Формування у дітей початкових навичок звукового аналізу. Моделювання односкладових слів. Робота з дитячою книжкою. «Загадки на згадку», навчання грамоти

Формування у дітей початкових навичок звукового аналізу. Моделювання односкладових слів. Робота з дитячою книжкою. «Загадки на згадку», навчання грамоти

Хід заняття Формування у дітей початкових навичок звукового аналізу. Моделювання односкладових слів. Робота з дитячою книжкою. «Загадки на згадку», навчання грамоти

II. Повідомлення теми і мети
— Сьогодні на уроці ми будемо виділяти звуки у словах, ділити їх на склади, записувати слова за допомогою умовних знаків; попрацюємо з новою книжкою.

III. Вправляння у практичному застосуванні набутих знань

1. Виділення першого й останнього звука в словах: три; дуб, кран, сіль

2. Повторення вивченого
Голосні звуки — це звуки [а, о, у, и, і, е]. Вони вимовляються вільно, без перешкод. У звуковій схемі позначаємо їх кружечком.
Приголосні звуки — це звуки, які протяжно вимовити чи проспівати не можна, утворюються завдяки різним перешкодам за допомогою голосу й шуму або тільки шуму. У звуковій схемі позначаємо їх рискою.
Скільки в слові голосних, стільки в ньому і складів.

3. Робота з фішками
Учні показують, який останній звук (голосний (кружечок) чи приголосний (риска)) чути в словах: кіно,рак, вода, ліс, жар, село.

4. Творча вправа

З К дерева захищає, і на них вона завжди;
з Н звірятко заховає, коли треба, від біди;
з Г з-за хмари виглядає, шапку сніжну не скидає.
(Кора — нора — гора)

IV. Повний звуковий аналіз слів

1. Спостереження за вимовою звуків у двофонемних словах
— Які звуки чуємо, коли плаче немовля? ([уа]) Це голосні чи приголосні звуки? Обґрунтуйте свою відповідь. Вимовте кожний звук окремо. Позначимо їх двома кружечками. Запишемо.
— А як ми перегукуємося в лісі? ([ау]) Чи є різниця в схемах слів?
— Послухайте, які звуки ми вимовляємо в слові ох.
Учитель виставляє на набірному полотні фішки з голосними і приголосними звуками.

Від аналізу зворотних складів (ах, ух, ось, от, ех) учитель переходить до аналізу прямих складів (злиття): ми, ви, ти, на.

Порівнюються звукові моделі двох рядків слів:
• голосний + приголосний;
• приголосний + голосний.
Учні записують звукові схеми на дошці й у зошитах.

2. Звуковий аналіз слів, що мають у своєму складі три звука: оса, іду, Іра, ура

V. Утворення складів (злиття звуків)
Учитель пропонує дітям утворити склади (злиття) з таких звуків: [н], [у] — ну; [р], [а] — ра; [с], [о] — со; [ф], [а] — фа; а також назвати звуки, які чути в злитті: ло — [л], [о]; зи — [з], [и]; шу — [ш], [у]; ба — [б], [а].

VI. Робота з дитячою книжкою

1. Коротка підготовка учнів до сприймання змісту книжки. Установка на слухання
— Яку чудову пісню про рідну мову світанкову ми щойно проспівали! Виявляється, у ній є безліч загадок! А чи любите ви їх? Давайте їх послухаємо і спробуємо відгадати.

2. Читання загадок уголос
— Перша загадка української поетеси Тамари Коломієць має назву «Кмітливим для початку».

• Кмітливим для початку
Загадую загадку:
Про корабля, що плава
По вкритій чистій лаві,
По білій полотнині,
По праній сорочині
І прямо, і навкіс.
Рівняє складки носом.
А хто ж його матроси?
Про них говорять скрізь:
Трудівники відомі —
І кожна річ у домі
До себе кличе їх.
Це — десять майструвальників,
Старальців-помагальців
На двох руках твоїх.
Ти ж, правда, знаєш всіх?

— А ось — загадка від Грицька Бойка.

Попелясто-зозулястий,
Забіяка він горластий.
З червоною бородою…
Йде поважною ходою.
Носить гордо співунець
На голівці гребінець.

— Загадка Василя Шаройка має назву «Дивний м’яч».

• Дідусь Матвій
Маленькій Зіні
Купив м’яча у магазині.
Той м’яч —
Великий та рябий…
Таким не грають футболісти.
Дивися, Зіно,
Не розбий.
В обід його
Ми будем їсти.
Хай здогадається читач,
Як називається той м’яч.

Після прослуховування і відгадування загадок учитель повідомляє, що це авторські загадки, тому що придумали їх українські письменники Тамара Коломієць, Грицько Бойко і Василь Шаройко.

3. Колективне відтворення прослуханого
1) Бесіда за змістом загадок.
— З чим порівняла Тамара Коломієць праску?
— А хто ж матроси на кораблі?
— Старальці-майструвальці в загадці нашій — … {пальці).
— Чому півника в загадці Грицько Бойко називає попелясто-зозулястим?
— Як ще називає автор цього домашнього птаха? (Забіяка, спі-вунець)
— Що дивного у м’ячі, про який написав у загадці Василь Шаройко?
— Хто купив м’яча?
— Як звати внучку?
— Які слова допомогли дізнатися, що в загадці йдеться не про футбольний м’яч?
2) Гра «Додай слівце».
Учитель ще раз перечитує загадки, залишаючи учням змогу додати в кінці кожного рядка слово в риму.
3) З’ясування жанрових особливостей загадки.
Учитель пояснює учням, що загадка — це невеличкий твір, що розповідає про предмети, явища, їх істотні ознаки, але не називає їх. Майстерність загадки полягає в тому, щоб створити у слухача певний образ, який наштовхнув би на відгадку.

— Який образ використала Тамара Коломіець? (Корабель і матроси)
— А Грицько Бойко? (Забіяка з гребінцем і червоною бородою)
— А Василь Шаройко? (М’яч великий і рябий, що будуть їсти за обідом)

4) Розглядання книжки.
Учні, працюючи в парі, детально розглядають книжку. Розрізняють на ній ілюстрації, написи. Ті, хто вміє читати, читають назви загадок, прізвища авторів.
Далі книжка розглядається посторінково, на кожній сторінці діти звертають увагу на те, хто зображений на ілюстрації, що там відбувається, який настрій у персонажів.
5) З’ясування призначення загадок.
Учні роблять висновок, що загадки розвивають образне мовлення, кмітливість і тому мають важливе значення для дітей.
6) Рекомендації до самостійної діяльності протягом тижня. Підготувати для класного «Куточка читача» на виставку книжки-загадки, які є в родині; ілюстрації-відгадки до улюблених загадок або скласти загадки в колі сім’ї, попросити батьків записати їх і загадати у класі.

VII. Підсумок
— Сьогодні на уроці ми працювали з книжкою, що має назву «Загадки на згадку», вчилися робити повний звуковий аналіз слів.

Формування у дітей початкових навичок звукового аналізу. Моделювання односкладових слів. Робота з дитячою книжкою. «Загадки на згадку», навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *