Ненаголошені голосні звуки [е], [и], українська мова

Ненаголошені голосні звуки [е], [и], українська мова

Хід заняття Ненаголошені голосні звуки [е], [и], українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Прочитайте виділені слова і назвіть наголошені склади. Поставте до них питання.
 • Прочитайте загадку. У якому реченні сховалася відгадка до неї?

2. Робота в зошиті

 • Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Зебра, мавпа, листок, дерево, лев, коза, слон, лісок, сиджу.

 • У яких словах є розбіжність між вимовою голосних звуків і букв? (Листок, дерево, сиджу)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за словами з ненаголошеними голосними, у яких вимова не повністю відповідає написанню.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа
Учні читають вірш, виписують виділені слова, позначають наголос. (Небо, рибам, озерце, серце)

 • Вимовте наголошені звуки.
 • Уважно прочитайте правило на с. 29 і запам’ятайте його.

Вправа
Учні читають слова, правильно вимовляючи голосні звуки в ненаголошених складах.
Роблять висновок про правила вимови ненаголошених голосних [е] та [и].

Вправа

 • Правильно вимовте голосні звуки в ненаголошених складах у словах.
 • Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]? (Літерою «е»)
 • Якою літерою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]? (Буквою «и»)
 • Як же дізнатися, коли яку букву писати?

Вправа
Учні записують у стовпчик назви предметів, зображених на перших двох малюнках.

 • Якщо не знаєте, яку букву писати, — пропустіть її. (Серпи, гриби)
 • У другий стовпчик запишіть назви предметів з третього і четвертого малюнків. (Серп, гриб)
 • Зробіть висновок, які букви треба писати у словах першого стовпчика? (Яку букву пишемо в назві одного предмета, таку — і в назві багатьох таких предметів.)
 • Складіть зі словами серпи, гриби речення і запишіть їх. (Косарі нагострили серпи. Ми ходили в ліс по гриби.)
 • Уважно прочитайте правило на с. 29 і запам’ятайте його.

Вправа
Учні читають слова, правильно вимовляючи голосні звуки в ненаголошених складах.
Називають слова з правого стовпчика, які допомогли вибрати потрібну букву.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над скоромовками

 • Прочитайте вголос скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки.
 • Які голосні у ненаголошених складах вимовляються чітко? Які — нечітко?

• Босий хлопець
Сіно косить,
Роса росить
Ноги босі.

• От Кіндрат, так Кіндрат!
Зуб зламав об мармелад!
(Народна творчість)

2. Робота в парах

 • Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Перший місяць осені за календарем — вересень. Тихі, задумливі вересневі дні ще теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає, розсіюється. Піднімається сонечко і обігріває землю.
А. Волкова

 • Випишіть з тексту три слова з наголошеним голосним у першому складі та три слова — у другому складі. Позначте наголос.

3. Гра «Обери та запиши»

 • Прослухайте уважно скоромовку.

Тигренятко з тигром-татом Тренувалися стрибати.

 • Запишіть слова, в яких голосні у ненаголошених складах вимовляються нечітко. (Тигренятко, тренувалися, стрибати)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах? Наведіть приклади.
 • Як вимовляються ненаголошені [е], [и]? Наведіть приклади.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и], українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *