Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів, українська мова

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів, українська мова

Хід заняття Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Учні читають складені описи тварин.

2. Гра «Наголос»

 • Поставте наголос у словах

НовИй – новОго, старИй – старОго, легкИй – легкОго (Рос. нОвый, стАрый, лёгкий)

Учитель звертає увагу учнів на відмінність наголошення тих самих слів у російській та українській мовах.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за словами, наголос у яких треба запам’ятати.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа

Учні читають і пояснюють прислів’я.

 • Коли так говорять? (Мама працювала, попросила допомогти, а син чи донька не хотіли допомагати. Коли ж мама приготувала смачний пиріг, дитина першою сідає за стіл.)
 • Прочитайте виділені слова, наголошуючи перший склад.
 • Складіть речення зі словами носить і варить. Зверніть увагу, як наголос змінює значення слів.

Вправа

Учні читають слова і змінюють за зразком так, щоб наголошеним став другий склад.

Навчаючи учнів ставити наголос у поданих словах, доцільно звернути увагу на те, що у множині наголос переходить з основи на закінчення.

 • Запам’ятайте правильну вимову цих слів!

Вправа

Учні читають речення, звертаючи увагу на вимову виділених слів.

 • Поясніть значення виділених слів. (На берЕзі (стрункій) — на дереві, на бЕрезі (річки) — біля річки.)

Вправа

Учні читають слова і змінюють наголос так, щоб змінилося значення слів.

— Хоча й пишуться слова однаково, але вимовляють їх по-різному. Тому в деяких словах лише наголос допомагає розрізнити їхні значення: кОси — косИ, дорОга — дорогА, брАти — братИ.

Вправа

Учні розглядають малюнки на с. 28 і називають, який із зображених предметів є відгадкою до загадки «Не гавкає, не кусає, а в дім не пускає». (Замок)

 • Запишіть назви зображених предметів і позначте наголос. (Змок, замк)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

 • Поставте наголос у словах.

• ГІлка — гілкИ — на гІлці, бЕpeг — берегИ — на бЕрезі, стЕжка — стежкИ — на стЕжці.

• ТарілкИ, дОчки, ниткИ, ложкИ, вЕрби, брунькИ, мискИ, стрілкИ, казкИ.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • Назвіть вивчені на уроці слова, наголос у яких треба запам’ятати.

ДОДАТОК

1. Слухання вірша

 • Прослухайте вірш і запам’ятайте різницю у наголошенні російських та українських слів.

Українську нашу мову
І російське братнє слово
Ми вивчаєм залюбки.
Дуже мови ці ми близькі,
Та закон у кожній свій,
Непорушний і міцний.
Ти про нього пам’ятай,
Будь уважним, розрізняй:
Верба кажуть по-російські,
А верба — по-українські.
Українці кажуть кремінь,
Ще ім’я, й петля і ремінь.
У Росії ж це кремень,
Петля, имя і ремень.
Столяр ми вживаєм слово,
А столяр — в російській мові.
В нас тонкий, у них же — тонкий,
Наш дзвінкий, у них же — звонкий,
Їхній новий, наш — новий,
Їхній старий, наш старий.
Дочка в них, у нас — дочка,
Ось різниця тут яка!
(З живого джерела)

2. Виконання практичного завдання

 • Поставте наголос у словах.

ВербА — вЕрби — на вербІ.

ДочкА — дОчки — дочцІ.

ДЕрево — дерЕва — дЕревце (деревцЕ).

ПОдруга — пОдруги — пОдрузі.

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *