Юшка, юнак, люстра, Юрій, Людмила, юність, тюльпан, юннат, рюкзак, верблюд, ключ, Юхим, любисток, працюй, костюм юрба, ювелір, Юліана.
4) Виявлення слів, у яких відсутня буква ю.
Учитель читає слова, учні плескають у долоні, якщо у слові немає звуків [й’у].
Каюта, буря, Юля, годує, купка, маю, синю, зустріч, луг, мандрую.
5) Складання звукових схем слів. Звуковий аналіз слів. Друкування в зошитах за зразком.
— Відгадайте загадки.

Він замок відкрити може
І закрутить легко гайку.
Чарівник вам допоможе!
Відгадайте цю загадку. (Ключ)

Всім обід готує мама:
Ось бере вона петрушку,
Інші додає приправи —
Будем їсти смачну… (юшку).

— Виконайте звуко-буквений аналіз слів-відгадок.

794

6) Аналітичні й синтетичні вправи зі звуком [йу] та всіма вивченими приголосними.
а) Прочитати склади з таблиці.

796
б) Прочитати слова за транскрипцією, надрукувати ці слова.
[й у в е л’ і р]
[мал’у к]
[грай у]
[л’ у с’ а]
[танц’уйу]
(Ювелір, малюк, граю, Люся, танцюю)

— Як напишемо слово Люся! Чому?
в) Повторення графічної будови букви Ю, ю.
• Ю — пряма велика лінія поєднується маленькою горизонтальною лінією з великим овалом;
• ю — пряма вертикальна лінія поєднується маленькою горизонтальною лінією з малим овалом.
г) Гра «Додай три букви».
Учитель може допомагати дітям відгадати слова, наводячи найпростіші пояснення до їхніх лексичних значень:
• перша страва;
• багато людей, які зібралися разом на майдані;
• молодий хлопець;
• ознака молодого хлопця;
• маленький хлопчик, який виконує на кораблі обов’язки матроса;
• ім’я дівчинки;
• ім’я хлопчика.

797

III. Читання слів

Уміююнакслухаю
читаююнийзапитують
малююбігаюдопомагають

— Прочитайте слова, що складаються з двох, трьох, чотирьох, п’яти складів.
— Прочитайте слова з наголошеним першим, другим, третім складом.
— Які звуки позначає буква ю у цих словах?
— Прочитайте слова, які називають предмет, ознаку, дію.
— До слів слухаю, запитують доберіть слова, протилежні за значенням.
1) Давайте виконаємо фізкультхвилинку

П’ять пальчиків ми маємо
І так їх називаємо:
Мізинчик — скромний, чемний,
А поруч — безіменний.
Середній — то найвищий,
А вказівний — той нижчий.
Великий палець — п’ятий,
Не можемо не знати.
Всі пальчики ми знаємо,
Їх пестим, доглядаємо.
Вони ж потрібні нам таки —
Найкращі з них помічники.

— Назвіть кожний пальчик і покажіть його у себе на руці.
— Роздивіться ілюстрацію до тексту «Десять робітників».
— Що зображено на малюнку?
— Що може зробити кожен маленький чоловічок?
— Як ви вважаєте, про кого піде мова у тексті, який зараз почнемо читати?
2) Запитання перед первинним сприйманням тексту.
— Як ви розумієте назву тексту?
— Хто головна героїня розповіді?
3) Читання тексту вчителем.
4) Лексичний аналіз мови художнього твору (словникова робота).
а) Виявлення слів, вжитих у переносному значенні. Пояснення вчителем значення цих висловів.
Десять робітників — десять пальців;
вони мене слухають — виконують потрібну роботу;
один одному допомагають — працюють гуртом.
б) Поясніть назву твору.
5) Мовчазне читання тексту учнями.
6) Читання «ланцюжком».
7) Вибіркове читання.
— Хто автор тексту «Десять робітників»?
— До кого зайшов автор тексту в гості?
— Чи був порядок у хаті господині?
— Про що запитав Одарку гість?
— Що відповіла жінка?
— Що це були за десять робітників?
8) Колективне читання-аналіз речень тексту.
— Прочитайте окличні речення.
— Прочитайте питальні речення.
— Прочитайте слова, у яких зустрічається буква ю.
9) Робота з моделями (схемами) речень за змістом прочитаного.
— Знайдіть у тексті та прочитайте речення, які б відповідали моделям:

798
— Чи допомагають вам ваші десять робітників?
— Чи завжди у вас все прибрано, виконано гарно й охайно?
— Пам’ятайте, що руки не будуть працювати, якщо ви того не захочете.
— Згадайте прислів’я, які ще раз довели б, що без труда нема плода.
• Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
• Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.
• Зробив діло — гуляй сміло.
• Що посієш, те й пожнеш.
• Ледачого всі обминають, а роботящого шанобливо вітають.

IV. Підсумок
— Яку букву повторили сьогодні на уроці?
— Про що читали текст?
— Чи сподобалось вам оповідання? Чим саме?
— Чим і як допомагають вам ваші десять робітників у виконанні різних справ?

Закріплення звукових значень букв Ю, ю, навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *