Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. Написання слів з великої букви, навчання грамоти

Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. Написання слів з великої букви, навчання грамоти

Хід заняття Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. Написання слів з великої букви, навчання грамоти

II. Актуалізація опорних знань

1. Звукові аналітико-синтетичні вправи
1) Читання звукової таблиці.
716
2) Читання слів.

717

2. Звуко-буквений аналіз
1) Відгадування загадки.
— Відгадайте загадку. Виконайте звуко-буквений аналіз слова-відгадки.

• Довгі вуха має,
Швидко в лісі стрибає. (Заєць)

2) Робота з віршем.
— Прочитайте вірш. Скажіть, як звати головну героїню?

Єва малює, Єва співає,
Єва танцює і вишиває;
Страви готує, брата годує,
Підлогу миє — все Єва вміє.
І. Січовик

— Що вміє робити дівчинка? Прочитайте словами тексту. (Малює, співає, танцює, вишиває, готує, годує, миє)
— Виконайте звуко-буквений аналіз слова Єва.
— Згадайте імена людей, які б починалися з букви Є. (Євдоким, Євген, Єлизавета, Єгор, Євгенія, Єфросинія)

III. Повідомлення теми і завдань

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Показ зразка рукописної літери Є в сітці зошита

2. Аналіз графічної будови літери Є
— Велика буква Є складається з двох елементів: лівого великого півовала, у якого верхнє заокруглення слід писати вужче, ніж нижнє, і короткої горизонтальної прямої лінії.
— На що схожа велика літера Є?

Буква «Є». Яка вона?
Ніби скибка кавуна.
Кавуна маля просило —
Двічі скибку надкусило.
В. Гринько

3. Засвоєння конфігурації літери
1) Показ написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення елементів.

Алгоритм написання великої букви Є

1. Починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії
2. Заокруглюємо ліворуч, торкаючись верхньої міжрядкової лінії
3. Ведемо вниз на себе
4. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вправо
5. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка
6. Другий елемент пишемо від середини півовала зліва праворуч трохи вище верхньої рядкової
7. Ведемо горизонтальну пряму лінію, що коротша за верхнє заокруглення

— Пишемо під рахунок: і-раз-і, два.

2) «Письмо» учнями у повітрі з орієнтацією на показ учителя (тричі).
3) Аналіз зразка літери в зошиті з друкованою основою.

4. Робота в зошиті
1) Обведення поданих у зошиті пунктирних зображеннь літери.
2) Самостійне письмо трьох літер. Зіставлення написаних літер за зразком. Аналіз помилок.
— Що не вдалося при написанні літери Є?
— Яка з написаних літер найкраща (найгірша)?
— Як виправити помилку?
3) Дописування рядка літери.

5. Письмо другого рядка букви Є. Письмо другої частини рядка під рахунок: і-раз-і, два

6. Письмо складів із літерою Є
1) Пояснення вчителем написання нижнього з’єднання Єл

Алгоритм написання нижнього з’єднання з буквою Є

1. Пишемо велику літеру Є
2. Трохи вище нижньої рядкової лінії починаємо писати другу літеру — л («ел»)
3. Заокруглюємо вниз праворуч
4. Торкаючись нижньої рядкової, ведемо вгору пряму коротку похилу лінію до верхньої лінії робочого рядочка
5. Не відриваючи руки, ведемо вниз на себе по писаному майже до середини робочого рядка
6. Продовжуємо вести вниз на себе до нижньої лінії робочого рядка
7. Заокруглюємо праворуч, торкаючись нижньої рядкової лінії
8. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка
— Пишемо під рахунок: і-раз-і, два; і-три, чотири-і.

2) Пояснення вчителем принципів написання верхнього з’єднання Єр.

Алгоритм написання верхнього з’єднання з буквою Є

1. Пишемо велику літеру Є
2. Доводимо з’єднання до верхньої рядкової лінії
3. Від верхньої рядкової лінії ведемо довгу пряму вниз на себе
4. Ведемо до нижньої міжрядкової лінії
5. Від першого елемента трохи вище нижньої рядкової ведемо вгору лінію, заокруглюючи праворуч
6. Торкаючись верхньої рядкової лінії, ведемо коротку лінію вниз на себе до нижньої лінії робочого рядка
7. Заокруглюємо праворуч, торкаючись, нижньої рядкової лінії
8. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка
— Пишемо під рахунок: і-раз-і, два; три, і-чотири-і.

7. Робота над реченням
1) Читання речення у прописах.
— Прочитайте речення, записане на сторінці зошита.
— Знайдіть і прочитайте слова, у яких зустрічається буква є.
— Чи є слова, що записані з великої букви Є?
— Чому в одному випадку слово єнот пишеться з великої букви Є, а в другому — з маленької?
2) Робота на рядочку прописів — дописування речення про єнота.

8. Письмо слів із буквою Є
1) Прочитайте слова за схемою. Запишіть їх у зошит. Поясніть їх значення.

718

Євгенія, Євдоким, Єгор, Єнісей, Єреван, Європа, Євразія.
— Назвіть імена людей.

Єнісей — велика річка на сході Росії.

Єреван — столиця Вірменії.

Європа — частина світу, у якій розташовані такі держави, як Україна, Франція, Германія, Польща тощо.

Євразія — найбільший материк.

2) Скласти з одним зі слів речення. Побудувати моделі цього речення.

9 Творчі вправи
1) Прочитати слова-анаграми. Записати ті, що починаються з великої літери Є.

719

(Єгипет, ательє, Євпаторія, Євдокія, малює)

2) Робота за варіантами. Прочитати прислів’я. Записати, пояснити їх значення. Підкреслити голосні букви, що позначають два звуки.

720

V. Підсумок
— От і завершується наш урок. Працювали ви старанно, виконували завдання у зошитах охайно. Розумнички! А зараз давайте згадаємо.
— Яку букву навчилися писати?
— Які звуки нею позначаються на письмі?
— Згадайте слова, які пишуться з великої букви Є.

Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. Написання слів з великої букви, навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *