Письмо великої букви Щ («ща»), складів, слів із нею. Робота з діалогами, навчання грамоти

Письмо великої букви Щ («ща»), складів, слів із нею. Робота з діалогами, навчання грамоти

Хід заняття Письмо великої букви Щ («ща»), складів, слів із нею. Робота з діалогами, навчання грамоти

II. Звукові аналітичні й синтетичні вправи

1. Розпізнавання звуків у заданих учителем словах з визначенням локального місця звука (на початку, в середині, у кінці)

«ЯК ПОМИРИЛИСЬ ДВІ ЩІТКИ?»
Щітка щітці говорила:
«Я щоранку щось робила!»
Щітка щітці відказала:
«Ти щоранку міцно спала!»
Щоб дві щітки не сварились,
Ми раненько пробудились.
Щітка перша замітає,
Друга — вікна вимиває.
Г. Чубач

2. Виховний момент
— А яку роботу виконують ваші домашні щітки з вашою допомогою?

3. Доповнення складу зі звуком для утворення слів, які б відповідали на запитання який?
Щедрий, щасливий, щербатий, щирий, щільний, щоденний, щуплий.
— Які ознаки стосуються істот, а які — неістот?

4. Словникова робота: з’ясування значення слів щербатий і щуплий

Щербатий — це той, що має нерівний, зазублений край: На березі річки було багато щербатого каміння.

Щуплий — худий, слабкий, кволий: Щеня було щуплим.

5. Повторення вивченого апам’ять висловлювання: «Буква «ща» на письмі позначає два твердих приголосних звуки: [ш] і [ч]»

III. Показ зразка рукописної великої літери «ща» у сітці зошита

IV. Аналіз графічної будови з переліком елементів
— Велика буква Щ («ща») складається з чотирьох елементів: трьох довгих прямих ліній, з яких перша заокруглюється вгорі, унизу і продовжується до верхньої міжрядкової лінії, а друга і третя заокруглюються тільки внизу праворуч, і маленької петлі.

V. Засвоєння конфігурації літери

1. Показ написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення елементів

Алгоритм написання великої букви Щ («ща»)

1. Починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії
2. Ведемо, заокруглюючи, угору до верхньої міжрядкової лінії
3. На відстані, що дорівнює половині робочого рядка, заокруглюємо праворуч
4. Ведемо довгу пряму лінію вниз на себе до нижньої рядкової лінії
5. Заокруглюємо праворуч
6. Продовжуємо до верхньої міжрядкової лінії
7. Не відриваючи руки, повертаємося по писаному від верхньої міжрядкової до верхньої рядкової лінії
8. Ведемо далі до нижньої рядкової лінії
9. Торкаючись нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч
10. Ведемо вгору до верхньої міжрядкової лінії
11. Не відриваючи руки, ведемо по писаному довгу пряму лінію вниз на себе
12. Продовжуємо пряму далі до нижньої рядкової
13. Торкаючись нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо праворуч угору
14. Закінчуємо писати від другої довгої прямої лінії на відстані, що дорівнює половині робочого рядка і на його середині
15. Не відриваючи руки, ведемо вниз коротку пряму похилу лінію до себе на відстань, що дорівнює половині висоти робочого рядка
16. Заокруглюємо ліворуч вгору до перетину з нижньою рядковою і короткою прямою лініями
17. Закінчуємо писати трохи вище нижньої рядкової

— Пишемо під рахунок: і-раз-і, два-і, три-і, чотири-і.

2. «Письмо» в повітрі з орієнтацією на показ учителя (стоячи спиною до класу)

3. Аналіз зразка букви у зошиті з друкованою основою

VI. Вправи з письма

1. Повторення правил письма (постава, положення зошита, тримання ручки)

2. Письмо (обведення) літери за поданим контуром або пунктирним зображенням

3. Письмо трьох літер (самостійно). Зіставлення написаних літер за зразком. Аналіз помилок

4. Дописування рядка літери

5. Звуко-буквений аналіз слова щедрий з побудовою схем фішками і викладанням з букв розрізної азбуки

7. Письмо другого рядка букви (друга частина рядка — письмо під рахунок)

8. Запис речення Щедрий вечір, добрий вечір за контуром і списуючи з наведеного

9. Звуковий аналіз слова лящ з подальшим записом речення Щука та лящ — це риби за зразком

10. Читання словосполучення щира посмішка

11. Складання речення зі словосполученням: Щира посмішка зігріває серце. Запис моделі речення

12. Списування із друкованого словосполучення щира посмішка

13. Робота з діалогами
Учитель читає. Діти визначають дійових осіб. Учитель призначає виконавців за бажанням.

Діалог 1
— Розкажіть про букву Ща!
— А вона така ж, як Ша.
— Тільки в неї, — каже Костик, —
Унизу праворуч хвостик.

Діалог 2
Букві Ща сказала Ша:
— Ти стрибаєш, як лоша.
Я на тебе дуже схожа,
Хоч стрибати так не можу…
— А відгадка тут проста:
Я з хвостом,
Ти — без хвоста!

VII. Підсумок
— Яку букву навчилися писати?
— Які звуки нею позначаються на письмі?
— Як помирилися дві щітки?
— Бажаю і вам рости працьовитими, вчитися підтримувати порядок та чистоту в класі і вдома.

Письмо великої букви Щ («ща»), складів, слів із нею. Робота з діалогами, навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *